25 aprilie 1767 – A trecut la cele veșnice la Poiana Mărului, jud. Buzău, sfântul cuvios de origine slavă Vasile de la Poiana Mărului

25 aprilie 1767 – A trecut la cele veșnice la Poiana Mărului, jud. Buzău, sfântul cuvios de origine slavă Vasile de la Poiana Mărului. S-a născut 1692. În urma reformei secularizante a țarului Petru cel Mare în Rusia, care printr-un „Regulament duhovnicesc” (1721) și prin „Proclamația monahismului” (1724) a desființat un număr foarte mare de schituri și mănăstiri ieroschimonahul Vasile a fost nevoit să se refugieze împreună cu alți confrați în Țările Române. S-a stabilit inițial la Schitul din Dălhăuți, al cărui stareț va fi până în 1730, când s-a mutat la Poiana Mărului. Între anii 1730-1733, întemeiază Schitul Poiana Mărului (aici va rămâne stareț până la trecerea sa la Domnul), construind o biserică de lemn cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, cu ajutorul domnitorului Nicolae Mavrocordat (1719-1730) și a urmașului său la domnie, Constantin Mavrocordat. Îndrumător duhovnicesc al viitorului stareț Paisie de la Neamț, pe care 1-a călugărit în anul 1750 la Muntele Athos. Canonizat și trecut în rândul sfinților, prin hotărârea Sfântului Sinod din 5 martie 2003, cu zi de prăznuire la 25 aprilie.

Comentarii Facebook


Știri recente