14 ianuarie 1898 – a trecut la cele veșnice episcopul Râmnicului Ghenadie Enăceanu (1886-1898)

Episcopul Ghenadie al Râmnicului (1886-1898) a fost profesor la Seminarul „Central” și la Facultatea de Teologie din București. A întocmit manuale pentru școlile teologice și a publicat numeroase cărți, în fruntea cărora stă ‘Condica Sfântă a Mitropoliei Ungrovlahiei’; a publicat articole în paginile revistei ‘Biserica Ortodoxă Română’.

Comentarii Facebook


Știri recente