Aniversarea zilei de naștere a Arhiepiscopului Buzăului și Vrancei

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, își sărbătorește marți, 19 aprilie 2016, ziua de naștere.

Spiridon Ciprian s-a născut la data de 19 aprilie 1965, în satul Suhuleț (comuna Tansa), județul Iași, la botez a primit numele de Cezar. A urma școala primară în satul natal, gimnaziul în comuna Ciocârlia de Jos, județul Constanța; a urmat treapta I la Liceul de filologie – istorie „Mihai Eminescu” din Constanţa şi apoi Seminarul Teologic din Buzău (1982- 1987); a absolvit în 1987 ca şef de promoţie; între anii 1988 şi 1992 a urmat cursurile Institutului Teologic, respectiv Facultăţii de Teologie din Bucureşti, terminând tot ca şef de promoţie; în paralel, a urmat timp de un an cursurile Secţiei de Muzică Bizantină din cadrul Academiei de Muzică din Bucureşti.

În februarie 1992 a fost închinoviat la Mănăstirea Crasna, județul Prahova (Arhiepiscopia Bucureştilor); în 13 septembrie 1992 a fost tuns în monahism cu numele Ciprian, iar în ziua următoare (14 septembrie) a fost hirotonit ierodiacon de către episcopul-vicar patriarhal, Nifon Mihăiţă Ploieşteanul; în perioada 1992-1998 a urmat studii de doctorat la Facultatea de Teologie din Tesalonic (Grecia), Secţia istorică, încheiate cu teza: Arhiereii greci care au păstorit Mitropoliile Ungrovlahiei şi Moldovei din secolul al XIV-lea până în secolul ol XIX-lea (publicată în limba greacă, în Ed. Pounnaras din Tesalonic în 1998); în perioada octombrie 1998-mai 1999 a continuat studiile de doctorat, specializarea Bizantinologie, la Institutul Ecumenic „San Nicola” din Bari – Italia; după întoarcerea în ţară, a îndeplinit următoarele misiuni: inspector eparhial în cadrul Administraţiei Patriarhale (1 noiembrie 1999 – 1 februarie 2002); de la 1 februarie 2002, consilier patriarhal la Sectorul „Biserica şi Societatea”; în 21 mai 2000 a fost hirotonit ieromonah de către arhiepiscopul Hristodulos al Atenei şi a toată Elada, fiind şi hirotesit protosinghel; în 7 aprilie 2002 a fost hirotesit arhimandrit şi i s-a conferit „Crucea Patriarhală”; pe 2 iulie 2002, la recomandarea patriarhului Teoctist Arăpaşu, Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales episcop-vicar patriarhal, cu titlul „Câmpineanul”; a fost hirotonit arhiereu la 22 septembrie 2002, în biserica „Sfântul Spiridon – Nou” din Bucureşti, de către un sobor de ierarhi români şi greci în frunte cu patriarhul Teoctist; din 23 septembrie 2002 i s-au încredinţat spre coordonare următoarele Sectoare din cadrul Administraţiei Patriarhale: Relaţii externe bisericeşti, învăţământ Teologic şi „Biserica şi Societatea” (până în 2010), pe care le-a condus cu multă competenţă; între 2006 şi 2010 a condus Sectoarele Comunităţi Externe Bisericeşti şi Patrimoniu Cultural-Naţional Bisericesc; între 2009 şi 2013 a fost secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; a fost membru la Conferinţa Panortodoxă Presinodală şi în Comisia Interortodoxă de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox (2008- 2012); în perioada 20-27 septembrie 2010 a fost delegatul Bisericii Ortodoxe Române (împreună cu Arhid. prof. dr. Ioan Ică jr.) la cea de a XII-a Sesiune plenară a Comisiei Mixte de Dialog Teologic Catolic-Ortodox.

Pe 28 februarie 2013 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, iar la 10 martie 2013, a avut loc ceremonia de întronizare a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian ca Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente

Gânduri la Evanghelia Duminicii

Pericopa evanghelică din duminica a douăsprezecea după Rusalii ilustrează dialogul dintre tânărul bogat şi Mântuitorul IIsus Hristos privind dobândirea vieţii veşnice. Părintele Patriarh Daniel prezintă sintetic principalele învăţături pe care textul evanghelic le transmite: „În…