Spunem că trebuie să ținem poruncile, dar, de fapt, ele ne țin pe noi, explică Episcopul Hușilor

„Poruncile lui Hristos nu sunt nişte reguli comportamentale sau de conduită morală. Pot avea şi o asemenea conotaƫie, însă ele sunt mai mult decât atât – sunt cuvintele pe care, dacă noi le vom împlini, reuşim să ne menƫinem (să ne ‹conservăm›) demnitatea de fii ai lui Dumnezeu”, a spus duminică Episcopul Hușilor la Mănăstirea Alexandru Vlahuță din Vaslui.

„În general, noi spunem că trebuie să ƫinem poruncile, dar, de fapt, ele ne ƫin pe noi. Dacă le vom împlini, poruncile sunt cele care ne dau strălucirea duhovnicească, ne ajută să câştigăm harul lui Dumnezeu şi, în felul acesta, să moştenim viața veşnică”, a subliniat PS Ignatie.

Reflectând asupra textului evanghelic duminical, Preasfinția Sa a explicat semnificația termenului «poruncă» și de ce aceasta nu are caracter coercitiv:

„Din dialogul pe care tânărul bogat l-a avut cu Hristos, deducem că există o legătură interioară profundă între viaƫa veşnică şi împlinirea poruncilor. Viaƫa veşnică este prezenƫa lui Hristos în inima noastră. Nu ar trebui să înƫelegem prin viaƫa veşnică numai viaƫa de dincolo de moarte”.

„Viaƫa veşnică este Însuşi Dumnezeu, Care vine în inima omului. Noi putem să devenim părtaşi acesteia, prin împlinirea poruncilor pe care le avem în Sfânta Scriptură, care ne ajută să ne menƫinem în calitatea de fii ai lui Dumnezeu”.

„Nu ar trebui să înƫelegem poruncile ca pe ceva imperativ, care ni se impune cu autoritate. Autoritatea poruncilor este, mai ales, valorică (axiologică), nu este o autoritate externă. Nu trebuie să le gândim ca pe nişte ordine, pe care trebuie să le executăm orbeşte, fără să le înƫelegem”.

„Poruncile lui Dumnezeu sunt realităƫi, asupra cărora, dacă ne vom apleca și ni le vom însuşi, vom fi în comuniune cu Dumnezeu”.

Vezi mai multe din predica ierarhului pe site-ul oficial al eparhiei.

Foto credit: Episcopia Hușilor

Comentarii Facebook


Știri recente