Ședința anuală a Consiliului Național Bisericesc

La Reședința patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, a avut loc marți, 11 februarie 2014, ședința anuală de lucru a Consiliului Național Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române.

În deschidere, Preafericirea Sa a prezentat pe scurt activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013.

„Activitatea internă și externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013, proclamat în Patriarhia Română an omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și an comemorativ Dumitru Stăniloae este sintetizată și prezentată din punct de vedere pastoral liturgic, cultural misionar și social filantropic. Printre evenimentele importante din viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013 din punct de vedere pastoral liturgic evocăm: manifestările din cadrul anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și a anului comemorativ Dumitru Stăniloae organizate la Patriarhia Română și în toate eparhiile din țară și din străinătate; declararea de către Sfântul Sinod a anului 2015 ca An omagial al misiunii parohiei și mănăstirii – azi; susținerea la nivelul tuturor unităților bisericești a inițiativei cetățenești europene Unul dintre noi având ca scop ridicarea nivelului de protecție juridică în Uniunea europeană a demnității, a dreptului la viață și a integrității ființei umane încă din momentul concepției; manifestări organizate în comun de către Patriarhia Română și Academia română cu prilejul împlinirii a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române, la Palatul Patriarhiei; sesiunea de comunicări științifice organizată în comun de Patriarhia Română și Academia Română cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la votarea legii pentru secularizarea averilor mănăstirești”, a spus Preafericirea Sa.

Membrii Consiliului Național Bisericesc au analizat activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul 2013 în ceea ce privește lucrarea pastoral-misionară și social-filantropică, viața monahală, învățământul teologic și predarea religiei în școlile publice, activitatea editorial-tipografică și mass-media, patrimoniul cultural bisericesc, construcții de noi lăcașuri de cult, relațiile cu alte culte, grija pentru comunitățile ortodoxe românești din străinătate, relațiile interbisericești și interreligioase etc.

Consiliul Național Bisericesc este organismul central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești, format din 12 membri ai Adunării Naționale Bisericești, câte un cleric și câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din țară, desemnați pe o perioadă de 4 ani și pentru cel mult două mandate.

Comentarii Facebook


Știri recente