A wise and peaceful spiritual shepherd – Patriarch Irinej of Serbia

Message of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, at the funerals of Patriarch Irinej of the Serbian Orthodox Church.

Belgrade, 22 November 2020.

Your Eminence Hriszostom,
Metropolitan of Dabar-Bosnia, Locum-tenens to the Patriarch,
Beloved members of the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church,

The news of the departure from this world of our beloved brother in Christ Patriarch Irinej of Serbia, brought sorrow to the hearts of all who knew him and appreciated his steadfastness in the Orthodox faith and the love and wisdom with which he served the Serbian Orthodox Church, in particular, and Orthodoxy, in general.

From the moment of his election as Primate of the Serbian Orthodox Church in 2010, the wise Patriarch Irinej understood the times he was living in, in a period of rapid political and social transformation, not only in Serbia, but throughout Europe and the world. The way in which he led the Serbian Orthodox Church strengthened its major role in the life of Serbian society, thus, contributing to the rapprochement of the Church to the people and the people to the Church. He militated for preserving and promoting the faith and values of Orthodoxy in a society affected by secularisation.

Following the prayer of our Lord Jesus Christ “that all may be one” (John 17:21), His Beatitude Irinej distinguished himself as a defender and supporter of both pan-Orthodox unity and inter-Christian and inter-religious efforts for dialogue. In this regard, Patriarch Irinej actively participated in important inter-Orthodox meetings, including the works of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church (Crete, June 2016) and the meeting of Primates and representatives of the local Orthodox Churches (Amman, Jordan, February 2020).

In the last days of his earthly life, the words of the Holy Apostle Paul: Now I rejoice in my sufferings for you, and in my flesh I fulfil the afflictions of Christ, for His body, which is the Church (Colossians 1:24) acquired a very special, personal significance, in the context of the pandemic caused by the new coronavirus, which affected millions of people, including many of the servants of the holy altars.

In these moments of sadness that the Serbian Orthodox Church and the entire Orthodoxy are going through, the words of our Saviour Jesus Christ encourage and strengthen us in our hope by His words: the one who believes in Me, even though he dies, will live (John 11:25). This faith in eternal life is a certainty for us, Christians, because Christ, the crucified and risen Son of God, conquered death and passed us from death to life, and gives rest, peace, and light to those who fell asleep in the faith. Therefore, we pray our Lord Jesus Christ, the High Priest of the good things to come (Hebrews 9:11), to establish the soul of Patriarch Irinej in the dwelling place of the saints, where there is no pain, nor sorrow, nor suffering, but life everlasting.

Together with the hierarchs, clergy and faithful of the Romanian Orthodox Church, we address to the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church, the clergy and the entire faithful Serbian people, entrusting them of our brotherly love, esteem and compassion.

 May his memory be eternal!

Daniel
Patriarch of the Romanian Orthodox Church


 Мудар и миран пастир – Патријарх српски Господин Иринеј (2010-2020)

Порука Његовог Блаженства ДАНИЈЕЛА, патријарха Румунске Православне Цркве, поводом упокојења Његоваој Светости, Патријарха Српске Православне Цркве, Иринеј, Београд, 22 новембра 2020.

Вашем Високопреосвештенству Хризостому,
Митрополиту Дабробосанском и заменику Патријарха,
Возљубљена сабраћо архипастири, чланови Светог
Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве,

Вест о преласку из овога света нашег вољеног сабрата у Христу, Иринеја, Патријарха српског, донела је тугу у срца свих који су познавали и ценили Његову непоколебљивост у православној вери, тако и љубав и мудрост са којом је служио, посебно, Српској Православној Цркви, али и Православљу уопште.

Од тренутка када је био изабран за поглавара Српске Православне Цркве, 2010. године, мудри Патријарх Иринеј је разумео време у којем живи, у периоду брзих политичких и друштвених трансформација, не само у Србији, већ и широм Европе и света. Начин на који је водио Српску Православну Цркву ојачао је Њену важну улогу у животу српског друштва, доприносећи на тај начин зближавању Цркве са народом и народа са Црквом. Борио се за очување и промоцију вере и вредности православља у друштву погођеног секуларизацијом.

Следећи молитву Господа Исуса Христа „да сви буду једно“ (Јован 17:21), Његова Светости Патријарх Иринеј, истакао се као бранилац и присталица свеправославног, али је напорно  радио и на дијалогу међухришћанском и међурелигијском. С тим у вези, Патријарх Иринеј је активно учествовао на важним међуправославним састанцима, укључујући рад Светог и Великог Сабора Православне Цркве (Крит, јун 2016) и састанак Предстојатеља и представника Помесних Православних Цркава (Аман, Јордан, фебруар 2020).

У последњим данима Његовог земаљског живота, речи Светог Апостола Павла: „Сада се радујем у својим страдањима за вас и у свом телу допуњујем оно што недостаје Христовим мукама за његово тело, које је Црква“ (Колошанима 1, 24) добиле су за Њега врло посебан и лични значај, у контексту пандемије изазване новим коронавирусом, који је погодио милионе људи, укључујући и многе служитеље светих олтара.

У овим тренуцима туге кроз које пролазе Српска Православна Црква и цело Православље, наш Спаситељ Исус Христос охрабрује и јача нашу наду речима: „Ко верује у Мене, иако умре, живеће“ (Јован 11, 25). Ово веровање у вечни живот, за нас хришћане, је извесност, јер је Христос, Син Божији, распети и васкрсли, победио смрт и пренео нас из смрти у живот, а онима који су уснули у вери, дарује покој, мир и Његова светлост. Стога се молимо Господу Исусу Христу, првосвештенику будућих добара (Јеврејима 9, 11), да душу новопрестављеног Патријарха Иринеја смести са светима, тамо где нема болести, ни туге, ни уздаха, већ где је живот бесконачни.

Заједно са архијерејима, свештенством и верницима Румунске Православне Цркве, обраћамо се Светом Архијерејском Сабору Српске Православне Цркве, свештенству и читавом верном народу српском, поверавајући свима братску љубав, поштовање и саосећање.

Нека му је вечан и добар помен!

С љубављу у Господу,

+ Д а н и ј е л,
Патријарх Румунске Православне Цркве!

Facebook comments


Latest News