Duminicile Postului Mare

Sfântul și Marele Post este un pelerinaj duhovnicesc spre Patimile și Învierea Domnului. Părinții Bisericii au hotărât ca, în toată această perioadă, slujbele și viața eclezială în general să se desfășoare după rânduieli speciale.

Duminicile Postului sunt repere ale drumului pe care creștinul îl parcurge spre luminatul Praznic al Învierii: de la modelul de om îndumnezeit pe care-l vedem în icoană la Duminica Ortodoxiei și exemplul pocăinței Sfintei Maria Egipteanca și până la smerenia Mântuitorului Hristos care intră în Ierusalim pentru a fi răstignit pentru păcatele noastre.

„Duminicile din Postul Mare prăznuiesc două evenimente. Citim în Evanghelie spre exemplu pentru a vedea însemnătatea duminicii respective și în același timp este urmată și de un sfânt, adică prima duminică sau a Sfântului respectiv. Avem aceste exemple de sfinți deosebiți cum ar fi în Duminica a doua și a patra, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Ioan Scărarul, Scoaterea Sfintei Cruci care este deosebit de importantă pentru credincioși și Duminica Floriilor care este un praznic împărătesc închinat Mântuitorului”, a spus Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, după cum ne informează TRINITAS TV.

În primele cinci duminici ale Postului Mare se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

Comentarii Facebook


Știri recente