Ziua națională bisericească pentru pomenirea eroilor

În Biserica Ortodoxă s-a sărbătorit ieri praznicul Înălțării Domnului la cer întru slavă și s-au săvârșit slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru apărarea neamului și a credinței strămoșești. De asemenea, în multe lăcașuri de cult s-a serbat și hramul, așa cum a fost și la Biserica ‘Domnița Bălașa’ din Capitală, după cum informează „Ziarul Lumina”.

La sărbătoarea acestui lăcaș de cult, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a reliefat în cuvântul de învățătură legătura dintre Învierea și Înălțarea Domnului. În cele 40 de zile, Mântuitorul s-a arătat de mai multe ori ucenicilor pentru ca aceștia să se convingă de adevărul Învierii Sale, dar în același timp se și ascundea, pentru a arăta că El nu mai aparține lumii acesteia trecătoare în care a fost răstignit, ci El este viu întru viața cerească, spre care se înalță și unde ne pregătește cetate statornică în iubirea Preasfintei Treimi, fiindcă ‘Învierea și Înălțarea Domnului ne arată viitorul nostru ultim, direcția spre care ne îndreptăm, adică spre învierea cea de obște și spre slava noastră în iubirea și slava Preasfintei Treimi. Această legătură dintre Înviere și Înălțare, pe care ne-o arată Evanghelia după Luca, este temelia credinței noastre. Însă mai este o legătură în Evanghelie, cea dintre Înălțarea lui Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat întru slavă și făgăduința Tatălui, adică venirea Duhului Sfânt. Hristos se înalță la ceruri pentru ca împreună cu Dumnezeu Tatăl să trimită ucenicilor Săi pe Preasfântul Duh, Cel de viață dătător și sfințitor. Duhul Sfânt nu vine înainte de Înălțarea Domnului la ceruri pentru ca să ne arate că El nu va transmite din ceruri altă viață, decât viața lui Hristos Cel răstignit, înviat și preaslăvit. Prin trupul lui Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat întru slavă vine Duhul Sfânt în lume spre a constitui trupul Său tainic care este Biserica’, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

‘Aleși vor fi doar cei care răspund chemării’

O altă semnificație duhovnicească a pericopei evanghelice pe care a arătat-o Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este ‘taina cea mare a lui Dumnezeu’ care sălășluiește de la botez în fiecare dintre noi, iar acum mântuirea depinde de răspunsul nostru liber. Sfântul Grigorie de Nyssa, comentând cuvintele Scripturii: ‘mulți sunt chemați, dar puțini aleși’, spune: ‘toți sunt chemați, iar aleși vor fi doar cei care răspund chemării’.

După Sfânta Liturghie, Patriarhul României a săvârșit și slujba de pomenire a eroilor neamului, care a arătat de ce Sfântul Sinod al Bisericii noastre a rânduit ca Înălțarea Domnului să fie și zi națională bisericească pentru pomenirea eroilor: ‘Nu ne putem înălța la ceruri și nici nu ne putem înălța în demnitate ca neam fără a trece prin iubire jertfelnică. Hristos nu S-a înălțat la ceruri decât după răstignire și înviere’, în acest fel și eroii neamului și-au dovedit iubirea lor jertfelnică. La final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oferit Bisericii ‘Domnița Bălașa’, Paraclis patriarhal, câteva cărți de cult, iar credincioșilor, în semn de prețuire și binecuvântare, o iconiță.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…