Ziarul Lumina – 9 ani de misiune creștină în societate

„Ziarul Lumina” împlinește azi, 7 februarie 2014, 9 ani de apariție neîntreruptă. Născut la 7 februarie 2005 dintr-un zel misionar creștin, cu profunde conotații educaționale, spirituale și sociale, acest proiect editorial s-a dezvoltat la nivel național, cu ediții regionale în toate centrele mitropolitane din țară, iar în toți acești ani s-a maturizat, devenind un temeinic mijloc mediatic de susținere a activității Bisericii și unul dintre cele mai importante mijloace misionare ale Patriarhiei Române.

„Ziarul Lumina”, parte integrantă a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, îmbină formatul mediatic bazat pe o consistentă tematică religioasă cu deschidere spre actualitatea socială, privind atent prin fereastra bisericii către problemele actuale ale societății. Această lucrare misionară dinamică stă permanent sub binecuvântarea Bisericii, iar cronica evenimentelor bisericești și sinteza schimbărilor din societatea de azi sunt realizate cu acrivie profesională de tineri teologi și jurnaliști. De aceea, cotidianul Patriarhiei Române este un mijloc de comunicare instituțională și totodată un ziar generalist cu un loc bine definit în presa românească.

„Ziarul Lumina”, săptămânalul „Lumina de Duminică”, precum și ediția electronică extinsă www.ziarullumina.ro, cu știri actualizate în timp real, reușesc zi de zi, săptămână de săptămână, să ofere prin mijloace moderne de comunicare aspecte și orientări ale vieții spirituale a poporului român în contextul socio-cultural european și mondial.

Cu mijloace jurnalistice adaptate specificului bisericesc, „Ziarul Lumina” contribuie la promovarea educației tinerei generații, pe baza valorilor creștine și europene tradiționale: credință și cultură, speranță și iubire, libertate și responsabilitate. „Ziarul Lumina” oferă constant o informare onestă asupra realității, reliefând ampla operă pastorală, spirituală, educațională și culturală a Bisericii în societate, realizată prin ierarhii, preoții, monahii și credincioșii ei din țară și străinătate.

În societatea de azi, în care educația tuturor generațiilor, dar mai ales a tinerilor, este tot mai mult influențată de secularism sau indiferență spirituală, superficialitate și lipsă de motivație, ostenitorii cotidianului Patriarhiei Române pun în lumină, prin documentarele, interviurile și reportajele realizate sub semnul unei responsabilități comune, pilda multor personalități românești care prin cultura, erudiția și profesionalismul lor sunt renumite și apreciate pretutindeni.

Într-o lume marcată de noutate și permanentă schimbare, mesajul Bisericii, prezentat în paginile „Ziarului Lumina” prin mărturii concrete despre viața eclezială și socială de la începutul celui de-al treilea mileniu creștin, se regăsește organizat tematic și sub forma clasică a volumelor tipărite, în Colecția „Media Christiana” – Seria LUMINA, ca o contribuție la îmbogățirea tezaurului teologic-educațional.

Ceasul împlinirii este ceasul bucuriei roadelor trudite cu multă jertfă. Toți ostenitorii, jurnaliștii și tipografii care lucrează la realizarea „Ziarului Lumina” aduc mulțumire Preamilostivului Dumnezeu și își exprimă recunoștința față de parohiile din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române care sprijină constant această slujire mediatică a Bisericii noastre în societate.

Binecuvântăm și felicităm pe toți binevestitorii luminii Evangheliei lui Hristos din cadrul Publicațiilor LUMINA și ne rugăm lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor putere de muncă, sănătate și permanentă primenire sufletească în lucrarea nobilă pe care o desfășoară zi de zi întru slujirea Bisericii lui Hristos și a neamului românesc.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis la împlinirea a 9 ani de apariție neîntreruptã a „Ziarului Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente