Zi de sărbătoare pentru credincioșii din Parohia Palota

La sărbătoarea „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul cu hramurile „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” din parohia Palota, una dintre cele mai noi parohii din zona metropolitană a cetății Oradiei, după cum a explicat Pr. Silviu Dobai.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici ființând o puternică comunitate catolică, de etnie germană și maghiară, având o bazilică de proporții monumentale. În ultimii ani, în acest sat s-au stabilit peste 40 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la inițiativa Preasfințitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înființat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredințat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, ce va fi o replică a Catedralei mitropolitane grecești din Atlanta, Georgia. Piatra de temelie a noii biserici a fost așezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfințitul Părinte Sofronie. Cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, până la ridicarea sfântului lăcaș, sfintele slujbe se săvârșesc într-un paraclis amenajat în vecinătatea noii biserici, îmbodobit și înzestrat cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat de numeroși copii, tineri și credincioși ai parohiei, precum și de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, tânărul teolog Teodor Florian Mălan a fost hirotonit diacon pe seama bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din parohia Șerghiș, Protopopiatul Oradea.

În cuvântul de învățătură rostit, Ierarhul Oradiei a vorbit celor prezenți despre importanța praznicului Aducerii la Templu a Maicii Domnului, subliniind istoria acestei sărbători și rolul covârșitor al Preacuratei Fecioare Maria în istoria mântuirii: „Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului este o sărbătoare care nu are temei biblic, nefiind amintită în Sfânta Scriptură, dar care apare în Sfânta Tradiție. Prin Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, omenirea a oferit lui Dumnezeu pe cea mai aleasă și prețioasă floare, pentru ca Dumnezeu să Se poată face om, să Se poată întrupa, să-Și ia fire omenească, trup omenesc, adică trup din trupul Fecioarei. Astfel, Dumnezeu Cel Atotputernic și Atotcurat, pentru a Se putea înomeni, avea nevoie de o plămadă foarte curată, de o plamadă aleasă, cea mai frumoasă floare a umanității, Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu.”

„Sărbătoarea de astăzi este bazată pe un eveniment istoric, consemnat în istoria bisericească, și anume că Maica Domnului, la vârsta de cinci ani, a fost dusă de părinții ei, Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, care erau bătrâni, la templul din Ierusalim, crescând și trăind o viață în rugăciune, fiind pregătită de Tatăl, prin lucrarea Duhului Sfânt, ca din ea să Se întrupeze Fiului lui Dumnezeu Cel Veșnic, Care, la plinirea vremii, S-a născut om din Fecioara Maria.”

„Templul lui Dumnezeu din Ierusalim în care a intrat Fecioara este, din punct de vedere duhovnicesc, mistic și teologic, o prefigurare a însăși Fecioarei Maria. Pentru că templul în care a intrat Dumnezeu, prin poarta templului, care a rămas închisă și va rămâne închisă pe veșnicie, cum ne spune Profetul Iezechiel în profeția sa, este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ea L-a avut în pântece pe Cel Care ține toată zidirea, așa cum spunem noi în cântările Bisericii. Iar ceea ce Profetul Isaia a văzut înainte, că Fecioara va lua în pântece, adică pântecele Fecioarei va deveni templul lui Dumnezeu, se arată în sărbătoarea de astăzi, sărbătoare ce ne pregătește pe noi să înțelegem, duhovnicește, marea taină a Bisericii, Nașterea Domnului, anume că din Preacurata Fecioară Maria se naște Cuvântul Cel Veșnic al Tatălui.”

În încheiere, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh, pe credincioșii parohiei Palota și oficialitățile locale pentru dragostea și râvna sfântă de care dau dovadă față de Biserica dreptmăritoare: „Am venit aici pentru a vă întări, încuraja și felicita pentru lucrarea frumoasă ce o desfășurați, pentru hărnicia și dărnicia dumneavoastră față de Sfânta Biserică. Faptul că doriți să aveți o biserică în comunitatea dumneavoastră și că ați început lucrarea sfântă de construire a unei noi biserici este un act de eroism al credinței și o dovadă că imposibilul nu există pentru omul care crede în puterea lui Dumnezeu și vrea să Îi slujească.”

La finalul slujbei, părintele Dorel Octavian Rusu, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a adresat cuvântul de bun venit Chiriarhului, iar părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența în mijlocul credincioșilor din Palota și pentru aleasa purtare de grijă, precizând că, odată cu finalizarea proiectului noii biserici și obținerea avizelor necesare, în primăvara anului viitor, vor începe lucrările de construcție a sfântului lăcaș.

După Sfânta Liturghie, toți credincioșii prezenți au fost poftiți la o agapă frățească, gustând din bucatele de post pregătite de membrii comitetului parohial.

Comentarii Facebook


Știri recente