Vizite pastorale în Iercoșeni și Borlovenii Vechi

Credincioșii din filia Hodiș a Parohiei Iercoșeni – Protopopiatul Ineu, precum și cei din Iercoșeni au primit vizita Înalt Preasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care s-a rugat pentru ei, i-a binecuvântat și le-a ținut cuvinte de învățătură. De asemenea, și credincioșii din Parohia Borlovenii Vechi din Protopopiatul Băile Herculane au primit vizita Preasfințitului Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie și le-a ținut cuvânt de învățătură, informează „Ziarul Lumina”.

În Duminica a IX-a după Rusalii, la invitația preotului paroh Marian Florin Oarcea și a credincioșilor, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală în filia Hodiș, Parohia Iercoșeni din Protopopiatul Ineu. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat și sfințit lucrările efectuate la troița așezată la intrarea în sat și a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În după-amiaza zilei, Înalt Preasfinția Sa a vizitat biserica de lemn, monument istoric, din Parohia Iercoșeni, unde a săvârșit slujba Vecerniei.

În cuvântările rostite în cele trei locuri, chiriarhul s-a referit la citirile zilei (Matei 14 și I Cor. 3), explicând între altele simbolul corabiei prin Biserică, atât ca instituție, cât și ca sfânt lăcaș, mai ales că Sfântul Pavel, în pericopa apostolică, arată că toți creștinii sunt zidirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, temelia fiind Însuși Mântuitorul. În înțelesul corabiei ca și mijloc de călătorie pe marea vieții, adică a încercărilor de tot felul, spre limanul mântuirii, cum subliniază și o cântare bisericească din slujba Prohodirii, credincioșii găsesc călăuză pe Domnul Însuși, mijlocind pentru ei Maica Domnului, numită de către poetul nostru național ‘Luceafărul mărilor’, apoi sfinții, între care pomenim astăzi pe unul dintre români, și anume ‘Ioan Iacob’. Ajunul sărbătorii Schimbarea la Față a Domnului în vremea Postului Adormirii Maicii Domnului, care începe sub semnul Sfintei Cruci, slujirea sfântă într-un monument istoric și sfințirea unei cruci pe hotar dau prilej să adâncim cugetarea moartă, îndemnând la rugăciune către Domnul, să vină în ajutorul nostru, așa cum a venit în al celor ce L-au urmat. În acest cadru, ierarhul a arătat că rugăciunile ce s-au rostit la vreme de neploaie, potrivit îndrumărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au referit tocmai la umblarea pe mare a Mântuitorului, moment căruia i s-a consacrat duminica de astăzi.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Timotei a hirotesit întru sachelar pe preotul paroh Marian Florin Oarcea, care, într-un timp foarte scurt, a revigorat viața duhovnicească a parohiei.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulțumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă față de credincioșii săi, soborului de preoți pentru împreună-slujire, cât și bunilor credincioși care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bărbătesc al Parohiei Bârsa.

Satul Hodiș este atestat documentar din anul 1326, fiind situat la jumătatea distanței dintre localitățile Bârsa și Cuied într-o zonă de podiș. Din atestările documentare ale vremii se știe că în anul 1755 satul nu avea biserică și era afiliat Parohiei Cuied. În anul următor 1756 s-a construit o biserică de lemn cu hramul ‘Învierea Domnului’, biserică ce a fost sfințită în anul 1759.

La data de 2 mai 1870, Episcopul Procopie Ivașcovici sfințește aici o altă biserică de lemn cu hramul ‘Întâmpinarea Domnului’, biserică ce a fost înlocuită în anul 1930 de actuala biserică de zid cu hramul ‘Pogorârea Duhului Sfânt’, construită din cărămidă, iar în anul 1933 a fost sfințită de către Episcopul Grigorie Comșa.

Sărbătoarea Parohiei Borlovenii Vechi

În Duminica a IX-a după Rusalii, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Borlovenii Vechi din Protopopiatul Băile Herculane. Cu acest prilej, chiriarhul a binecuvântat lucrările executate la exteriorul bisericii parohiale cu hramul ‘Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan’, după care a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi.

La orele dimineții, ierarhul a fost întâmpinat la hotarul satului de către autoritățile locale, copii, tineri și credincioși înveșmântați în straie populare împreună cu renumita fanfară a satului Borlovenii Vechi, cu toții bucurându-se de acest important eveniment din viața comunității.

‘Ne bucurăm pentru faptul că la Sfânta Liturghie au participat foarte mulți credincioși și revenim de fiecare dată cu multă dragoste în Parohia Borlovenii Vechi, pe Valea Almăjului, pentru că întotdeauna aici găsim credincioși harnici și darnici, rugători și apropiați de Sfânta Biserică, credincioși care păstrează cu fidelitate tradițiile Bisericii Ortodoxe, dar și frumoasele tradiții românești din Banatul de munte. Îi felicităm pe toți ctitorii și binefăcătorii acestei biserici, pe părintele paroh Zamela Petrică și bineînțeles pe toți ostenitorii, pe fiii și fiicele acestui sat, care astăzi s-au reunit la sărbătoarea binecuvântării bisericii parohiale și la Sfânta Liturghie’, a arătat Preasfințitul Lucian.

‘Credincioșii din Parohia Borlovenii Vechi trăiesc momente de aleasă bucurie duhovnicească marcate de prezența Preasfințitului Lucian, Episcopul Caransebeșului, în această zonă. Preasfinția Sa a venit cu mare bucurie și căldură în mijlocul credincioșilor, întâmpinat fiind de preoți, fanfara satului, de tineri și bătrâni îmbrăcați în frumoasele haine de sărbătoare. Îi mulțumim bunului Dumnezeu deoarece ne-a ajutat să fim împreună la această frumoasă și binecuvântată zi’, a mărturisit și protopopul Nicolae Pereș.

Biserica parohială cu hramul ‘Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan’ a fost construită în stil baroc între anii 1807 și 1825. În anul 1824 a fost împodobită cu pictură realizată de Dimitrie Turcu, iar în anul 1870 a fost restaurată de pictorul Nicolae Hașcă. Pictura actuală a fost executată în anul 2007 de pictorul Valeriu Dragomir.

Comentarii Facebook


Știri recente