Vizită pastorală la parohia Horia din protopopiatul Arad

Duminică, 4 decembrie, credincioșii parohiei Horia, din protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe întâistătătorul eparhiei Aradulului, Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei, potrivit episcopiaaradului.ro. Venirea în parohie a ierarhului a fost mult-așteptată, fiind socotită de toată lumea ca un moment de referință pe firul acestui an bisericesc, cu darul de spori râvna creștinilor în umblarea pe calea poruncilor lui Dumnezeu și în păzirea sfintelor rânduieli ale Bisericii, mai ales în această vreme de pregătire duhovnicească în vederea măritului praznic al Nașterii Domnului.

Parohia Horia, situată la 8 kilometri de orașul Arad, este relativ tânără. Înființată după al doilea Război mondial, pe vatra unui vechi sat de etnici germani, comunitatea românilor ortodocși din Horia a crescut constant, mai ales după începerea emigrației locuitorilor germani. În anii ’70, cele aproximativ 100 de familii de români, sub conducerea vrednicului de pomenire preot Sabin Sasu, au ridicat actuala biserică parohială, care a fost de atunci înainte locul de înălțare și înfrățire spirituală a credincioșilor parohiei.

Înalt Preasfințitul Timotei și-a făcut bunul obicei de a-i cerceta cel puțin o dată pe an pe credincioșii din Horia, fiind primit de fiecare dată cu multă căldură. Evenimentul a avut loc și anul acesta, în ziua amintită, când, la orele 9.30, clopotele bisericii au vestit sosirea înaltului ierarh.

După îndătinata întâmpinare în fața bisericii și cuvântul de bun-găsit, ierarhul și credincioșii au intrat în sfântul locaș, unde s-a slujit Utrenia și Sfânta Liturghie. Din soborul care a slujit alături de Înalt Preasfințitul Timotei au făcut parte pr. dr. Lucian Farcașiu, diac. dr. Caius Cuțaru, ambii lectori la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, și preotul paroh Adrian Murg. Răspunsurile liturgice au fost date de tinerii teologi din strana bisericii și de către corul bisericesc al parohiei. La momentul cuvenit, Înalt Preasfințitul Timotei a tâlcuit textele biblice rânduite Duminicii a 27-a după Rusalii, stăruind asupra pericopei evanghelice despre femeia gârbovă (Luca 13, 10-17) și a subliniat marea diversitate sub care se poate actualiza condiția omului pe pământ: de la starea de cădere, la cea de asemănare cu Creatorul care este, de fapt, vocația autentică a sa, ce se poate atinge prin credință și asceză – căi pe care Biserica ne îndrumă mereu, și cu mai multă stăruință în perioadele pregătitoare pentru marile praznice. Răbdarea femeii gârbove și perseverența ei în participarea la cultul divin reprezintă un model de urmat pentru toți cei ce așteaptă harul vindecător al Domnului nostru Iisus Hristos. Ierarhul a vorbit, de asemenea, despre datoria creștinilor de a oferi, în orice zi, ajutorul lor celor aflați în necazuri, suferințe sau neputințe.

Înainte de otpustul Sfintei Liturghii, PC preot Lucian Farcașiu a fost onorat de către Înalt Preasfințitul Timotei prin ridicarea la rangul de iconom, în semn de apreciere a activității sale la catedra de Teologie liturgică a Facultății de Teologie.

La sfârșitul slujbei, preotul paroh Adrian Murg a mulțumit părintelui Arhiepiscop pentru prezența sa în mijlocul credincioșilor din Horia, pentru înălțătoarea slujire liturgică și pentru bogatul său cuvânt de învățătură. Parohul l-a felicitat, de asemenea, în numele tuturor credincioșilor parohiei, pe Înalt Preasfințitul Timotei pentru împlinirea, pe data de 2 decembrie, a 27 de ani de slujire episcopală la Arad și pentru aniversarea a 2 ani, pe 28 noiembrie, de la ridicarea sa la rangul de arhiepiscop. Deoarece, cu astfel de prilejuri, se caută evidențierea trăsăturilor dominante ale celui sărbătorit, și fiind aproape sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, preotul paroh l-a caracterizat pe Înalt Preasfințitul Timotei ca fiind, asemenea Sfântului Nicolae, un „îndreptător credinței și chip blândețelor”. Vocația de dascăl al vlădicăi Timotei se confirmă cu orice cuvânt pe care acesta îl rostește: fie de la amvon, fie de la catedră, fie la ocazii festive. Marile sale învățături pentru credincioșii săi sunt însă smerenia și blândețea sa. Deși ar avea nenumărate motive de a se mândri cu realizările episcopatului său, Înalt Preasfinția sa alege să fie smerit. Și, deși ar avea câteodată motive să fie aspru, dânsul alege calea blândeții, cu toate riscurile ei. Dacă ne vom aminti că Mântuitorul a zis: „Învățați-vă de Mine, că sunt blând și smerit cu inima” (Matei 11, 29), vom înțelege că păstorul nostru ne învață, de fapt, ceea ce și el a învățat de Marele Păstor Hristos. Dintre numeroasele calități pe care trebuie să le aibă un arhiereu, poate că blândețea și smerenia, deși uneori desconsiderate sau neînțelese, sunt cele ce îl apropie cel mai mult de Arhiereul cel Mare.

La ieșirea din biserică, înaltul ierarh a împărtășit arhiereștile sale binecuvântări poporului binecredincios. Apoi, am făcut și noi precum temnicerul din Filipi cu Sfinții Apostoli Pavel și Sila: „ducându-i în casă, a pus masa și s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu” (Fapte 16, 34).

Comentarii Facebook


Știri recente