Vizită de studiu în Spania în cadrul proiectului FORTE

Patruzeci și doi de delegați ai Administrației patriarhale și ai celor nouă eparhii implicate în proiectul FORTE – ‘Formare trainică pentru parteneriat social’ au făcut o vizită de studiu în Spania. Pentru ca întâlnirile să fie cât mai eficiente, vizita de studiu a fost organizată în două etape, la care a participat câte o grupă formată din 21 de beneficiari. Astfel, prima etapă s-a derulat în perioada 24-28 septembrie 2012, iar a doua etapă în perioada 8-12 octombrie 2012, informează Ziarul Lumina.

Programul vizitei a cuprins întâlniri și schimburi de experiență cu reprezentanți ai unor instituții social-filantropice sau de formare continuă din Spania. Scopul vizitei a fost reprezentat de cunoașterea modelelor de incluziune socială și a proiectelor care pot fi replicate la noi, dar și de a deschide alte oportunități de parteneriat transnațional cu posibili parteneri spanioli sau români identificați acolo. ‘În primul rând, vizita de studiu a constituit un prilej foarte bun de a observa, a analiza și a înțelege mai bine modele de lucru pentru incluziunea socială a categoriilor defavorizate. Întrucât suntem în acea perioadă de planificare strategică, participanții au putut înțelege că aceasta reprezintă cheia succesului tuturor instituțiilor pe care le-am vizitat. În al doilea rând, o parte dintre instituțiile vizitate au fost relevante în ceea ce privește organizarea, funcționarea și structura lor întrucât au modele similare cu cel al Federației Filantropia. În al treilea rând, modelul economiei sociale care a fost prezentat de către instituțiile vizitate reprezintă un impuls major pentru participanți de a angrena structurile din care fac parte în generarea unor proiecte de economie socială. Am văzut dorința spaniolilor de a sprijini accelerarea aprobării legislației în domeniul economiei sociale la noi în țară și am înțeles foarte bine relevanța acestui al treilea sector economic prin care se asigură nu numai integrarea socială, ci și menținerea activă a întregii populații active. Vizita de studiu s-a înscris foarte bine în obiectivele proiectului și a oferit informații relevante participanților care să-i ajute să dezvolte mai bine planurile strategice pentru domeniile de activitate care au fost aprobate la nivelul fiecărei eparhii și să transforme aceste planuri în programe operaționale anuale și multianuale, având acum modele de succes’, ne-a declarat pr. consilier patriarhal Dorel-Nicolae Moțoc, secretarul general al Federației Filantropia și managerul proiectului FORTE.

Vizite la cele mai importante instituții în domeniul incluziunii sociale

În prima zi a vizitei de studiu, participanții s-au întâlnit, la Centrul Universitar San Pablo din Madrid, cu partenerii din cadrul proiectului FORTE: Instituto de Formacion Integral (Spania) și Global Commercium Development (România). Carlos Domínguez López de Castro, specialist IFI, și Ionuț Macesaru, manager Global Commercium Development, au prezentat rolul celor două instituții în cadrul proiectului, mai ales în ceea ce privește sprijinul pentru dezvoltarea capacității organizaționale a Administrației patriarhale și a celor nouă eparhii pentru a fi parteneri importanți în domeniul incluziunii sociale la nivel comunitar și național.

A doua zi a vizitei a debutat prin întâlnirea cu Augustin Gutierrez, director internațional Caritas Spania, confederația oficială a structurilor de acțiune caritativă și socială ale Bisericii Catolice din Spania, fiind formată din aproximativ 6.000 de filiale parohiale și 68 diecezane. Întâlnirea cu Augustin Gutierrez a fost un bun prilej pentru preoții români de a cunoaște mai bine modul de organizare și coordonare a activității Caritas la nivel parohial, diecezan și național, modul de planificare strategică, organizare și implementare a activității sociale, precum și modul de relaționare și coordonare cu Biserica Catolică din Spania. În acest sens, Augustin Gutierrez a menționat că fiecare Caritas național are în componența Adunării Generale un reprezentant al Confederației Episcopilor Catolici din țara respectivă, cu care conlucrează foarte strâns. Din această perspectivă, Caritas național este o entitate similară Federației Filantropia, întrucât garantul funcționării federației este Permanența Consiliului Național Bisericesc care aprobă direcțiile strategice de lucru propuse de Adunarea Generală a Federației Filantropia.

A urmat vizita la Fundația ONCE, un important instrument de cooperare și solidaritate a persoanelor nevăzătoare din Spania cu alte categorii de persoane cu dizabilități, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora. Obiectivul principal al fundației este realizarea de programe de integrare pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități. La sediul fundației, membrii delegației române s-au întâlnit cu Maria Tussy, coordonator Departament Proiecte Europene, care le-a prezentat direcțiile de activitate ale Fundației ONCE și rolul ei în domeniul social european, în calitate de organism intermediar pentru perioada 2007-2013, care coordonează Programul Operațional de Lupta contra Discriminării – Programul X-Talento, cofinanțat din Fondul Social European. Pentru a crește șansele de angajare a persoanelor cu dizabilități, Fundația ONCE a înființat, în anul 1989, Grupul Fundosa, care are în prezent peste 14.000 de angajați, majoritatea fiind persoane cu dizabilități.

Vizita la Fundația ONCE și la Grupul Fundosa a fost relevantă mai ales din perspectiva faptului că metodologia de lucru a acestora se caracterizează prin succesiunea etapelor de cercetare – planificare – implementare în parteneriat – evaluare, o abordare similară cu cea a proiectului FORTE. Un alt aspect important discutat este cel al economiei sociale. Modelul implementat de Grupul Fundosa, prin care se reușește integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități, în cadrul unei activități economice profitabile, este de interes pentru membrii Federației Filantropia, dacă sunt luate în considerare și oportunitățile de finanțare din Fondul Social European, care vor continua să existe și în exercițiul financiar 2014-2020.

Ultima întâlnire din a doua zi a vizitei s-a desfășurat la Institutul de Dezvoltare Comunitară (IDC), o asociație fără scop lucrativ cu peste 25 de ani de experiență în susținerea dezvoltării teritoriale locale și periurbane în Spania. Subiectele abordate în cadrul discuțiilor cu Felipe Gonzalez de Canales, președintele IDC, și cu Manuel Budia, director general, au vizat proiectele în care institutul este implicat în Europa, în special în Spania și România, cât și posibilitatea încheierii unui parteneriat cu Federația Filantropia în domeniul dezvoltării comunitare.

A treia zi a vizitei de studiu s-a desfășurat la Toledo, unde participanții s-au întâlnit cu membri ai comunității românești, păstoriți de părintele paroh Florin Voinea. La Campusul din Toledo al Universității Castilla-La Mancha (Facultatea de Științe Juridice și Sociale), delegația FORTE s-a întâlnit cu dr. Felipe Hernández Perlines, directorul Catedrei de studii cooperative ‘Fundația Caja Rural Toledo’, care a prezentat situația economiei sociale, a politicilor și modelelor adoptate în tematica abordată de această materie, precum și a rezultatelor obținute până în prezent, a efectelor generate în economia socială pe plan local. Preoții români au cunoscut, astfel, modul în care lumea universitară înțelege cum să se implice în susținerea celor mai diverse paliere ale economiei, până într-acolo încât să facă planurile financiare și studiile de fezabilitate pentru ateliere meșteșugărești care au doar una sau două persoane angajate. Catedra de studii cooperative ‘Fundația Caja Rural Toledo’ reprezintă transpunerea în mediul universitar a prestării de servicii sociale, prin intermediul căreia se intenționează crearea unei culturi de asociere în vederea facilitării de servicii în sectorul social, sprijinindu-se astfel incluziunea socială a colectivelor marginalizate.

În aceeași zi, a fost vizitat Centrul socio-sanitar pentru persoane seropozitive ‘Hogar 2000’ al Caritasului Diecezan din Toledo. Marisa Martinez Moreno, directorul Caritasului Diecezan Toledo, a prezentat delegației din România încăperile și dotările centrului, care oferă servicii medicale și sociale la standarde de mare calitate pentru 23 de persoane infectate cu HIV/SIDA, multe dintre ele aflate în stare terminală. În sala de conferințe a centrului, participanților le-au fost prezentate activitatea și structura Caritasului Diecezan din Toledo, ca structură oficială a Bisericii Catolice pentru promovarea, coordonarea și orientarea activității sociale și caritabile a Bisericii în regiunea Toledo. Foarte relevant pentru coordonatorii ONG-urilor membre ale Federației Filantropia a fost modul în care sunt recrutați, formați și valorificați voluntarii în cadrul activităților organizate de Caritasul Diecezan din Toledo. Potrivit coordonatorului Caritas Toledo, Eva Alonso, 2.086 de voluntari deservesc 62.121 de beneficiari din regiunea Toledo. S-a discutat, de asemenea, despre relația cu Dieceza Catolică de Toledo, modul de organizare a activității sociale și procesul de planificare strategică la nivel diecezan și parohial.

Au fost inițiate noi proiecte de parteneriat

În cursul vizitei, în a patra zi, a fost organizată o întâlnire cu preoți români care slujesc în regiunea Madrid, dar și în alte regiuni ale Spaniei: pr. Ciprian Farcaș, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, pr. Alexandru Tothăzan, consilier economic și parohul Comunității ortodoxe române din San Sebastian de Los Reyes, pr. Emilian Geabana, inspector eparhial și paroh al Comunității ortodoxe române din Guadalajara, pr. Dimitrie-Mugurel Onica, parohul Comunității ortodoxe române din Malaga. Cu acest prilej, s-a prezentat activitatea social-filantropică curentă desfășurată la nivel eparhial și parohial, amintindu-se în mod special despre acordarea asistenței religioase pentru persoanele de naționalitate română private de libertate și despre modul în care preoții români colaborează pe plan local cu centrele Caritas sau cu băncile de alimente pentru a-i sprijini pentru românii care se află într-o situație socială delicată. Ca urmare a propunerilor venite din partea unor membri ai delegației FORTE, preoții de la Centrul eparhial al Episcopiei Spaniei și Portugaliei au fost de acord să furnizeze, în cel mai scurt timp, toate detaliile necesare înscrierii în Federația Filantropia a unei asociații sau fundații din Spania, cu sprijinul căreia se vor putea derula programe transnaționale în sprijinul românilor care sunt în Spania, dar și în sprijinul familiilor lor lăsate acasă.

Ultima întâlnire din cadrul vizitei de studiu s-a desfășurat la sediul central al Confederației Spaniole a Societăților de Economie Socială (CEPES) din Madrid. Aici, membrii delegației române au fost primiți de Carlos Lozano Palanca, coordonatorul Departamentului de Relații Internaționale din cadrul CEPES, care le-a prezentat activitatea CEPES, componența echipelor din structura organizatorică, modele de economie socială adoptate de membrii CEPES, precum și modul de funcționare al CEPES în organisme internaționale și deciziile influențate în cadrul acestora. CEPES este o instituție ce reunește la nivel național diferite activități economice existente în conceptul de economie socială, reprezentând principala platformă de dialog instituțional cu organismele publice. Ea este formată din 29 de organizații, care sunt la rândul lor tot niște confederații sau grupuri de societăți dintr-un anumit sector.

Astfel, CEPES se definește drept un agent economic și social care acționează pe piață și influențează societatea, promovând un model de societate cu valori specifice. Structurile afiliate produc 10% din PIB-ul Spaniei, având o cifră de afaceri de peste 86.000 milioane de euro și reprezentând interesele a 44.600 de societăți, a 2.350.000 angajați și a peste 12.000.000 de persoane asociate. ‘Vizita la CEPES a fost importantă pentru că, pe de o parte, am stabilit parametrii unei viitoare cooperări între Federația Filantropia și CEPES în ceea ce privește promovarea unor anumite modele de economie socială, iar pe de altă parte, am înțeles care sunt beneficiile funcționării într-un cadru legislativ bine definit și am văzut în ce măsură această instituție poate sprijini, prin exemplul său, dezvoltarea sectorului de economie socială și în România. Relevanța pentru proiectul FORTE este dată de faptul că o parte dintre participanți provin din eparhii care au inițiative în domeniul economiei sociale sau în cuprinsul cărora Federația Filantropia a înființat sau urmeze să înființeze structuri de economie socială’, a declarat pr. consilier patriarhal Dorel Moțoc, managerul proiectului FORTE.

Ultima zi a vizitei de studiu în Spania a fost rezervată concluziilor. Participanții au afirmat că modelele de incluziune și economie socială prezentate în cadrul întâlnirilor reprezintă repere importante pentru echipele locale care dezvoltă acum, în proiect, planuri strategice ce urmează a fi implementate la nivel eparhial. Pr. Dorel Nicolae Moțoc a mai menționat că, în baza parteneriatelor ce urmează a fi încheiate cu CEPES și IDC, viitorul Centru de Formare Continuă al Patriarhiei Române va dezvolta două direcții de formare și promovare pentru economia socială și dezvoltarea comunitară.

Proiectul ‘FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social’ este un proiect multiregional, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul este implementat de Federația Filantropia, în parteneriat cu Patriarhia Română, Instituto de Formacion Integral (Spania) și Global Commercium Development (România).

Comentarii Facebook


Știri recente