Veșmânt ceresc la biserica română din Malmö – Suedia

Mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul sfințirii picturii bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Pogorârea Sfântului Duh”, din orașul Malmö, Suedia. Duminică, 14 octombrie 2012:

Vestea evenimentului important și plin de sensuri profunde pe care îl trăiți acum în Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, prin sfințirea picturii bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Pogorârea Sfântului Duh” din orașul suedez Malmö a bucurat inima noastră așa cum un părinte se bucură de împlinirile fiilor săi. Bucuria este cu atât mai mare cu cât prin sfințirea unei biserici, creștinii se împărtășesc de darurile cerești ale dumnezeieștilor și veșnicelor locașuri.

Dacă în spiritualitatea creștină occidentală maiestatea și turlele înălțate ale catedralelor arată năzuința omului spre cer, prin puterea credinței omul ajungând să mute și să sculpteze munți de piatră, în Biserica Ortodoxă, prin pictura bisericească, spațiul liturgic devine cer coborât pe pământ.

Slujba sfințirii unei biserici creștine ortodoxe, prin mulțimea semnificațiilor izvorâte din ritualul liturgic, ne invită la un pelerinaj spiritual în Împărăția lui Dumnezeu și în comuniunea sfinților, la o înnoire a vieții în Hristos a creștinului și a comunității euharistice (cf. Galateni, 2, 20). În același timp, sfințirea Bisericii este o pregustare a venirii preaslăvite a lui Hristos la sfârșitul veacurilor, înconjurat de Sfinții Apostoli și Sfinții Îngeri (cf. Matei 25, 31).

Iubiții fii și fiice duhovnicești,

Înțelegând bogăția binecuvântărilor pe care acest moment special îl aduce în viața dumneavoastră, se cuvine să amintim și unele date, de Dumnezeu rânduite, regăsite într-o tainică legătură.

Prima sfințire a acestui sfânt locaș, împodobit cu catapeteasma dăruită de fericitul întru pomenire Patriarh Iustin, a fost săvârșită la 27 septembrie 1987, de fericitul întru pomenire Patriarh Teoctist, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Această sărbătoare a reprezentat un eveniment excepțional nu doar pentru românii din sudul Suediei, ci și pentru toți locuitorii acelor ținuturi. La târnosirea din 27 septembrie 1987, în prestolul altarului au fost așezate părticele din Sfintele Moaște, care au fost recuperate în timpul demolării Bisericii Sfânta Vineri Hereasca din București, distrusă de regimul comunist ateu la data de 20 iunie 1987.

Astăzi, 14 octombrie 2012, la 25 de ani de la târnosirea din 1987, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, cunoscută în popor și ca Sfânta Vineri, se săvârșește sfințirea picturii bisericii din Malmö, înveșmântată în această haină de pictură frumoasă și luminoasă, conform rânduielii din Biserica noastră dreptmăritoare. Vedem duhovnicește cum Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi și convertește suferința în izvor de speranță, iar umilirea în sărbătoare de biruință.

La acest timp de sărbătoare, felicităm pe Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, pentru activitatea sa pastorală și misionară bogată din ținuturile scandinave. În mod deosebit, binecuvântăm multa osteneală a părintelui Paroh Mihai Radu, care, de aproape 35 de ani, slujește în Parohia Ortodoxă Română din Malmö, fiind permanent susținut de distinsa familie a sfinției sale și de bunii credincioși care iubesc Biserica.

Tuturor celor care au contribuit la realizarea picturii, tuturor celor prezenți și celor care se vor închina și vor înălța rugăciuni în acest sfânt locaș, le dorim ca Milostivul Dumnezeu să le asculte dorințele bune și sfinte, să le dăruiască ajutor în lucrarea mântuirii, binecuvântându-le viața din darurile Sale cele bogate, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria Bisericii.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente