Vecernie de Paști la Catedrala Patriarhală

În prima zi de Paști în toate lăcașurile de cult din Patriarhia Română se oficiază în jurul orelor 12:00 Vecernia Învierii, numită în popor și „a doua Înviere”. La Catedrala Patriarhală a fost săvârșită astăzi, 24 aprilie, Vecernia Învierii Domnului de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar Patriarhal și Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar Patriarhal, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La Sfânta Slujbă au fost prezenți sute de credincioși.

În cadrul acestei slujbe a fost citită pericopa evanghelică de la Sfântul de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul al XX-lea, versetele 19-25. La Catedrala Patriarhală Evanghelia a fost citită în cele 12 limbi.

După citirea acesteia Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a ținut un cuvânt de învățătură în care a arătat semnificația acestei Sfinte Evanghelii care s-a citit.

„Evanghelia pe care am ascultat-o acum la Slujba Vecerniei în Ziua Învierii Domnului a fost citită în mai multe limbi pentru a ne arăta că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat nu numai pentru sine, ci pentru toți oamenii și în mod special fiecare popor, fiecare etnie din lume este chemată să audă, să asculte vestea cea bună a biruinței lui Hristos asupra morții și a începutului unei alte vieți, viața veșnică. Prin aceasta se vede că Dumnezeu cheamă toate neamurile, toate popoarele la mântuire și în fața lui nu există o umanitate amorfă, ci una exprimată printr-o diversitate de limbi, de culturi care înfrumusețează umanitatea și preamăresc pe Dumnezeu. De aceea, în cartea Apocalipsei se spune în Împărăția lui Dumnezeu neamurile sau etniile vor aduce slava lor. Slava popoarelor este în primul rând credința lor. Lumina lui Dumnezeu receptată în popoarele care s-au luminat prin Sfântul Botez sau prin Sfânta creștinare sau încreștinare”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după cum ne informează Radio TRINITAS.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că „Evanghelia citită în mai multe limbi arată că Dumnezeu iubește diversitatea popoarelor, nu dorește uniformizarea lor, o nivelare a identității lor, ci Dumnezeu respectă pe fiecare persoană în parte în identitatea ei și pe fiecare popor. Evanghelia Învierii Mântuitorului Iisus Hristos se va propovădui la toate popoarele, la toate neamurile. De aceea, avem o primă trimitere a apostolilor imediat după Înviere într-o formă anticipată, iar în plinătatea ei trimiterea va avea loc când Mântuitorul Cel înviat din morți va trimite în mod expres ucenicii ca să facă cunoscută Evanghelia tuturor neamurilor învățând toate neamurile botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-le să păzească poruncile Lui. Ceea ce desigur, Apostolii au făcut după ce au primit Duhul Sfânt. Și la Pogorârea Duhului Sfânt vedem că fiecare etnie, reprezentanții diferitelor popoare au înțeles în limba lor proprie. Vedem aici o legătură între Evanghelia de astăzi când Hristos Domnul suflă Duh Sfânt peste ucenicii Săi. Vedem legătura dintre această dăruire a Duhului Sfânt ucenicilor și Pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Aceasta ne arată că între Taina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morți și Pogorârea Duhului Sfânt este o legătură adâncă fiindcă de fapt iconomia sau planul de mântuire al lui Dumnezeu Tatăl realizat de Fiul se încheie nu cu Crucea, cu Răstignirea și nici cu Învierea sau Înălțarea la Cer, ci cu Pogorârea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt comunică sau împărtășește oamenilor viața lui Hristos cel răstignit, înviat și înălțat întru slavă la cer. Această viață nouă, eternă, cerească se împărtășește ucenicilor și lumii întregi prin Duhul Sfânt. În Evanghelia de astăzi vedem cum Dumnezeu Fiul cel înviat din morți pregătește pe ucenici pentru misiune și în același timp respectă identitatea popoarelor, pentru că Duhul Sfânt deodată susține identitatea creației, dar cheamă și la unitate. Duhul Sfânt este unul, dar darurile Sale sunt multiple și el pune în comuniune darurile diferite ca să arate frumusețea iubirii lui Dumnezeu care are o mulțime de nuanțe. Duhul Sfânt nu se repetă niciodată. Învierea lui Hristos s-a făcut, spune Sfântul Apostol Pavel, în Duhul Sfânt sau prin Duhul Sfânt”.

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mai arătat că „Este de remarcat faptul că deși este un singur Duh Sfânt Duhul Sfânt ajută popoarele să exprime fiecare în felul său frumusețea iubirii sale ca receptare a iubirii lui Hristos și transmitere a ei în lume. Duhul Sfânt arată lucrarea Sa de cultivare a diversității și a frumuseții darurilor diferite nu numai în ceea ce privește viața persoanelor și a popoarelor, ci și în natură. E același sol cu aceeași apă și cu aceeași compoziție a solului cresc și se hrănesc plante diferite, flori diferite. Părintele Dumitru Stăniloae spunea că dacă toate florile ar fi la fel am avea de a face cu o monotonie ucigătoare, zicea el. Toate ar fi clonate, globalizate, standardizate, extrem de plictisitoare, de monotone. Atât diversitatea persoanelor, cât diversitatea creației în ceea ce privește flora și în ceea ce privește fauna, toate arată că Duhul Sfânt care dă viață la toată făptura și care înnoiește fața pământului lucrează deodată diversitatea și unitatea sau comuniunea darurilor diferite. De aceea, și noi în Biserică citim această Evanghelie a Învierii lui Hristos pentru a arăta că sunt chemați la Înviere oameni diferiți și popoare diferite. Fiecare în felul său este chemat să laude pe Dumnezeu cel Unul în Treime”.

Slujba Vecerniei oficiată în prima zi de Paști are un caracter special atât prin Evanghelia citită în mai multe limbi, cât și prin rânduiala solemnă potrivită Marelui Praznic al Învierii Domnului.

Comentarii Facebook


Știri recente