Vecernie de Paști la Catedrala Patriarhală

În prima zi de Paști, în toate lăcașurile de cult din Patriarhia Română, se oficiază în jurul orelor 12:00 Vecernia Învierii, numită în popor și „a doua Înviere”.

La Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhaul Bisericii Ortodoxe Române, a fost oficiat, astăzi, 15 aprilie 2012, alături de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, Vecernia Învierii Domnului. La Sfânta Slujbă au fost prezenți sute de credincioși.

În cadrul acestei slujbe a fost citită pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul al XX-lea, versetele de la 19 la 25. La Catedrala Patriarhală Evanghelia a fost citită în cele 12 limbi.

După citirea Pericopei Evanghelice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat semnificația acestei Sfinte Evanghelii care s-a citit: „Am ascultat citirea Evangheliei în 12 limbi așa cum prevede tradiția noastră bisericească. Această Evanghelie care se citește la Vecernia din prealuminata zi a Sfintelor Paști are o semnificație deosebită. În primul rând vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, după ce S-a arătat dimineața femeilor mironosițe pe cale de la mormânt spre Ierusalim și le-a spus: Bucurați-vă, nu vă temeți!, în seara aceleiași zile S-a întâlnit cu ucenicii Săi care erau adunați într-o casă și stăteau cu ușile încuiate de teama iudeilor, după cum ne spune Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan. Însă, El nu a deschis ușile, ci a intrat prin ele, ceea ce înseamnă că Trupul Său Înviat din morți nu mai poate fi limitat și oprit de nimic din lumea aceasta. Deși este material el este schimbat, nu mai aparține lumii acesteia coruptibile care limitează persoana în timp și în spațiu. Trupul Său este atât de înduhovnicit încât printr-o lucrare minunată a Dumnezeirii Fiului, El Înviază din mormânt fără să rupă pecețile care au fost puse peste piatra de la mormânt și trece prin ușile încuiate, stând în mijlocul lor și spunând: Pace vouă!. Trecerea aceasta prin ușile încuiate este semnul celei mai mari libertăți a lui Hristos Cel răstignit și Înviat. Deci, Învierea îi dă Mântuitorului Iisus Hristos libertatea totală, în așa fel încât El nu mai poate fi reținut de nimic și de nimeni în lumea aceasta. Se arată când vrea El, cum vrea El și cui vrea El. De remarcat este faptul că nu s-a mai întâlnit după Înviere cu cei ce L-au urât, ci s-a întâlnit numai cu cei ce L-au iubit. Poate și pentru a nu forța libertatea lor de a-L fi respins, dar mai cert este că El are o relație cu oamenii de comuniune bazată pe libertatea voinței de a-L primi sau de a nu-L primi, de a-L iubi sau de a nu-L iubi”.

În continuare, Patriarhul României a subliniat importanța puterii dumnezeiești de a ierta păcatele pe care au primit-o ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos: „Ucenicilor, însă, Mântuitorul Iisus Hristos nu le-a spus doar: Pace vouă!, ci a adăugat: Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi, adică îi trimite în lume. În continuare le-a zis: Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute. Acestă putere pe care Mântuitorul Iisus Hristos o dăruiește ucenicilor este o putere dumnezeiească împărtășită ucenicilor Săi și prin ei Bisericii, și anume puterea de a ierta păcatele. Vedem că cea dintâi lucrare a Mântuitorului după Învierea Sa a fost aceasta de a dărui ucenicilor puterea de a ierta păcatele pentru împăcarea omului cu Dumnezeu. Fără iertarea păcatelor nu este posibilă mântuirea pentru că nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu cea sfântă, curată, fără de întuneric și fără de păcat. Dar cum oamenii sunt păcătoși au nevoie de curățire și de iertarea păcatelor. Deci, puterea de a ierta păcatele este cel dintâi mare dar al lui Hristos dăruit Bisericii Sale. Prin iertarea păcatelor înviază sufletul din moartea păcatului. După cum a Înviat Hristos din morți așa înviază omul păcătos căruia i s-au iertat păcatele în înțelesul că sufletul lui nu mai este apăsat de piatra grea a conștiinței încărcate de un trecut păcătos. Așadar, iertarea păcatelor este o eliberare de un trecut contrar voinței lui Dumnezeu și nefolositor semenilor noștri. Iertarea păcatelor este în același timp o deschidere spre un început nou în viața omului. Prin iertarea păcatelor i se dă omului șansa de a se recupera, de a pune un început bun și de a arăta partea cea bună a sa, adică aceea care reflectă încă în sufletul omului chipul bunătății lui Dumnezeu. Omul iertat are o putere mai mare de a face binele, de a arăta recunoștința față de cel de la care a primit iertarea”.

„Sfântul Toma, care nu a fost prezent la întâlnirea Mântuitorului Cel Înviat din morți cu ucenicii Săi, a spus că dacă nu va pune degetul lui în semnele cuielor și mâna lui în semnul lăsat de lance în coasta lui Iisus nu va crede. Vedem că el dorea o cunoaștere prin atingere, prin simțuri și duminica următoare vom vedea că Mântuitorul Iisus Hristos îl mustră pe Toma pentru zăbava lui în a crede și fericește pe cei ce nu au văzut, dar au crezut. Cei care nu au văzut pe Hristos Cel Înviat cu ochii trupești, dar văd prezența lui în mod duhovnicește cu ochii minții sau cu ochii sufletului”, a mai spus Preafericirea Sa.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat credincioșilor motivul pentru care Evanghelia de la slujba Vecerniei de Paști se citește în 12 limbi: „Se citește în amintirea celor 12 Apostoli care au fost trimiși de Mântuitorul Iisus Hristos să binevestească lumii Evanghelia Învierii, vestea cea bună că Hristos a biruit păcatul, răutatea, iadul și moartea. Așa cer cărțile noastre liturgice, ca această Evanghelie să fie citită în 12 limbi. Grija Mântuitorului Iisus Hristos pentru mântuirea lumii se vede în faptul că trimite pe ucenici în lume la propovăduire, nu doar în poporul evreu, ci la toate popoarele. Deci, citirea în 12 limbi arată deodată numărul celor 12 Apostoli, dar și mulțimea popoarelor, pentru că cifra este simbolică, care vor auzi Evanghelia lui Hristos și vor crede în El dobândind astfel mântuirea. Așadar vedem că Biserica lui Hristos este deschisă în așa fel încât are vocația anume de a cuprinde toate neamurile”.

Comentarii Facebook


Știri recente