Un profesor vrednic și un păstor blând – Părintele Ștefan Sandu (1944 – 2012)

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a părintelui profesor Ștefan Sandu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, luni, 04 iunie 2012:

Am aflat cu întristare vestea trecerii la cele veșnice a părintelui profesor Ștefan Sandu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, cadru didactic competent și teolog apreciat în cercurile universitare românești.

S-a născut la 6 iunie 1944 în localitatea Rădmănești, județul Timiș, în familia preotului Nicolae și a preotesei Maria Sandu. Dornic să urmeze tradiției părintești a urmat cursurile Seminarului Teologic din București (1959-1964) și ale Institutului Teologic de Grad Universitar din Capitală (1964-1968). Cursurile de doctorat în teologie le-a urmat la același Institut Teologic între anii 1968-1971, având ca îndrumător științific pe profesorul universitar Nicolae Chițescu. În anul 1972 a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea din Uppsala, Suedia până în anul 1976, iar ulterior a studiat la Universitate din Lund între 1976-1981.

S-a căsătorit în anul 1973 cu tânăra Emilia Săpungiu, de profesie inginer chimist. A fost hirotonit preot în anul 1976 pe seama parohiei ortodoxe române din Göteborg, Suedia, unde a slujit până în anul 1978, transferându-se ulterior la parohia ortodoxă română din Stockholm, Suedia, activând aici până în anul 1981.

Revenind în țară după încheierea studiilor, a fost încadrat ca asistent universitar la Institutul Teologic din București, parcurgând succesiv toate treptele didactice universitare până la gradul didactic de profesor universitar și conducător de doctorat.

Între anii 1990-1996 a asigurat, în paralel cu activitatea didactică, postul de spiritual-șef al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București. Într-o perioadă dificilă și plină de transformări a societății românești a știut să-și apropie pe studenții teologi și să-i modeleze ca viitori slujitori ai sfintelor altare, insuflându-le duhul slujirii bisericești și al iubirii aproapelui.

De-a lungul activității sale didactice de peste trei decenii părintele profesor Ștefan Sandu a predat mai multe discipline de teologie sistematică: Formarea duhovnicească, în cadrul căreia a utilizat cursul de „Ascetică și Mistică” al părintelui profesor Dumitru Stăniloae; Teologie Dogmatică și Simbolică, afirmându-se ca un specialist în teologia Mărturisirilor de Credință din sec. al XV-lea și al XVI-lea; Istoria dogmelor, reluând tradiția ilustrată în această facultate de celebrul profesor Ioan Mihălcescu (ajuns mitropolit al Moldovei) și elaborând pentru studenți un curs universitar, tipărit la Editura Universității din București, în patru volume.

A condus cu acrivie și pasiune didactică sute de lucrări de licență, dizertații de master, iar din anul 2003 și teze de doctorat în teologie. Concomitent, s-a preocupat și de perfecționarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, îndrumând zeci de lucrări de gradul I didactic, disciplina Religie.

Pe baza unei cercetări științifice riguroase, părintele profesor Ștefan Sandu a publicat de-a lungul anilor, în țară și în străinătate, zeci de studii și articole de teologie, precum și un număr de opt cărți.

Chipul blând și inima generoasă ale părintelui profesor s-au întipărit în sufletele multor generații de studenți, care-l vor păstra în memoria lor ca dascăl devotat și preot distins, angajat deplin în viața și lucrarea Bisericii.

Astăzi, prin trecerea la cele veșnice a părintelui profesor Ștefan Sandu, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul pierde un cadru didactic vrednic, care a marcat viața acestei facultăți.

Pentru vrednicia arătată în câmpul activității pastoral misionare a primit cea mai înaltă distincție bisericească crucea patriarhală oferită de vrednicul de pomenire Justin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Apreciind strădaniile didactice și de cercetare științifică în domeniul teologiei ortodoxe românești a regretatului părinte profesor, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să așeze sufletul său în ceata drepților și să-i dăruiască odihna veșnică în lumina și iubirea Preasfintei Treimi!

Veșnica lui pomenire din neam în neam !

Cu părintești condoleanțe pentru familia îndoliată,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente