Un preot harnic și evlavios – Părinte Aron Aroneasa (1950-2013) –

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la înmormântarea PC. Pr. Aron Aroneasa, Parohia Albești, Protopopiatul Sighișoara, Arhiepiscopia Alba Iuliei, sâmbătă, 11 mai 2013:

„Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine,

chiar dacă va muri, va trăi.” (Ioan 11, 25)

Hristos a înviat!

Am primit cu durere în suflet vestea trecerii la cele veșnice a colegului nostru de facultate, Părintele Aron Aroneasa de la Parohia Albești, Protopopiatul Sighișoara, Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Părintele Aron Aroneasa a murit la vârsta de 63 de ani, după o suferință pe care a purtat-o smerit, în tăcere, aproape neștiut, fără a-și neglija o clipă enoriașii și biserica înălțată prin strădaniile sale. S-a născut la data de 10 septembrie 1950 în comuna Retiș, județul Sibiu. A fost absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca și al Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, promoția 1974.

În data de 29 septembrie 1974 a fost hirotonit diacon de către Episcopul Emilian Birdaș al Alba Iuliei, iar în ziua de 30 septembrie același an (1974) a fost hirotonit preot de către Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului, pentru Parohia Șaeș din Protopopiatul Sighișoara.

Din anul 1976 și-a desfășurat activitatea în Parohia Albești, Protopopiatul Sighișoara. De atunci s-a dăruit jertfelnic construirii unei noi biserici de care parohia avea nevoie. Această lucrare a fost ca o stâncă pe care s-au clădit speranțele enoriașilor Parohiei Albești de a avea o biserică frumoasă, chiar dacă regimul comunist din acele vremuri a pus de multe ori piedici realizării acestui sfânt locaș.

Preot harnic și evlavios, înzestrat cu simț practic și liturgic deosebit, părintele Aron Aroneasa a fost un mare iubitor al slujirii Sfântului Altar și al oamenilor. Lucrarea sa este și va rămâne un exemplu pentru noua generație de preoți, prin dăruirea, înțelepciunea și dragostea pe care le-a arătat față de Biserica lui Hristos, față de enoriași și familie.

În aceste momente de tristețe, ne amintim de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne întărește speranța când zice: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). Credința în viața veșnică devine o certitudine pentru noi, mai ales în aceste zile pline de lumina Învierii Domnului, pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel Răstignit și Înviat, ne-a trecut pe noi din moarte la viață, iar celor adormiți în credință le dăruiește odihna, pacea și lumina Sa.

Ne rugăm Mântuitorului Hristos, Biruitorul morții și Izvorul vieții veșnice, să așeze sufletul Părintelui Aron Aroneasa împreună cu drepții, unde nu este durere, nici întristare nici suspin, ci viață fără de sfârșit, iar familiei îndurerate, parohiei îndoliate și tuturor celor ce l-au cunoscut și l-au prețuit să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente