UN PĂSTOR HARNIC ȘI UN CRONICAR TALENTAT

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 70 de ani de viață a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, 06 iunie 2014:

UN PĂSTOR HARNIC ȘI UN CRONICAR TALENTAT

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului la 70 de ani de viață

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, este un ierarh misionar, harnic și cărturar.

Vocația sa misionară s-a remarcat încă din copilărie; la vârsta de 15 ani studia deja la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1959-1964). A absolvit apoi cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1964-1968) și a slujit un timp ca preot în parohiile Tioltiur și Inău din Transilvania (1964-1971).

În decembrie 1971 a primit chipul cel îngeresc al călugăriei în obștea Mănăstirii Căldărușani, când, în locul numelui de botez Constantin, a fost numit Calinic, după numele celui mai cunoscut sfânt ierarh din Țara Românească, unul dintre cei mai înțelepți păstori români din veacul al XIX-lea, al cărui chip luminos a rămas întipărit în evlavia poporului.

A fost apoi stareț al mănăstirii Sinaia (1977-1981) și al mănăstirii Cernica (1981-1985), unde s-a remarcat prin reale calități gospodărești și duhovnicești.

În anul 1985 (17 noiembrie) a fost hirotonit arhiereu vicar al eparhiei Râmnicului și Argeșului, cu titlul Argeșeanul și cu reședința la Mănăstirea Curtea de Argeș.

În anul 1990, după ce Biserica a primit libertatea de a se exprima și organiza conform vocației sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât reînființarea Episcopiei Argeșului, iar Preasfințitul Calinic a fost ales și întronizat (18 noiembrie) episcop al acestei eparhii.

Cu multă osteneală și zel misionar, Episcopul Argeșului a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică și social-misionară, slujind „cu timp și fără timp” Biserica lui Hristos din neamul Basarabilor.

În anul 2009, la propunerea noastră și cu aprobarea Sfântului Sinod, Episcopia Argeșului și Muscelului a fost ridicată la treapta de Arhiepiscopie, iar Preasfinția Sa a devenit Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, odată cu proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, a Sfântului Ierarh Iachint de Vicina și a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel. Un domnitor, un arhiereu și un isihast, pentru a căror canonizare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic s-a îngrijit îndeaproape de realizarea slujbelor, icoanelor, diortosirea și tipărirea cărților privind viața, slujba și acatistul lor.

Iubitor al frumuseții Casei lui Dumnezeu, a slujbelor Bisericii și a oamenilor, Înaltpreasfinția Sa a înființat sau reînființat multe mănăstiri, parohii, centre sociale și colecții muzeale, inițiind și coordonând mai multe șantiere de restaurare, consolidare și construire de noi biserici, evidențiind importanța căutării încă din lumea aceasta a frumuseții veșnice din Împărăția Cerurilor.

Fire foarte energică, cu un deosebit simț al umorului, Arhiepiscopul Argeșului se simte în mijlocul credincioșilor ca acasă. Privește, vorbește și ascultă cu multă atenție ce se întâmplă în jurul său. Când scrie, definește și descoperă nuanțe, realizează corespondențe nebănuite între realități diferite și formulează maxime sau așterne pagini de cronică.

Cunoscând bine faptul că episcopul are mai întâi datoria sfântă de a păstra cu fidelitate integritatea mesajului evanghelic (Cf. 1 Timotei 6, 20; 1, 3 ș.u.; 2 Timotei 3, 14) și că această comoară a dreptei credințe nu trebuie îngropată sau pusă sub obroc, ci trebuie transmisă mai departe, Arhiepiscopul Calinic se străduiește să fie precum acel cărturar din Evanghelie, care este asemănat unui om gospodar ce scoate din vistieria sa învățături noi și vechi (Cf. Matei 13, 52).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2006), Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a scris și a publicat mai multe cărți, studii, articole sau monografii despre personalități și evenimente din viața Bisericii noastre, în care adesea a scos în evidență bogăția, prospețimea și actualitatea credinței ortodoxe.

Opera literară a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, dincolo de metoda și stilul original, are și valoare sapiențială. Observațiile morale, presărate cu vorbe de duh din înțelepciunea cea bătrână a poporului român, invită la bucuria lecturii, la dialog interior și comuniune între generații.

Îmbinând armonios lucrarea pastorală cu pasiunea pentru literatură și artă, Înaltpreasfinția Sa este un păstor harnic și un luptător aprig pentru valori ortodoxe și românești, este prietenos și jovial, ospitalier și generos, are darul moldav al povestirii și talent de cronicar.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) și „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să-i dăruiască în continuare aceeași dragoste și aceiași râvnă sfântă pentru Biserică și Neam!

Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfinția Voastră!

Cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente