Un om înțelept, promotor al credinței și al păcii

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, adresat participanților la Adunarea festivă dedicată încheierii misiunii în România a Marelui Rabin, Menachem Hacohen, Sinagoga Mare, București, miercuri, 31 august 2011:

Eminența Voastră, Domnule Mare Rabin,

Excelențele Voastre,

Distinși membri ai Federației Comunităților Evreiești din România,

În cuvântul pe care l-am rostit cu prilejul deschiderii Simpozionului internațional iudeo-creștin de la Durău, din ziua de 20 iulie 1998, în calitatea noastră de atunci de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Vă adresam, Domnule Mare Rabin, un cald și prietenesc cuvânt de bun venit în România.

Iată-ne astăzi, la acest moment festiv prilejuit de încheierea misiunii Eminenței Voastre în România, ca Mare Rabin. Cu acest prilej dorim să subliniem câteva coordonate principale ale relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română și Cultul Mozaic, relații pe care le-ați încurajat cu multă dragoste, responsabilitate și înțelepciune. Am admirat totdeauna modul armonios în care Eminența Voastră îmbinați credința profundă cu o cultură academică vastă, evlavia rugăciunii cu înțelepciunea de-a construi relații cu oameni diferiți, fidelitatea față de Tradiția religioasă cu preocuparea pentru problemele actuale.

Încă de la începutul activității Eminenței Voastre în România, am apreciat îndeosebi gândirea spirituală împletită cu acțiunea socială, prin care ați unit spiritualitatea profundă a Psalmilor cu morala socială a Profeților. Toată această activitate este rezultatul unei solide pregătiri teologice dobândite în timpul studiilor rabinice și al experienței obținute în urma numeroaselor responsabilități pe care le-ați îndeplinit de-a lungul timpului.

Am apreciat, de asemenea, echilibrul și înțelepciunea pe care le-ați manifestat în privința bunelor relații dintre români și evreii din România, de-a lungul secolelor, relații pe care le-ați caracterizat ca fiind bazate pe prietenie și înțelegere reciprocă, în pofida unor evenimente întunecate și regretabile din timpul celui de al II-lea Război Mondial, care trebuie să ne țină mereu treji spiritual pentru ca astfel de atitudini să nu se mai repete niciodată.

Considerăm că avem o bogăție spirituală comună izvorâtă din Descoperirea dumnezeiască cuprinsă în Legea dată lui Moise, în Psalmi și în Profeți, bogăție pe care Biserica Ortodoxă o păstrează și o cultivă permanent în cadrul întregului cult divin.

În același timp, împreună, iudeii și creștinii, avem o responsabilitate comună în contextul lumii contemporane, marcată de secularizare și de îndepărtarea de valorile tradiționale spirituale iudeo-creștine, care au stat, de altfel, la baza civilizației moderne, în special a celei europene. În acest sens, cele două comunități religioase trebuie să-și manifeste activ misiunea profetică, arătând oamenilor care este voia lui Dumnezeu în viața popoarelor, valoarea și demnitatea fiecărei persoane create după chipul lui Dumnezeu, darul sacru al vieții umane și al păcii, precum și responsabilitatea umană pentru creația lui Dumnezeu.

În acest context, un pas concret în direcția promovării unui dialog interreligios fructuos între cultele din România, bazat pe încredere și respect reciproc, îl reprezintă constituirea, la inițiativa Patriarhiei Române, a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, în ziua de 14 aprilie 2011. Principalele sale obiective sunt: promovarea credinței în Dumnezeu și a importanței acesteia în viața persoanei și a societății; apărarea și promovarea ființei umane și a demnității ei; manifestarea solidarității și cooperării dintre Culte în domeniul spiritual, cultural, educațional și social; respingerea și descurajarea oricărei forme de extremism etc.

În spirit de apreciere, solidaritate și cooperare, Vă adresăm, la acest moment al încheierii misiunii spirituale în România a Eminenței Voastre, cele mai călduroase doriri de sănătate și ne rugăm lui Dumnezeu să Vă călăuzească pașii spre a-L sluji în continuare cu aceeași dragoste și înțelepciune.

Ne bucurăm să vă revedem ori de câte ori reveniți în România.

Cu aleasă prețuire și prietenie,

†DANIEL

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente