Un om cu hire înaltă și împărătească

Caracterizarea din titlu este făcută de Miron Costin celui care, la data de 3 aprilie a anului 1634, deci acum 380 de ani, se urca în scaunul de domnie al Moldovei schim­bân­du-și numele de boier din Lupu Coci în numele de domn Vasile Lupu. A condus Țara Moldovei timp de 19 ani, fiind din punctul de ve­de­re al duratei una din cele mai lungi domnii din istoria Țărilor Române. Au fost, pentru Moldova, ani de multe împli­niri, de o relativă stabilitate economică și politică, ceea ce a dat țării o anume stare de prosperitate – dacă avem în vedere că, la preluarea domniei, țara se afla într-un mare declin economic.

Același Miron Costin con­semna în Le­to­pi­­sețul Țării Mol­do­vei: „Fericită domnia lui Vasile Vodă, în care, de au fostu cândva aciastă țară în tot binele și bivșug și plină de a­vu­țiie, cu mare fericiie și tă­ră­gă­na­tă până la 19 ani, în dzilele a­cestii domnii au fostu”. Chiar pri­­vite cu rezervele de rigoare, a­ces­te evaluări se confirmă în ma­re măsură prin faptele și re­a­li­­zările acelei vremi așa cum sunt ele consemnate de cer­ce­tă­to­rii care s-au aplecat asupra a­ces­tei veritabile epoci de cultură și artă.

Vasile Lupu a avut o bogată și rodnică activitate ctitori­ceas­că în cei 19 ani de domnie. A ri­di­cat din temelie, a reparat sau a refăcut 28 de biserici, la care se adaugă și importante edificii lai­ce. Vasile Lupu se situează ast­fel, după Ștefan cel Mare și Sfânt, între ctitorii principali din Moldova.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente