Un nou program de formare profesională pentru deținătorii de bunuri culturale

Centrul de Pregătire pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române organizează un nou program de formare profesională luni, 31 mai, în sălile Mănăstirii ‘Sâmbăta de Sus’. Scopul acestui curs este formarea de specialiști în domeniul protecției și conservării patrimoniului cultural național, informează „Ziarul Lumina”.

Înființat și acreditat în anul 2007, Centrul de Pregătire pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române organizează programe de formare profesională pentru personalul laic sau eclezial care administrează, gestionează, protejează, cercetează și pune în valoare bunuri din patrimoniul cultural național indiferent de deținător, informează TRINITAS TV.

Scopul cursului de pregătire, inițiat prin hotărârea Sfântului Sinod, este prevenirea deteriorării bogatului fond de bunuri culturale deținut de muzee și colecții de artă veche. Profesorul Victor Simion, din cadrul Centrului de pregătire, a declarat: ‘Bunurile culturale, îndeosebi cele cu o vechime respectabilă, suferă de anumite afecțiuni specifice, care, neidentificate la timp și netratate, pot duce la distrugerea, uneori irecuperabilă, a unor adevărate valori naționale. Este responsabilitatea conservatorului specialist de a avea grijă de acești ‘bolnavi’, de a-i consulta în permanență, de a le identifica maladiile specifice și, în măsura posibilităților și a competențelor, de a le aplica un tratament de prevenire și protecție’.

Cursul are la bază standardele ocupaționale proprii fiecărei specialități. Cursul este împărțit pe trei module a câte 12 zile fiecare, la care se adaugă zilele destinate susținerii examenelor. Lectorii acestui curs sunt specialiști cu experiență și înaltă competență din muzee, din centre universitare cu tradiție, precum Sibiu, Cluj, Iași, Oradea, București, experți atestați ai Ministerului Culturii și Patrimoniului. La terminarea cursului, absolvenții vor primi certificate de competență recunoscute pe întreg teritoriul țării. ‘Până acum, noi am pregătit două serii de muzeografi și cinci serii de gestionari-custozi, asta însemnând 350 de absolvenți, pentru a acoperi o parte din prioritățile impuse de situația din teritoriu. Este rândul să formăm și această categorie de ‘clinicieni’ pe mâna cărora va fi încredințată starea de sănătate a unui patrimoniu care acoperă mai bine de o jumătate de mileniu de artă și cultură românească. Ne bucură să afirmăm că, în cei patru ani de activitate, centrul nostru a contribuit la constituirea unei ample rețele naționale de specialiști în domeniul patrimoniului, rețea la care se vor adăuga, nu peste mult timp, și promoția de conservatori, a căror pregătire va începe la finele lunii mai’, a declarat profesorul Simion.

Curs pentru inventarierea științifică a bunurilor, în toamnă

La acest curs vor participa 28 de cursanți, care provin din aproape toate eparhiile din zonele de vest și sud ale țării, de la câteva muzee de stat, dar și persoane private care doresc o recalificare. ‘Apreciem și mai mult această participare cu cât acest program nu mai beneficiază de susținerea financiară din partea Secretariatului de Stat pentru Culte care asigura, în anii trecuți, costurile pentru cazarea și masa cursanților, costuri care, de astă dată, sunt suportate de către participanți. O dată în plus se cuvine să adresăm și pe această cale mulțumiri ierarhilor și consilierilor care au înțeles importanța acestor programe a căror necesitate decurge și din hotărârile Sfântului Sinod din luna iunie 2009’, a mai spus domnul Victor Simion.

Următorul curs pentru inventarierea științifică a bunurilor de patrimoniu și pentru protejarea bunurilor culturale deținute de către Biserica Ortodoxă Română, va avea loc în toamnă și va avea în vedere pregătirea de specialiști pentru unitățile muzeale din zona Moldovei.

Comentarii Facebook


Știri recente