Un nou preot pentru Parohia Iteu din Protopopiatul Marghita

În Duminica XXXI-a după Rusalii, 2 decembrie 2012, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Iteu, Protopopiatul Marghita, a precizat Pr. Petru Gut.

În cadrul slujbei, diaconul Sorin Nistor a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Iteu. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic. De asemenea, i s-au încredințat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile sfântului lăcaș, fiind așezat ca preot paroh la Iteu.

La această sărbătoare pentru Parohia Iteu, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de învățătură, arătând semnificațiile duhovnicești ale pericopei evanghelice duminicale, a vindecării orbului din Ierihon, în legătură cu cea a samarineanului milostiv: „Ierusalimul, de unde a coborât Mântuitorul Iisus Hristos la Ierihon, trebuie să îl înțelegem, duhovnicește, ca cetatea lui Dumnezeu, locul cel sfânt al templului slavei dumnezeiești necreate și, implicit, o icoană a Împărăției cerurilor. Din paradisul cel dumnezeiesc, din paradisul în care omul cel dintâi a fost creat, prin neascultare de porunca dumnezeiească, căzând, a fost alungat în lumea plină de încercări, în Ierihonul lumii acesteia.”

„Așadar, coborârea de la Ierusalim la Ierihon înseamnă coborârea din lumea binecuvântată a lui Dumnezeu, în lumea încercărilor și pătimirilor, în care noi trăim. Așa cum omul care, mergând de la Ierusalim la Ierihon, a căzut între tâlhari, adică în patimile și răutățile lumii, tot așa, în pericopa evanghelică de astăzi, când Mântuitorul Iisus Hristos cobora spre Ierihon, și mulțimile îl căutau, apare un orb care vine și Îl roagă pe Domnul Hristos să îi redea vederea. Îl roagă pentru că știe și crede că doar El are puterea să îl facă să vadă. Iar prin această credință, datorită tăriei credinței sale că Iisus Hristos, Fiul lui David, îl poate vindeca, a fost tămăduit.”

„Toți trebuie să înțelegem că orice neputință și boală, orice suferință și rană, poate fi vindecată de Dumnezeu Cel Atotputernic, însă, pe lângă puterea extraordinară a Creatorului universului de a face minuni în creația Sa, pentru ca aceste minuni să se petreacă, este nevoie din partea noastră de credință multă. Așadar, într-o minune, cum este minunea vindecării unui orb, și nu este puțin lucru ca un orb să fie vindecat, se întâlnește puterea lui Dumnezeu vindecătoare, cu puterea omului bolnav de a crede că Dumnezeu îl poate vindeca.”

„Dumnezeu l-a creat pe om liber, în stare să aleagă între bine și rău, între a crede și a nu crede. Verbul †¹†¹a alege†º†º, în Biserică, se conjugă cu un alt verb, †¹†¹a crede†º†º. Alegerea noastră liberă este cea care se manifestă în credință, pentru că actul credinței nu poate să se producă în afara alegerii libere a omului. Însă, pe lângă credință puternică, este nevoie de rugăciune stăruitoare. Orbul din Ierihon nu a stat deoparte, auzind că trece Iisus, ci L-a strigat, L-a chemat, voind să se întâlnească cu Hristos Domnul. Așadar, apare și un act de voință, prin care cel nevăzător caută să iasă din starea sa de suferință și, mergând spre Iisus Hristos, ne arată nouă cum trebuie să ieșim din starea căzută în care ne aflăm și să mergem pe calea pe care Dumnezeu ne-o arată, să părăsim păcatul și să ne schimbăm felul de a gândi și de a ne raporta la lume, dorind a merge și a ne întâlni cu Vindecătorul, Fiul lui Dumnezeu întrupat.”

Părintele Ioan Șugar, protopopul Marghitei, a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului Oradiei și a vorbit despre istoria acestei parohii.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a prezentat credincioșilor pe noul preot paroh, îndemnându-i la ascultare față de acesta, arătând că, în ciuda tinereții sale, el este părintele duhovnicesc al tuturor credincioșilor din parohie, de la cei mai mici, până la cei cu tâmplele ninse.

Tânărul părinte paroh a mulțumit Chiriarhului Oradiei pentru dragostea și încrederea acordată, precum și tuturor celor de față, rugându-se Bunului Dumnezeu să îi dea putere și ajutor în lucrarea pastoral-misionară pe care o începe.

Localitatea Iteu face parte din comuna Abram și este așezată pe așa-zisa vale a Acărului, la circa 7 km est de orașul Marghita. Prima atestare documentară datează din anul 1321. Vatra satului se presupune că ar fi fost undeva mai la vale, dar din cauza vitregiilor vremurilor, satul a fost strămutat la deal. Aici a existat o biserică de lemn care datează din anul 1625 și care a fost trasă cu boii, mai la deal, în apropiere de locul unde la 1905 a fost pusă piatra de temelie la noua biserică în formă de cruce, edificată în anul 1910. Biserica actuală, contruită din cărămidă arsă, a fost târnosită la 10 noiembrie 1991.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…