Un nou lăcaș de cult în parohia Hotar, Protopopiatul Oradea

În a doua zi de Rusalii, la prăznuirea Sfintei Treimi, luni, 13 iunie 2011, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în mijlocul credincioșilor din parohia Hotar, Protopopiatul Oradea, prilejuită de sfințirea noii biserici parohiale cu hramurile „Sfânta Treime” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, informează pr. Silviu Dobai.

Ierarhul a fost întâmpinat cu mare cinste la intrarea în sat, Preasfinția Sa fiind așteptat cu o caleașcă trasă de cai, iar la biserică a fost primit de numeroși tineri și copii îmbrăcați în port popular bihorean care l-au primit cu flori, de numeroși preoți și credincioși.

Părintele Gheorghe Popa a fost cel care, între anii 1975-2010, i-a avut în grijă duhovnicească pe credincioșii acestei parohii, perioadă în care, începând cu anul 1990, a demarat lucrările noii biserici, turnând fundația și ridicând zidurile din cărămidă. Apoi s-au făcut tencuieli interioare și exterioare, s-a realizat pictura interioară în tehnica frescă, s-a montat un iconostas sculptat în lemn de stejar, mobilier și pardoseală din lemn, s-a montat o centrală termică și sistemul de încălzire centrală. În exterior biserica a fost tencuită în terasit, s-a realizat branșamentul la rețeaua electrică, au fost făcute trotuare de acces din beton, gard împrejmuitor și s-a amenajat curtea interioară.

În anul 2011, după venirea vrednicului părinte Horațiu Marian Bocșan, Sfântul lăcaș a fost înzestrat cu sfinte vase, cărți de cult, prapori și toate cele de trebuință săvârșirii sfintelor slujbe.

Înainte de începerea slujbei de sfințire, Părintele Dorel Octavian Rusu, protopopul Oradiei, a dat citire hrisovului îndătinat, rostind un cuvânt de bun-venit și de mulțumire Ierarhului, în cuprinsul căruia a făcut și o prezentare a satului Hotar și a istoriei sale bisericești.

Noua biserică din Hotar a fost apoi târnosită, după care a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Sofronie a evidențiat importanța și unicitatea momentului sfințirii bisericii în istoria unei comunități creștine ortodoxe:

„Atunci când o biserică se sfințește, se târnosește, este o sărbătoare mare și o bucurie duhovnicească intensă pentru toată obștea credincioșilor. Rânduiala sfințirii s-a făcut după vechile canoane pe care le are Biserica, înconjurând Sfânta Biserică și sfințind-o pe dinafară și pe dinăuntru cu apă sfințită și cu Sfântul și Marele Mir, iar apoi, în Sfântul Altar, s-a săvârșit sfințirea Sfintei Mese.

În piciorul Sfintei Mese, care închipuie mormântul din care a înviat Mântuitorul Iisus Hristos, se așează părticele din sfintele moaște, din sfintele relicve ale sfinților martiri. Noi am pus aici părticele mici din moaștele Sfinților Epitet și Astion, care au fost martirizați în primele secole creștine în Sciția Minor, Dobrogea de astăzi. Ei sunt primii sfinți martirizați pe pământul românesc și este o mare binecuvântare ca părticele din moaștele lor să le putem așeza în Masa Sfântului Altar”.

Preasfinția Sa a făcut apoi o paralelă între sfințirea unei biserici și Taina Sfântului Botez: „Așa cum omul devine creștin prin Taina Sfântului Botez, o singură dată se botează la începutul vieții sale, la fel și biserica, o singură dată se sfințește după ce a fost pregătită. După cum copilul este cufundat în apa din cristelniță de trei ori, în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, tot așa, în numele Sfintei Treimi, atât Altarul, cât și pereții bisericii sunt stropiți cu apă sfințită de trei ori. Apoi se fac trei cruci cu Sfântul și Marele Mir, la fel cum în Taina Sfântului Botez, după ce copilul este botezat, primește pecetea darului Duhului Sfânt, prin ungerea de către preot cu Sfântul Mir. Și, nu în ultimul rând, așa cum copilul primește la botez un nume, tot așa și biserica primește pe sfinții săi ocrotitori”.

În încheiere, Chiriarhul Oradiei a arătat că: „Sfințirea unui nou lăcaș de închinare înseamnă și sfințirea sufletelor noastre. La sfințirea bisericii, cu puterea și cu lucrarea Sfintei Treimi, noi toți, în măsura în care ne deschidem inimile noastre, primim binecuvântare și sfințire de la Sfânta Treime, izvorul a toată bunătatea, a tot darul, a toată bogăția care se revarsă asupra Bisericii”.

La final, Ierarhul a oferit diplome de vrednicie Părintelui Gheorghe Popa, sub păstorirea căruia s-a zidit noua biserică, precum și membrilor Consiliului și Comitetului Parohial, autorităților locale și bunilor credincioși care s-au jertfit și au susținut lucrările de construcție a noii biserici. Apoi, pe parcursul întregii zile, cei prezenți, bărbați și femei, copii, tineri și vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine și să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă.

Comentarii Facebook


Știri recente