Un nou an bisericesc începe astăzi

Prima zi din Anul bisericesc este 1 septembrie, pentru că, după Tradiția moștenită din Legea Veche, aceasta a fost prima zi a creației.

Conform Sfintei Scripturi, Mântuitorul Și-a început activitatea pământească atunci când, intrând în sinagogă, a citit cuvintele Proorocului Isaia, care profețeau despre Sine: „Duhul Domnului peste Mine este, pentru ca M-a uns ca să binevestesc săracilor”, tot în luna septembrie. O altă semnificație legată de acest termen derivă din faptul că de la 1 septembrie romanii calculau anii Indictionului.

Din punct de vedere social, în vechime, dar și acum, anul avea alte repere. Erau cele două sărbători, cea de primăvară, a Sfântului Mucenic Gheorghe, și cea din toamnă, a Sfântului Dimitrie. Aceste praznice, care se suprapuneau peste anotimpurile în care încep și se încheie muncile agricole, aveau în vedere activitatea umană legată de cultivarea pământului.

Sfinții Părinți au rânduit ca în perioada toamnei să se citească pericopele evanghelice cu bogatul nemilostiv, cu bogatul căruia i-a rodit țarina, cu tânărul bogat, pentru a căuta să sensibilizeze pe cei avuți, fiindcă se apropia iarna și pentru cei săraci era foarte greu.

De asemenea, în prima zi a Anului bisericesc se săvârșește o slujbă de mulțumire specială, prin care cerem ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea, pentru ca această nouă perioadă în care intrăm să fie pentru noi un nou parcurs duhovnicesc în care să ne putem desăvârși.

Anul bisericesc începe pe 1 septembrie și ține până pe 31 august și diferă de anul civil, care începe la 1 ianuarie, pentru că urmărește evoluția evenimentelor din viața și activitatea Mântuitorului. În centrul Anului bisericesc se află sărbătoarea Învierii Domnului, în funcție de care Anul bisericesc se împarte în trei perioade, numite după cartea principală de slujbă: perioada Triodului, perioada Penticostarului și perioada Octoihului.

Prima lună din Anul bisericesc cuprinde sărbătoarea începutului mântuirii noastre, adică Nașterea Maicii Domnului: „Acest nou an bisericesc este un an al mântuirii. De aceea, prima sărbătoare mare din luna septembrie este Nașterea Maicii Domnului, în ziua de 8 septembrie, pentru că 8 este cifra veșniciei. În ziua a opta a Anului bisericesc avem această sărbătoare ca să ne arate nouă că Anul bisericesc este anul mântuirii, căci prin Maica Domnului a venit Mântuitorul lumii”, după cum explica anul trecut, pe 31 august, PF Patriarh Daniel, în cuvântul de învățătură rostit la Mănăstirea Țigănești.

Pe parcursul unui an bisericesc se rezumă lucrarea de mântuire de la creație și până la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxă marchează aceste lucruri prin sărbătorile prăznuite în lunile de început și final de an. Astfel, Anul bisericesc se încheie în luna august, când avem sărbătorile Adormirii Maicii Domnului, pe data de 15, și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe data de 29 august, cel mai mare prooroc de până la venirea Mântuitorului. Aceste două sărbători ne vorbesc despre viața veșnică, fiind vorba de două morți, Adormirea Maicii Domnului, care mijlocește pentru noi, cu rugăciunile sale, și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, dascălul pocăinței, care mijlocește pentru acei oameni care s-au pocăit pentru păcate, dar nu au mai avut timp să facă și fapte bune. Propovăduirea pocăinței, condiție pentru intrarea în împărăția cerurilor, ne arată tocmai venirea împărăției lui Dumnezeu, încheierea veacului acestuia și începutul eshatonului.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopul Oradiei a primit vizita Principelui Radu

Episcopul Sofronie al Oradiei a primit săptămâna trecută vizita Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc vineri după-amiază la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea. Cu ocazia acestei vizite, Episcopul Oradiei…