Un moment solemn și un eveniment misionar – 500 de ani de la sfințirea mănăstirii armene Hagigadar – (12 august 2012)

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării a 500 de ani de la sfințirea bisericii mănăstirii Hagigadar (12 august 2012):

Mare este bucuria unei comunități creștine când se sfințește sau se resfințește un locaș de cult al ei, construit sau restaurat, cu multă osteneală și răbdare, ca laudă și recunoștință aduse lui Dumnezeu. Cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la sfințirea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a mănăstirii Hagigadar din județul Suceava, comunitatea armenilor din România trăiește o astfel de bucurie, sporită și de participarea la eveniment a pelerinilor armeni veniți din multe părți ale lumii, precum și a românilor ortodocși din zona Bucovinei, veniți să primească binecuvântare de la Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Catolicos și Patriarh suprem al tuturor armenilor.

Evenimentul de astăzi este încă o mărturie a bunelor legături statornicite de veacuri între români și armeni. În decursul istoriei, românii și armenii au fost împreună părtași la suferințele anilor de comunism, încredințați fiind că numai adevărul lui Hristos și viața trăită întru El îi va face liberi (cf. Ioan 8, 32).

Aceste legături au fost statornice după ce mulți armeni și-au găsit refugiul mai ales pe pământul ospitalier al Moldovei, aducând împreună cu ei zestrea spirituală a unui popor creștin, talentat și creator de valori. În acest sens, în plan bisericesc, un exemplu grăitor a fost vrednicul de pomenire Patriarhul Catolicos Vasken I, născut la București, care a fost conducătorul spiritual al Eparhiei Armene din România, iar apoi a urcat pe tronul patriarhal de la Etchmiadzin, ca Patriarh suprem al tuturor armenilor.

În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și întregului popor român dreptcredincios, salutăm cu deosebită considerație și sentimente de prietenie pe Sanctitatea Sa Karekin al II-lea și întreaga Biserică Apostolică Armeană, încredințându-i de multă prețuire.

Felicităm și binecuvântăm pe toți ierarhii, clericii și credincioșii prezenți la Mănăstirea armeană de la Hagigadar, la aniversarea a 500 de ani de existență pe pământ românesc. Astfel de momente solemne și sfinte pot fi izvor de lumină pentru o mai intensă cooperare între români și armeni, pentru o mărturie creștină comună într-o lume marcată de fenomenul secularizării și cel al migrației, de criză morală și economică. În plan religios, ar putea fi promovate pelerinaje ale românilor în Armenia și ale armenilor în România, pentru a cunoaște cum au păstrat credința cele două popoare în vremuri grele de ocupație străină și de prigoană. Astfel, înțelegem mai bine că o sărbătoare mare poate fi un moment misionar și poate încuraja mărturia noastră comună în lumea de azi, spre slava lui Dumnezeu și binele oamenilor!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente