Un diacon rrom misionar

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Sfânta Liturghie oficiată în biserica mănăstirii Radu Vodă din București, în data de 20 februarie 2009, Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va hirotoni diacon pe tânărul teolog de etnie rromă Daniel Gangă, redactor la postul de radio Trinitas al Patriarhiei Române, pentru parohia Duminica Sfinților Români din cartierul bucureștean Ferentari. În data de 20 februarie a.c. se împlinesc 153 de ani de la adoptarea Legiuirii pentru emanciparea rromilor din Principatul Țării Românești, ultimul act oficial prin care rromii din România au devenit liberi (20 februarie 1856).

Pe lângă misiunea pe care o desfășoară în slujba Bisericii pe calea undelor, Părintele diacon Daniel Gangă va avea și responsabilitatea coordonării programelor și proiectelor social-filantropice și cultural-educaționale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor destinate, în mod prioritar, familiilor rrome.

Având în vedere faptul că multiculturalitatea este o realitate a societatății în care trăim, Biserica Ortodoxă Română, potrivit învățăturii și tradiției ei bimilenare, are grijă deopotrivă de toți credincioșii ei, căci trăirea principilor evanghelice presupune depășirea granițelor ridicate de diferențele etnice, lingvistice sau de stare socială, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel: „nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus” (Gal. 3, 28). Ca atare, în Biserica Ortodoxă Română, potrivit principiilor ei de organizare și funcționare, familiile de rromi sunt integrate în comunitățile parohiale și beneficiază de întreaga asistență religioasă și socială.

În acest sens, art. 137/4 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române prevede că beneficiarii serviciilor sociale oferite de Biserica Ortodoxă Română sunt persoane, grupuri și comunitãți aflate în situații de dificultate, fãrã discriminare. Persoanele de etnie rromă care se confruntă cu diferite lipsuri se numără printre beneficiarii permanenți ai serviciilor sociale oferite de centrele specializate ale Bisericii (cabinete medicale, cantine sociale, distribuții de hrană la domiciliu etc.), precum și ai programelor destinate educației pentru igienă și hrană sănătoasă, prevenirii abandonului școlar, accesului la servicii sociale și drepturi etc.

De asemenea, Biserica se implică, atât la nivel central, cât și local, într-o serie de programe și proiecte care vizează incluziunea socială a rromilor. În acest context se înscriu o serie de activități ale Arhiepiscopiei Bucureștilor coordonate de către Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar. Astfel, s-a tipărit o carte de rugăciuni pentru comunitatea rromă (2007), s-a editat pe suport digital slujba Sfintei Liturghii în limba romanes (2008) și, recent, s-a înființat un Birou de catehizare a comunității rrome, în cadrul căruia își va desfășura activitatea tânărul diacon Daniel Gangă.

Ne exprimăm speranța că, prin noul Birou de catehizare, Arhiepiscopia Bucureștilor, în strânsă colaborare cu liderii etniei rrome din București și din județele Prahova și Ilfov, va desfășura o lucrare pastorală, misionară și socială mai eficientă în rândul acestei comunități, care completează alte activități similare din cuprinsul Patriarhiei Române.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente