Un dascăl renumit și un mare patriot

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat familiei Profesorului Emerit Dan Popescu, distins membru al corpului profesoral al Colegiului Coriolan Brediceanu din Lugoj:

Un dascăl renumit și un mare patriot – Profesorul Dan Popescu

Îndurerată familie,

Întristată adunare,

Am primit cu multă tristețe vestea trecerii din această viață a Profesorului Emerit Dan Popescu, distins membru al corpului profesoral al Colegiului Coriolan Brediceanu din Lugoj, mentor al multor generații de elevi, renumit om de cultură și de înaltă ținută morală.

Alături de alți venerabili profesori ai Colegiului Coriolan Brediceanu, care ne-au transmis pasiunea de a cultiva un orizont intelectual larg și de a acumula cunoștințe temeinice, Domnul Prof. Dan Popescu ne-a sădit pasiunea pentru adevăr și cunoaștere, respectul pentru istoria și cultura națională, precum și deschiderea față de valorile universale.

Bogata sa activitate științifică, concretizată în numeroase volume publicate, colocvii, simpozioane și congrese de istorie susținute în țară și străinătate, a fost dublată de vocația, la fel de creatoare, a omului de catedră, a profesorului erudit și entuziast, care a știut să prefacă rutina ritmului cotidian într-un act de perpetuă noutate și tinerețe.

Păstrăm vie amintirea unui chip luminos și a darurilor primite de la Dumnezeu pe care le-a cultivat profesorul nostru de liceu, Domnul Dan Popescu, și exprimăm prețuirea și recunoștința noastră față de Colegiul Coriolan Brediceanu din Lugoj, pe care el l-a onorat cu personalitatea sa.

Competența sa științifică și spiritualitatea sa creștină au făcut din Profesorul Dan Popescu o pildă de intelectual creștin ortodox, iubitor de Biserică și Neam.

Cu profunde sentimente de compasiune și de simpatie pentru membrii familiei sale și profesorii Colegiului Coriolan Brediceanu, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Care este Învierea și Viața, să odihnească sufletul marelui dascăl Dan Popescu împreună cu drepții, în lumina iubirii veșnice a Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…