Ultima zi a Simpozionului Internațional de Teologie Dogmatică Ortodoxă de la Arad

Sâmbătă, 13 iunie, în cea de a treia și ultima zi a Simpozionului Internațional de Teologie Dogmatică Ortodoxă, întrunit la Arad, între 11 și 13 iunie, sub semnul marii teme a legăturii dintre Tradiție și Dogmă și implicațiile acesteia pentru Teologia Dogmatică de astăzi, s-au discutat și aprobat aspectele tehnice ale finalizării simpozionului.

Astfel s-au realizat și aprobat comunicatul final, anumite modificări de statut, numirea de noi membri și fixarea celei de a treia întâlniri a Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși, care va avea în 2011, în Grecia. Acest simpozion a fost „de o reală valoare și a fost simțit de participanți ca un eveniment teologic, cultural, bisericesc, de excepție. S-a abordat o paletă foarte largă de probleme în cadrul temei generale, care au întregit tabloul a ceea ce ne-am propus”, ne-a declarat pr. prof. dr. Ioan Tulcan, președintele Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși.

În cadrul simpozionului s-a arătat „importanța deosebită pe care o are dogma din punct de vedere revelațional, bisericesc, soteriologic, sacramental etc., arătând că, de fapt, dogma nu este o realitate abstractă, ci una vie, care nu îngustează sufletul și mintea omului, ci, dimpotrivă, le potențează la maximum, atât cât omenește este posibil. De asemenea, s-au conturat câteva jaloane de ordin general, care pot să configureze profilul Teologiei Dogmatice pentru vremea noastră, o Teologie Dogmatică vie, întemeiată pe Revelație, având drept model, metodă și duh de teologhisire pe Părinții mari ai Bisericii și, apoi, nu mai puțin sau în același timp, având conexiune și deschidere față de marile probleme ale lumii de astăzi, ale omului de azi. Au fost și tot felul de interogații și provocări, pe care lumea zisă postmodernă le pune în fața Bisericii noastre, în fața Teologiei Ortodoxe, iar aceasta trebuie să răspundă cu curaj, cu competență, cu multă determinare, pentru a putea fi, pe de o parte, credibilă, iar pe de altă parte, pentru a da accesibilitate omului de astăzi la comorile profunde de înțelepciune și viață dumnezeiască pe care le primim de la Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, prin Duhul cel Sfânt, întru slava Tatălui ceresc”, a sintetizat pr. prof. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.

„Trebuie să evităm interpretările simpliste ale creștinismului occidental”

Primul punct, din cele cinci ale documentului final al simpozionului, arată că „Teologia Dogmatică Ortodoxă ar trebui recunoscută ca parte a reînnoirii Teologiei Ortodoxe în general și ca strădanie care face apel atât la o abordare proaspătă a Teologiei, fundamentată pe redescoperirea izvoarelor biblice și patristice și pe relația dintre dogmă, spiritualitate și cult. Teologia Dogmatică Ortodoxă se cere a fi abordată și aprofundată într-o relație indisolubilă (nedespărțită) dintre cultul și spiritualitatea Bisericii”.

Prin punctul al doilea, teologii ortodocși prezenți la Arad au ținut să evidențieze că Teologia Dogmatică Ortodoxă „trebuie să dezvolte și să susțină relații profunde cu exegezele biblice, făcând apel constant la rădăcinile sale scripturistice, ce pot fi interpretate din perspectiva patristică și liturgică a Tradiției Bisericii”.

De asemenea, Teologia Dogmatică Ortodoxă se poate dovedi un instrument decisiv în cadrul dialogurilor interconfesionale, „conferind substanță valorii universale a Ortodoxiei. Ca această mărturie să fie eficace, noi trebuie să evităm interpretările simpliste ale creștinismului occidental. Sarcina Teologiei este de a discerne și de a predica adevărul lui Dumnezeu; noi trebuie să respingem utilizarea Teologiei ca armă de denigrare a celuilalt, de adâncire a diviziunilor sau de afișare a unui aer de superioritate” (punctul 4).

„Teologia Dogmatică Ortodoxă trebuie să fie pregătită să susțină o Teologie publică autentică, pentru a conferi dinamism misiunii Bisericii în societatea contemporană, aducând mesajul mântuitor și plin de conținut al Evangheliei lui Hristos în viețile oamenilor. Teologii dogmatiști ortodocși sunt, din acest motiv, răspunzători pentru analizele din studiile lor și în cercetarea problemei complexe a secularizării și globalizării, al contextului postmodern, cu implicațiile sale antropologico-cosmologice și ecleziastic-soteriologice cu care se confruntă Biserica Ortodoxă”, (punctul 5 – ultimul care se referă la Teologia Dogmatică).

Ultimele două puncte, 6 și 7, vorbesc despre înființarea, în maximum 4 ani, a unui periodic intitulat „Jurnal of Ortodox Dogmatic Theological Studies” și despre faptul că în Grecia se va ține simpozionul din 2011, în care se va discuta despre „Rolul și limitele rațiunii în Dogmatica Ortodoxă”.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente