Ultima zi a congresului despre familia creștină

Congresul internațional de teologie ‘Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate’, organizat de Sectorul Teologic-educațional al Patriarhiei Române, în Aula Mare ‘Teoctist Patriarhul’ din Palatul Patriarhiei, și-a încheiat ieri, 3 noiembrie 2011, lucrările, după cum informează „Ziarul Lumina”. La sesiunea de final au fost prezentate ultimele referate ale profesorilor din țară și străinătate, iar cuvântul de încheiere a fost rostit de Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.

În ultima zi a congresului internațional, referenții și invitații au prezentat sintetic concluziile acestei manifestări academice în legătură cu marea temă a familiei creștine. De asemenea, au fost prezentate și referatele vorbitorilor programați în această ultimă zi. Sesiunea de discuții libere a fost foarte interesantă, în cadrul acesteia părintele profesor Nicolae Achimescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București insistând asupra pericolului secularizării care ar putea transforma creștinismul într-o religie moartă. În opinia părintelui profesor, efectele secularizării sunt indiferentismul și relativismul religios, combinate cu o religiozitate sincretistă, efecte care sunt mult mai vizibile în spațiul european occidental. Asupra acestor efecte, teologii occidentali au atras atenția foarte des în ultimele decenii. La finalul sesiunii, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul a rostit un cuvânt de încheiere a lucrărilor congresului, precizând că referatele rostite în cele trei zile vor fi publicate într-un volum. În continuare, prezentăm fragmente din referatele vorbitorilor de ieri din cadrul congresului.

Dinamismul vieții Bisericii depinde de viața de familie

‘Ați menționat toate acele provocări pe care le înfruntă familia creștină astăzi și ne dăm seama că dinamismul vieții Bisericii creștine depinde de viața de familie, considerată, așa cum s-a mai spus, celula de bază a unei comunități. Din această temă abordată din mai multe perspective reiese și responsabilitatea pe care o avem cu toții în Biserică. Dacă nu vom reuși fiecare în parte și toți întreolaltă să revenim la trăirea autentică a credinței creștine, la trăirea Evangheliei, nu vom avea mulți sorți de izbândă, mai ales ținând seama și de atâtea pericole care vin din toate părțile și contracarează misiunea pe care Biserica o face cu multă dragoste și cu mult devotament.’ (Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal)

Redescoperirea și valorizarea tradițiilor autentice creștine

‘Teologii prezenți la acest congres internațional consideră că remediul principal al depășirii crizei familiei îl constituie intensificarea și consolidarea relațiilor dintre viața familiei creștine și viața Bisericii, având ca mijloace sigure și eficiente Sfintele Taine, catehizarea copiilor și tinerilor, restaurarea vocației ascetice și jertfelnice a familiei, reîncreștinarea sau duhovnicirea spațiului în care familia trăiește și activează, afirmarea în orice împrejurare a identității eclesiale a fiecărui membru al familiei. Se impun redescoperirea și valorizarea tradițiilor autentice creștine de exprimare a vieții de familie, revenirea la atmosfera creștină a familiei, reafirmarea stilului de viață creștin, concretizat de altruism, iertare, iubire, devotament și fidelitate. Lucrarea sfințitoare a Bisericii trebuie să consolideze și să adâncească pe cea catehetică destinată familiei și să fie urmată de cea social-caritativă, atenuând lipsurile materiale ale familiilor sărace, ale copiilor abandonați și oferind o șansă tinerilor aflați în șomaj sau copiilor ai căror părinți pleacă peste hotare’. (Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu)

Omul secularizat se limitează la nivelul viețuirii biologice

‘Omul modern l-a scos pe Dumnezeu din sfera lui de interes. Hristos Mântuitorul nu mai reprezintă exemplul de urmat, adică omul nu mai imită, nu își mai impropriază virtuțile pe care le vede în Hristos. Organele sale de simț receptează și transmit creierului ceea ce omul vede acum și aici, exclusiv în lumea aceasta, unde tot ceea ce este viu și are simțire este dominat de instinctele de conservare ale individului și ale speciei. La nivel uman, puterea acestora sporește prin tot ceea ce rațiunea și imaginația inventează. Instinctul de conservare al individului a dus la toate formele de lăcomie, la consumerism și la toate formele de exploatare economică a aproapelui. Asemenea oameni sunt socotiți de Apostolul Pavel morți (Efeseni 2, 1-4). Nu pentru faptul că ar fi fără suflare, fără viață și inactivi. Insensibili față de Dumnezeu, oamenii ‘morți’ ai lumii secularizate devin foarte atenți și activi în încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, în împlinirea poftelor trupului, făcând voile trupului și ale simțurilor, potrivit stăpânitorilor puterii văzduhului. În iureșul societății secularizate, care a lăsat pe Dumnezeu și nu își mai asumă etosul eclesial, în care, cum spuneam mai sus, domină toate formele instinctului de conservare a individului și a speciei, la rândul lor pervertite, încât exploatarea omului de către semenul său este un fapt curent. Mulți dintre tineri se prezintă în fața Tainei Căsătoriei ca simple exemplare biologice reduse la instinctele cu care au fost echipate, și nu ca personalități cultivate, responsabile pentru ceea ce înseamnă această mare taină’. (Pr. prof. dr. Vasile Răducă)

Martiriul familiilor creștine din Orient

‘Familia a fost punctul central al Sinodului Patriarhal Maronit și al ‘Sinodului pentru Orientul Mijlociu’ convocat de Papa Benedict al XVI-lea în octombrie, anul acesta. Familiile noastre au fost distruse de războaie succesive care au avut loc în țările din Orientul Mijlociu. Familiile se confruntă cu diverse greutăți, direct sau indirect, ajungându-se adesea până la martiriul fiilor lor pentru credința pe care o au. În pofida tuturor acestora, credința rămâne puternică, iar familia consideră că prezența ei în Orientul Mijlociu nu este o coincidență geografică sau istorică, ci lucrarea lui Dumnezeu, care a vrut ca aceste familii să aducă o mărturie deosebită în aceste țări, orientala binecuvântate și mai ales în Liban…’ (Pr. prof. dr. Elia Raad)

Comentarii Facebook


Știri recente