Ultima zi a comunicărilor simpozionului ,, Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate”

Ieri, 12 septembrie 2008, în sala „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului și Strehaiei, au continuat manifestările prilejuite de simpozionul ,,Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate”. Întâlnirea de ieri, a fost dedicată secțiunii ,,Istorie, teologie, spiritualitate”, unde au loc comunicări reprezentanți ai Secretariatului de Stat pentru Culte, profesori universitari de istorie, cercetători în domeniu, istorici și etnologi locali, preoți și profesori de religie.

Pentru a înțelege mai bine complexitatea manifestărilor din această zi vă prezentăm în continuare programul comunicărilor:

-Stelian Gomboș, Consilier I Principal, Secretariatul de Stat pentru Culte – Rolul BOR în integrarea României în Uniunea Europeană;

-Prof. dr. Ion Stângă, Director Muzeul Regiunii Porților de Fier (Drobeta Turnu Severin) – Bazilica paleocreștină de la Izvoarele, județul Mehedinți;

-Prof. dr. Tudor Nedelcea, Institutul de cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”(Craiova)- Marcel Proust și Mehedințiul;

-Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, Universitatea din Craiova – Contribuții documentare privind stăpânirea moșiei Broscari din Mehedinți de către biserica Sf. Treime – Știrbei din Craiova;

-Conf. univ. dr. Gabriela Rusu Păsărin, Universitatea din Craiova – Calendarul popular și calendarul religios – repere ale spiritualității românești;

-Prof. Olimpia Bololoi, muzeograf (Drobeta Turnu Severin) – Valori tipografice în colecția Mânăstirii Gura Motrului;

-Dr. Maria Bălăceanu, Director Muzeul de Artă (Drobeta Turnu Severin) – Severinul între trecut și mileniul III;

-Prof. Dr. Dorin Teodorescu, Director Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național (Olt) – Tipăriturile Râmnicului 1705 -1727;

– Conf. univ. dr. Mihai Valentin I. Vladimirescu și lect. univ. dr. Iulian Mihai L. Constantinescu (Facultatea de Teologie din Craiova) -Statutul preoților divorțați și recăsătoriți în Biserica Ortodoxă. Unele aspecte biblice și canonice.

-Drd. Cătălin Pătroi, Director Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național (Mehedinți) și Prof. Daniela Eliza Cumpănășoiu (Drobeta Turnu Severin) -Cartea veche românească în colecția bibliotecii I. Gh. Bibicescu;

-Asist. univ. dr. Liviu Marius Ilie, Universitatea din Craiova – Considerații politice și eclesiastice privind înființarea Episcopiei de la Severin în secolul al XIV-lea;

-Conf. univ. dr. Damean Sorin, Universitatea din Craiova – Caterisirea mitropolitului Ghenadie Petrescu;

-Prof. dr. Mite Măneanu (Drobeta Turnu Severin) – Ctitorii boierești eclesiastice în Oltenia secolului al XIX – lea;

-Varvara M. Măneanu, muzeograf (Drobeta Turnu Severin) – Carte veche din secolul XIX în depozitele eparhiale din județul Mehedinți;

-Drd. Isidor Chicet, etnolog – Centrul Cultural Mehedinți – Preotul Gheorghe Dumitrescu Bistrița și revista Izvorașul în contextul folcloristicii românești;

-Prof. dr. Gabriel Crăciunescu, Director Adj. Muzeul Regiunii Porților de Fier (Drobeta Turnu Severin) Un prelat bizantin la Nord de Dunăre în secolul XIII;

-Cercetător drd. Ileana Cioarec, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”- Ctitoriile religioase ale boierilor Glogoveni în județul Mehedinți;

-Cercetător științific III drd.Gabriel Croitoru, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”- Apariția și dezvoltarea orașului modern Turnu Severin;

-Cercetător științific drd. Mitu Narcisa, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”- Factori economici în apariția și dezvoltarea orașului Turnu Severin. Importanța drumurilor comerciale în apariția orașului Turnu Severin;

-Cercetător științific drd. Boangiu Gabriela, cerc. șt. III drd. Anca Ceaușescu, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”- Darul ritualic – semnificații simbolice și aspecte magice specifice zonei Mehedinți;

– Pr. Silviu Ciocșan, inspector de Patrimoniu, Mitropolia Olteniei – Titlu rezervat;

-Prof. Drd. Ionuț Mutu (Drobeta Turnu Severin) – Școala de psaltichie de la Drobeta Turnu Severin;

-Pr. Ștefan Cameniță (Drobeta Turnu Severin) – Un mehedințean la Sfântul Munte Athos;

– Nicușor Marian Pele, Cercetător științific Arhivele Statului, filiala Mehedinți -Evoluția heraldicii in Oltenia;

-Prof. dr. Tudor Rățoi, Director Arhivele Statului, filiala Mehedinți – Titlu rezervat;

-Prof. dr. Diana Nedelcea, Colegiul Național „Frații Buzești”- Creștinismul de pe ambele maluri ale Dunării și unitatea daco-romană;

-Cercetător științific III drd. Simona Lazăr, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”- Despre descoperirile din prima epocă a fierului din județul Mehedinți;

-Cercetător științific Ghionea Georgeta, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”- Câteva considerații privind evoluția băncilor urbane din județul Mehedinți (1899-1940);

-Cercetător științific drd. Ilin-Grozoiu Loredana Maria, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” – Credințe și tradiții legate de sărbătoarea Sfântului Gheorghe în zona Mehedinților;

-Asist. drd. Diana Păunoiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”- Reforma administrativă din anul 1938. Județul Mehedinți;

-Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță (București) – Monahism și psalmodie în antichitatea creștină;

Cuvânt de mulțumire al Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei.

Comentarii Facebook


Știri recente