Trei arhierei au sfințit Biserica „Sfântul Ilie” de la Schitul de Sus, Mehedinți

Monahismul mehedințean a primit, în cea de a XII-a Duminică de după Rusalii, la 26 august 2012, încă un lăcaș de închinare. Biserica ‘Sfântul Ilie Tesviteanul’ de la Schitul de Sus al Mănăstirii Topolnița, județul Mehedinți, a fost sfințită la opt ani de la temeluire, după cum ne informează Ziarul Lumina, Ed. Oltenia.

Sute de credincioși mehedințeni au luat parte la slujba de târnosire a bisericii cu hramul ‘Sfântul Mare Prooroc Ilie’ a Schitului de Sus, din vecinătatea Mănăstirii Topolnița. Sărbătoarea a început din seara zilei de sâmbătă, 25 august, cu Vecernia unită cu Privegherea. A doua zi, după Acatist, au urmat slujba de târnosire a sfântului lăcaș și Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, alături de care s-a aflat Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și Preasfințitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de o parte din membrii Corului Kinonia.

La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală despre dialogul Mântuitorului cu ‘Tânărul bogat’ (Matei 19, 16-26). În acest context, IPS Irineu a vorbit credincioșilor despre scopul suprem al existenței omenești, ca năzuință permanentă după Dumnezeu și după Împărăția cerurilor. ‘Din Evanghelia de astăzi aflăm răspuns la o întrebare ce străbate întreaga noastră viață: ‘Ce trebuie să fac ca să dobândesc viața de veci?’. Mulți au considerat că Împărăția lui Dumnezeu este pe pământul acesta și au așezat acest spațiu în locul Raiului. Așa s-a născut ideea de ‘paradis pământesc’ pe care unii îl făgăduiau celor care slujeau deșertăciunilor lumii. Alții au crezut că Împărăția lui Dumnezeu stă în mâncare și băutură, desfătându-se întreaga lor viață. În mintea celor bogați, banii și comorile pământului reprezentau idealul suprem, logica întregii lor existențe. Pe toate însă Dumnezeu le vădește ca deșertăciune, praf și cenușă, așa cum spune înțeleptul scriitor. Toate fac parte din ceea ce este pământesc, slab și stricăcios. Într-una din Sfintele Evanghelii, Hristos Domnul ne vorbește despre partea cea bună pe care Maria, sora lui Lazăr, și-a ales-o și care ‘nu se va lua de la ea’. El ne arată că deasupra tuturor grijilor lumești și a bogățiilor trecătoare trebuie să stea negreșit dorirea după Împărăția cerurilor. Aceasta este permanenta năzuință și permanenta osteneală de a fi mai buni, mai curați sufletește pentru a ajunge acolo unde ‘nu este nici întristare, nici suspin’. Prin urmare, comoara noastră este în ceruri, alături de Tatăl Cel Ceresc’, a spus IPS Părinte Mitropolit.

La rândul său, PS Nicodim le-a mulțumit ierarhilor prezenți pentru participare și împreună-slujire și i-a binecuvântat pe mehedințenii prezenți. Totodată, arhiereul mehedințean a înmânat mai multe gramate de mulțumire binefăcătorilor cinstitului așezământ în semn de prețuire și recunoștință pentru ajutorul acordat la ridicarea bisericii.

Schitul de Sus în istoria monahismului mehedințean

Piatra de temelie a bisericii cu hramul ‘Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul’ a fost pusă în anul 1994, cu binecuvântarea vrednicului mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei, de către preasfințitul Damaschin Coravu, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei. Lucrările de construcție s-au realizat între anii 1994 și 2004 sub coordonarea arhimandritului Pavel Nicolăescu, starețul Mănăstirii Topolnița, cu ajutorul autorităților locale, al enoriașilor și al altor donatori. Pictura sfântului lăcaș s-a realizat între anii 2008 și 2012 de către familia pictorilor Lăcrămioara și Liviu Anton din București, în tehnica ‘fresco’, cu sprijinul Primăriei ‘Izvoru Bârzii’ și al Secretariatului de Stat pentru Culte.

Schitul de Sus este afiliat Mănăstirii Topolnița, veche vatră monahală, ctitorită de Sfântul Nicodim de la Tismana sub domnia lui Radu Basarab (1374-1385).

Comentarii Facebook


Știri recente