Tradiții în zi de sărbătoare, la Parohia Borșa

În Duminica întâi după Pogorârea Sfântului Duh, a Tuturor Sfinților, pe 30 mai, Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia Borșa, din cadrul Protopopiatului Oradea. Preasfințitul Sofronie a arătat, în cuvântul de învățătură, că icoana unității popoarelor stă în sfințenie, în lucrarea sfântă a Duhului Sfânt a lui Hristos, informează ‘Ziarul Lumina’

Localitatea Borșa, din comuna Săcădat, se află la 24 de km est de municipiul Oradea, în apropiere de șoseaua E 60, ce leagă Oradea de Cluj-Napoca, pe valea Crișului Repede. Satul are o istorie îndelungată, fiind atestat documentar încă din 1249. De-a lungul vremii, în ciuda stăpânirilor străine, locuitorii Borșei și-au păstrat curate identitatea românească și credința drept-măritoare. Acest lucru îl atestă și vechea biserică de lemn, monument istoric, cu hramul ‘Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil’, din incinta cimitirului sătesc, dovadă vie a vechimii și dăinuirii credinței strămoșești pe aceste meleaguri. Bisericuța a fost ridicată în 1692, iar în 1835 a fost zugrăvită de un meșter local, Ilie. În anii 1975 și 2001-2003, lăcașul a fost restaurat în întregime, recăpătându-și aspectul inițial și intrând în circuitul turistic.

În timp, vatra satului s-a strămutat, biserica rămânând la marginea localității. În apropierea ei, în anii din urmă, s-a înălțat și noua biserică parohială, de zid, cea de lemn dovedindu-se neîncăpătoare. Parohia Borșa este formată din 70 de familii, 120 de credincioși, fiind păstorită, din anul 2005, de părintele Violin Mureșan. Comunitatea a reușit să își ridice, în anii 2002-2004, o nouă biserică cu hramul ‘Adormirea Maicii Domnului’. Ctitorul principal al acesteia este dr. Viorel Negruț (cu familia din Paris, Franța) care, la dorința mamei sale, rămasă acasă în Borșa, a oferit sumele necesare construirii bisericii.

Flori și ștergare la porți, în întâmpinarea ierarhului

Preasfințitul Sofronie a fost întâmpinat la Borșa, după o veche tradiție, la intrarea în sat, de un grup de patru tineri călare, care purtau frumoase costume populare, precum și drapelul țării. Pe parcursul drumului, credincioșii l-au întâmpinat pe ierarh cu flori, cu porțile împodobite cu frumoase ștergare și cu obiecte tradiționale, din lada de zestre, în semn de bucurie și de bun venit. La biserică, Preasfințitul Sofronie a fost așteptat de copii și tineri ai satului înveșmântați în costume tradiționale precum și de o săteancă îmbrăcată în port popular bihorean, care i-a dăruit oaspetelui, după obicei, pâine și sare. Sfânta Liturghie arhierească a adunat la biserică întreaga suflare din localitate, în frunte cu oficialitățile locale. Răspunsurile liturgice au fost date de elevii Liceului Teologic Ortodox ‘Episcop Roman Ciorogariu’ din Oradea.

În cadrul slujbei, părintele Violin Mureșan, membru supleant în cadrul Consistoriului eparhial, a fost hirotesit iconom-stavrofor, pentru bogata activitate pastoral-misionară desfășurată în cadrul Parohiei Borșa, precum și în Parohia Sfârnaș, Protopopiatul Marghita, unde a păstorit înainte. Părintele Dorel Octavian Rusu, protopopul Oradiei, a rostit un cuvânt de binecuvântare, în cadrul căruia a prezentat succint istoria satului și a parohiei, amintind de vechii ctitori, înaintașii credincioșilor prezenți, care au apărat cu demnitate, și chiar cu prețul vieții lor, acest pământ românesc și credința strămoșească, precum și de actualii ctitori care au adus jertfa lor pentru noua biserică. Părintele Violin Mureșan și-a exprimat bucuria pentru prezența Chiriarhului Oradiei în parohie, mulțumind pentru distincția acordată.

Viețile Sfinților, merinde pentru suflet

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Sofronie a ținut să sublinieze importanța prăznuirii, în Duminica Tuturor Sfinților, atât a celor cunoscuți cu numele, ce se află menționați în calendar și în sinaxar, cât și a celor necunoscuți, știuți doar de Bunul Dumnezeu, din toate timpurile și din toate locurile, între care sunt și foarte mulți strămoși ai noștri: ‘În această zi specială, când îi pomenim pe toți sfinții laolaltă, trebuie să ne aducem aminte că înaintașii noștri au avut ca merinde pentru suflet, ca delectare literară, Viețile Sfinților. Din viețile sfinților, strămoșii noștri au aflat cum trebuie să se comporte în lume, cum să trăiască. Având astfel de modele, trăiau o viață în virtute, pentru că, iubiți copii, când strămoșii noștri erau de vârsta voastră, neavând nici televizor, nici cinematograf, nu-și alegeau modele dintre starurile de cinema, care numai modele de ținută morală nu sunt, ci aveau ca modele pe sfinții pictați în toată frumusețea lor cerească, de cetățeni ai Împărăției cerurilor: pe Sfântul Gheorghe, pe Sfântul Dimitrie, pe Cuvioasa Parascheva, pe Sfânta Filofteia și mai ales pe Maica Domnului. Cu astfel de modele, mulți dintre înaintașii noștri au ajuns ei înșiși sfinți’.

Chiriarhul Oradiei a mai spus că ‘dacă noi astăzi, în prima duminică după Rusalii, îi pomenim pe toți sfinții, din întreaga lume și din toate timpurile, laolaltă, din același sobor din Împărăția cerurilor, o facem pentru că rodul principal al Duhului Sfânt este sfințenia’ și ‘toți suntem chemați prin Sfânta Biserică să devenim sfinți’. De asemenea, PS Sofronie a mai arătat că ‘icoana unității popoarelor nu este vreo construcție politică de pe lumea aceasta, pentru că oricât ar fi de avansată nu e perfectă, și nu poate fi asigurată nici de globalizare, nici de progresul științific sau cel tehnic, pentru că orice progres tehnologic, din nefericire, nu e dublat de un progres moral, ci unitatea popoarelor stă în sfințenie, în lucrarea sfântă a Duhului Sfânt a lui Hristos’.

Comentarii Facebook


Știri recente