Tradiție și înnoire la Seminarul Teologic din Dorohoi

18 martie 2014

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la înființare și a 20 de ani de la reînființare a Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Iacob de la Dorohoi (1993-2013).

Seminarul Teologic Ortodox din Dorohoi, o școală greu încercată de vremuri, a aniversat 90 de ani de la înființare (1923) și 20 de ani de la reînființare (1993). A fost și este un Seminar foarte necesar în zonă pentru tinerii doritori de cultură și spiritualitate teologică ortodoxă, posibili viitori slujitori ai Sfintelor Altare ale Bisericii noastre strămoșești din Moldova. Astfel, în anul 1993, se repara – pe de o parte – un act de nedreptate comis prin desființarea Seminarului în anul 1931, iar, pe de altă parte, se oferea o soluție practică pentru multe parohii de sat rămase vacante de multă vreme, dar și pentru încurajarea culturală a unei zone profund defavorizate economic. După redeschiderea din 1993, primii ani de existență ai acestei școli au fost marcați de numeroase dificultăți, în special materiale (condițiile de cazare, dotările necesare unei școli etc.). Însă dorința noastră, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, era să redăm demnitatea acestei școli de cultură teologică creștină, pentru care s-au ostenit mulți înaintași, în frunte cu Preotul cărturar Dumitru Furtună și omul politic, patriot și credincios, Gheorghe Burghele. Totuși, ceea ce ne-a determinat să reînființăm Seminarul Teologic din Dorohoi a fost o necesitate misionară de prim ordin, și anume: nevoia de-a trimite preoți în parohiile mici și sărace din zonă, pentru care nu optau tineri teologi din alte zone ale Moldovei.

Am sprijinit atunci demersurile conducerii școlii pe lângă Ministerul Educației Naționale, pe lângă autoritățile județene și locale, precum și pe lângă alte instituții de cultură județene și locale, astfel încât Seminarul de la Dorohoi să aibă dotările corespunzătoare pentru o bună și eficientă funcționare. Iar întrucât o școală teologică are nevoie de ocrotirea unui sfânt, în anul 1996 am hotărât ca Seminarul Teologic de la Dorohoi să aibă ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, născut pe plaiurile dorohoiene, la Crăiniceni.

Astăzi, activitatea Seminarului este bogată și multiplă, încât pe lângă formarea teologică liceală a 170 de elevi seminariști, Seminarul a organizat și două grădinițe pentru 170 de copii preșcolari. În prezent, Seminarul se află în ample lucrări de modernizare, dezvoltare și dotare.

Avem speranța și convingerea că Seminarul Teologic din Dorohoi, sub ocrotirea spirituală a Sfântului Ioan Iacob și prin osteneala profesorilor, va pregăti în continuare misionari ai Bisericii, buni cunoscători ai credinței noastre ortodoxe și mărturisitori ai ei în parohii, în instituții filantropice, culturale sau administrative. În contextul actual, Biserica noastră are nevoie, atât în țară, cât și în diaspora românească, de absolvenți bine pregătiți și dedicați slujirii lui Dumnezeu și aproapelui aflat în suferință sau în nevoi.

Întrucât societatea contemporană devine tot mai secularizată și individualistă, este necesară și mai mult promovarea valorilor morale și spirituale creștine, iar tânărul teolog trebuie să fie o făclie de Paști și un apostol al Învierii lui Hristos, Biruitorul păcatului, al iadului și al morții. Printr-o pregătire teologică temeinică și printr-o viață luminată de harul lui Hristos, tânărul teolog este chemat să cunoască și să apere dreapta credință și sfințenia vieții, ca fiind lumini pe calea mântuirii și a vieții veșnice; să cultive iubirea față de Dumnezeu prin rugăciune și iubirea față de semeni prin fapte bune.

Felicităm pe toți profesorii și pe elevii Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Ioacob din Dorohoi pentru strădaniile depuse ca această școală să fie un permanent izvor de cultură și spiritualitate pentru tinerii chemați să slujească Biserica noastră strămoșească și să promoveze valorile spiritualității creștine românești.

Ca semn de apreciere pentru activitatea bogată a Seminarului Teologic din Dorohoi, îi conferim acestuia Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României”, iar PC. Pr. Prof. Constantin Muha, Directorul Seminarului, îi acordăm Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru clerici.

Ne rugăm lui Dumnezeu să vă dăruiască tuturor ani mulți cu sănătate, pace și bucurie, precum și mult ajutor în activitatea pe care o desfășurați spre binele Bisericii și poporului nostru!

Cu aleasă prețuire și părintească binecuvântare,

DANIEL

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente