TINERI ROMÂNI ÎN RUGĂCIUNE ȘI COOPERARE

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la manifestările Ligii Studenților Români din Străinătate organizate la București și Mănăstirea Putna, în perioada 12-16 august 2011:

Binecuvântăm și felicităm pe toți organizatorii și participanții congresului Ligii Studenților Români din Străinătate, care se desfășoară în perioada 12-16 august 2011 la București și Mănăstirea Putna, unde se află și mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, „cea mai frumoasă icoană a sufletului poporului român”, cum l-a numit Nicolae Iorga.

Comemorarea împlinirii a 140 de ani de la Marea Serbare de la Putna din 1871 este aducătoare de speranță și de bucurie. În 1871, tinerii, chemați de Eminescu, Slavici și Xenopol, s-au adunat la Putna să primească binecuvântarea slăvitului Domnitor al Moldovei pentru „marea lor operă de ctitorire a conștiinței de sine a neamului românesc”.

Astăzi, ca și odinioară, suflarea românească simte nevoia să ceară sfat și ajutor Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, avându-l ca rugător înaintea tronului Preasfintei Treimi, dimpreună cu toți Sfinții lui Dumnezeu.

Cinstirea memoriei Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt este în același timp un act de cult și de cultură. Istoria l-a trecut pe înțeleptul Domnitor în rândul marilor conducători de Stat, viteji și biruitori; Biserica l-a trecut în rândurile sfinților apărători ai credinței creștine și mari ctitori de lăcașuri sfinte (19 – 20 iunie 1992).

Pilda sa, lumină vie peste vremuri, ne cheamă la fapte ale credinței, hărniciei și vitejiei, sau ne mustră dacă nu mai suntem neam de voievozi, creatori și apărători ai valorilor inspirate din credință, speranță și iubire creștină.

Ne bucurăm când tinerii Bisericii noastre, în pofida crizei materiale și spirituale pe care o traversează societatea actuală tot mai secularizată, intensifică viața lor duhovnicească prin mărturie și misiune creștină, cu fidelitate și dragoste față de valorile perene ale credinței și neamului românesc.

Pelerinajul tinerilor români din străinătate la Sfânta Mănăstire Putna este o sfințire a unității românești de cuget și simțire. Vă felicităm că ați păstrat acest profund simțământ, prin care plecarea departe de țară nu înseamnă înstrăinare, ci înseamnă a purta cu voi peste tot credința strămoșească, casa părintească și țara pitorească în care v-ați născut, ca fiind odoare sfinte ale identității voastre printre străini, evitând în același timp izolarea de cei de alt neam și dizolvarea în alte etnii.

Cunoscând faptul că este foarte greu să trăiești departe de țară printre străini, și, în special, departe de cei dragi ai tăi rămași în România, Biserica Ortodoxă Română se roagă pentru poporul român de pretutindeni și îndeamnă la rugăciune, la comuniune și conlucrare frățească pe toți românii de pretutindeni.

În acest sens, Biserica noastră se străduiește prin ierarhii și preoții ei din diaspora română să cultive permanent darul comuniunii fraterne între cei de același neam și aceeași credință. Inițiativa voastră, dragi tineri români din străinătate, arată că iubirea de Patrie înseamnă în același timp rugăciune și gândire creatoare, afecțiune și acțiune pentru România. Comoara spirituală a inimilor voastre, luminată de credință și înțelepciune, poate deveni bucurie pentru prezentul și viitorul României, dacă unim spiritualitatea cu știința, unitatea cu demnitatea națională, hărnicia cu dărnicia.

Acum de hramul cel mare al Sfintei Mănăstri Putna, Maica Domnului, cea care „întru adormire lumea nu a părăsit”, ne cheamă pe toți ca să ne rugăm și să lucrăm împreună, astfel încât România să fie cu adevărat „Grădina Maicii Domnului”, spațiu românesc binecuvântat și frumos cultivat spre slava lui Dumnezeu și binele nostru al tutror.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ocrotească pe toți tinerii care s-au întâlnit în rugăciune la Mănăstirea Putna, să le dăruiască sănătate și mântuire, pace și bucurie sufletească, înțelepciune și spor de fapte bune, prin mijlocirea Preacuratei Maicii Sale și a Sfântului Voievod Ștefan Cel Mare, simbol al demnității neamului românesc.

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

â€DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente