Tineri ortodocși din țări diferite, mesageri ai bucuriei comuniunii

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia celei de-a 19-a Adunări Generale a Syndesmos (Mănăstirea Neamț, România, 7-12 august 2014):

Apreciem întrunirea celei de-a 19-a Adunări Generale a organizației ortodoxe de tineret Syndesmos la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, în România. Întrucât de-a lungul anilor au fost organizate și alte întruniri Syndesmos în același loc, elementul de continuitate este reprezentativ în orientarea către locuri marcate de spiritualitatea ortodoxă multiseculară, dar și de frumusețile munților împăduriți și a poienilor luminoase din zona Neamț.

Dincolo de aspectele organizatorice și administrative prevăzute în programul acestei Adunări Generale a Syndesmos, considerăm că întrunirea de la Neamț, din 7-12 august 2014, care reunește aproximativ 100 de tineri ortodocși din diferite țări, reprezintă un eveniment de comuniune și de bucurie, de mărturie a unității Ortodoxiei și, totodată, un prilej concret de intensificare a misiunii tinerilor în viața Bisericii astăzi.

În societatea actuală, dominată de ideologii care cultivă predilect consumismul și hedonismul, favorizând condiția biologică a omului fără nici o raportare la viața spirituală, este semnificativ și salutar entuziasmul tinerilor din diferite țări de a se întâlni, fiind animați de o căutare existențială a sensului vieții și a unității în Adevărul și în Duhul Bisericii Ortodoxe. În această perspectivă, organizația ortodoxă Syndesmos rămâne fidelă motivației exprimate dintru începutul existenței sale, prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „căutați să păstrați unitatea Duhului, întru legătura păcii(Efeseni 4, 3).

În contextul comunicării virtuale de azi, este foarte necesar ca oamenii să se întâlnească fizic față către față, să împărtășească experiențe comune. De aceea, întrunirea Adunării Generale Syndesmos la Mănăstirea Neamț constituie o șansă reală de cultivare și de intensificare a relațiilor vii interpersonale, în duhul rugăciunii, impregnat în această zonă mai ales prin comunitatea monahală isihastă de la Neamț, formată din etnii diferite și condusă în a doua jumătate a secolului 18 de către Sfântul Paisie Velicicovschi, de la a cărui trecere la Domnul se împlinesc anul acesta 220 de ani (1794-2014).

Avem speranța că întrunirea tinerilor ortodocși la Mănăstirea Neamț va descoperi bucuria rugăciunii comune, a dialogului și a prieteniei în atmosfera duhovnicească a Ortodoxiei. Totodată, cea de-a 19-a Adunare Generală a organizației Syndesmos, prin programul ei de viitor, poate contribui la cultivarea vocației misionare a tinerilor ortodocși azi, care sunt chemați ca prin zelul lor specific să dea o mărturie despre frumusețea și profunzimea ethosului ortodox, într-o lume din ce în ce mai secularizată și confuză.

Felicităm pe organizatorii acestei Adunări Generale a organizației Syndesmos, binecuvântăm pe participanți și ne rugăm ca lucrările întrunirii să se desfășoare spre slava Preasfintei Treimi și spre binele Bisericii Ortodoxe universale.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto: Arhivă

Comentarii Facebook


Știri recente