Terenul pentru construirea viitoarei Catedrale patriarhale a fost obtinut in mod legal

NU UN PRIVILEGIU, CI UN ACT DE DREPTATE

Pentru informarea corecta a opiniei publice si ca raspuns la demersul in instanta al Asociatiei Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta care contesta Protocolul privind predarea-preluarea terenului atribuit Patriarhiei Romane pentru realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului (13 februarie 2006), Patriarhia Romana precizeaza:

1. Atribuirea prin lege Patriarhiei Romane a terenului situat in Calea 13 Septembrie, sect. 5, in apropierea Palatului Parlamentului, destinat exclusiv construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului reprezinta, inainte de toate, un act de dreptate, nu un privilegiu, asa cum, in mod tendentios, sustin cei ce sistematic se opun construirii Catedralei. Pana in anul 2006, Patriarhiei Romane nu i s-a retrocedat nicio suprafata de teren ca reparatie morala pentru cele cinci biserici din zona care au fost demolate sau translatate in perioada regimului comunist pentru a se construi actuala cladire a Palatului Parlamentului. Mai precis, ne referim la bisericile Spirea Veche, Izvor si Alba-Postavari, care au fost demolate, precum si la alte doua lacasuri de cult, Mihai Voda si Schitul Maicilor, translatate pe alte amplasamente si mascate de blocuri. Este vorba de terenuri si de edificii de o valoare istorica si artistica inestimabila care erau tot de utilitate publica. In plus, tot in spiritul dreptatii, nu trebuie sa se uite faptul ca Statul roman comunist a confiscat abuziv sute de edificii ale Bisericii (case parohiale si manastiresti, scoli etc.) pe care le-a folosit in mod gratuit timp de peste 40 de ani, fara nicio compensatie, iar altele au fost chiar demolate. In acest context, orice legiuitor cu bun simt si cu spirit de dreptate intelege ca atribuirea unui teren pentru construirea unei Catedrale patriahale de utilitate publica nu este o simpla favoare, ci un act de dreptate.

2. Atribuirea in proprietate a terenului Patriarhiei Romane s-a facut cu respectarea tuturor prevederilor legale. Terenul, trecut din domeniul public in cel privat al Statului, a fost atribuit prin lege Patriarhiei Romane pentru realizarea unui obiectiv de utilitate publica, asa cum este viitoarea Catedrala Patriarhala. Potrivit Codului civil, dreptul de proprietate se poate transmite inclusiv printr-un act normativ cu putere de lege, asa cum a fost cazul terenului primit in proprietate de Patriarhia Romana in compensatie pentru cele cinci locasuri de cult in vederea construirii viitoarei Catedrale patriarhale. De altfel, la stabilirea amplasamentului pentru viitoarea Catedrala patriarhala din calea 13 Septembrie au participat, in consens, principalele institutii ale Statului si autoritati locale, astfel:

a. Guvernul Romaniei, care a promovat Ordonanta de urgenta nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului.

b. Parlamentul Romaniei, care a aprobat cu modificari Ordonanta de urgenta nr. 19/2005 prin Legea nr. 261/2005 iar, de curand, a adus completari importante respectivei ordonante prin Legea nr. 376/2007. Totodata Camera Deputatilor a predat prin Protocolul de predare-preluare din 13 februarie 2006 si actele subsecvente terenul in cauza catre Patriarhia Romana.

c. Presedintele Romaniei, care a promulgat Legea nr. 261/2005 prin Decretul nr. 961/5.10.2005 si Legea nr. 376/2007 prin Decretul nr. 1152/27.12.2007.

d. Primaria Municipiului Bucuresti – Consiliul General al Municipiului Bucuresti care a adoptat Hotararea nr. 58/2006 Planul Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie – Str. Izvor, sect. 5, Ansamblul Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului.

e. Primaria sectorului 5, care a eliberat Certificatul de urbanism pentru Ansamblul Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului.

3. Fondurile destinate construirii viitoarei Catedrale patriarhale vor fi asigurate, potrivit Legii, de catre Patriarhia Romana, Guvernul Romaniei, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, precum si de catre autoritatile administratiei publice locale (art. 1 alin. (2) al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2005, modificata si completata prin Legea nr. 376/2007).

Aceasta prevedere legala este o reflectare a dispozitiilor art. 10 alin. 1 si 6 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, unde este enuntat clar sprijinul material din partea Statutului, inclusiv pentru construirea de lacasuri de cult in raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamant si cu nevoile reale (art. 10, alin.6).

Patriarhia Romana are dreptul si datoria de a construi viitoarea Catedrala indiferent de complexele si interesele oculte ale celor ce incearca pe orice cale sa impiedice construirea acesteia in Bucuresti, singura capitala europeana care nu are in prezent o catedrala reprezentativa pentru a exprima credinta si demnitatea majoritatii populatiei crestine.

In acelasi timp, Patriarhia Romana multumeste tuturor celor ce pana acum au ajutat Biserica, precum si celor ce vor sprijini in continuare construirea viitoarei Catedrale patriarhale, rugand pe Preamilostivul Dumnezeu sa binecuvanteze pe cei ce iubesc frumusetea sufletului credincios si frumusetea bisericilor nascute si crescute din credinta si darnicie.

Noile conturi deschise la BCR – filiala sector 4 Bucuresti – pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului sunt:

RO53 RNCB 0075 0048 9503 0109 (LEI)

RO26 RNCB 0075 0048 9503 0110 (USD)

RO96 RNCB 0075 0048 9503 0111 (EURO).

Comentarii Facebook


Știri recente