Teologi din România, Rusia, Georgia, Siria și Ierusalim la Patriarhie

În Aula Mare ‘Teoctist Patriarhul’ din Palatul Patriarhiei au avut loc, ieri, 15 mai 2012, lucrările primei zile a Simpozionului internațional dedicat Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor. La eveniment au participat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, și profesori de teologie ortodoxă din țară și străinătate.

După cum informează Ziarul Lumina, simpozionul internațional de teologie este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’ din București și Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe parcursul a două zile, 15 și 16 mai. Evenimentul a reunit profesori de teologie din România, dar și de la alte facultăți de teologie din lumea ortodoxă, care au abordat din punct de vedere dogmatic, liturgic, biblic și canonic tema simpozionului. În sesiunea de deschidere a simpozionului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de inaugurare. Alocuțiuni au susținut Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte, și Mircea Dumitru, rectorul Universității din București.

Mărturii liturgice din manuscrise vechi

Primul referat al simpozionului a fost susținut de Înalt Preasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, cu titlul ‘Rânduiala Tainei Sfântului Maslu după manuscrise liturgice din Biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului’. Înalt Preasfinția Sa a exprimat, prin câteva relatări din documente copiate în manuscris în secolele XVIII-XIX, evoluția ritualului bisericesc al Tainei Sfântului Maslu. Aceste documente sunt importante pentru cunoașterea modului în care a evoluat cultul în Biserică, din punctul de vedere al conținutului, al structurii slujbelor și al evoluției lingvistice. ‘Din analiza rânduielilor Tainei Sfântului Maslu, așa cum apare ea descrisă în Manuscrisul 18, se poate observa preocuparea Bisericii de a concentra mai multe acte liturgice într-o singură lucrare sacramentală, spre exemplu rugăciunile pentru bolnavi săvârșite de șapte preoți în șapte zile consecutiv, și de a păstra în rânduieli stabilite ritualul Tainei așa cum apare el în cei mai vechi codici liturgici, Canonul Sfântului Arsenie, structura Sfântului Maslu, rugăciunile Tainei; dar, în același timp, și tendința de a imprima ritualului o continuă și dinamică îmbogățire, de exemplu dublarea pericopelor evanghelice, din scopuri pastoral-misionare’, a arătat IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Iubirea adevărată nu caută plăcerea, ci sacrificiul

Înalt Preasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, a susținut referatul ‘Mântuitorul Iisus Hristos – Vindecătorul afectelor firii umane’, în care a arătat diferența între neputințele firești ale naturii umane, denumite afecte ale păcatului strămoșesc, și tendințele păcătoase căutătoare de plăcere pe care Hristos le-a vindecat în natura umană. ‘Născându-se și din voia sa divină, Fiul lui Dumnezeu nu are nimic egoist. El fiind iubirea desăvârșită nu putea să caute plăcerea, ci iubirea desăvârșită pentru oameni. Iubirea sa este mai tare ca ispita plăcerilor și ca frica de dureri, fiind adevărata forță a Duhului care-l face pe om să-și găsească bucuria în comuniunea cu Dumnezeu și în armonia cu toți și cu toate. Cuvântul lui Dumnezeu făcându-se om fără de păcat a suferit ca om cele ce trebuiau să le suferim noi, în felul acesta persoana umană are prin ea valoare unică’, a spus IPS Mitropolit Irineu.

Vindecarea înseamnă restaurarea capacității de a lucra

Părintele Dmitry Yurevich de la Academia Teologică din Sankt Petersburg a prezentat mai multe dovezi biblice care susțin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu încă din perioada Apostolilor, ea fiind o moștenire în Biserică a activității taumaturgice a Mântuitorului Iisus Hristos. ‘Putem spune că Taina ortodoxă a Maslului, care este întemeiată în textul Epistolei lui Iacob și este regăsită în practica Apostolilor din Biserica primară, cere credința adevărată și profundă din partea primitorului Tainei, ca un suport al propriei vindecări. Dar în ultimul ei punct, Taina nu are scopul numai să refacă puterea fizică, ci să-l restaureze pe credincios în integritatea sa, de a vindeca sufletul și trupul împreună, de a-i da putere pentru a lucra, pentru a descoperi în el viața eshatologică ca o viață nouă’, a explicat părintele Yurevich.

Tămăduirea trebuie căutată în adâncurile omului

Atitudinea bolnavilor descrisă în Noul Testament și în scrierile părinților latini ai Bisericii față de boală și de vindecare este recapitulată în încrederea lor că numai Fiul lui Dumnezeu este Doctorul sufletelor și al trupurilor. ‘Ceea ce ne justifică încrederea în medicul dumnezeiesc este competența Sa. Nici o boală nu a rămas vreodată nevindecată de puterea Lui tămăduitoare. Putem înțelege cât de mare este această putere văzând vindecarea Apostolului Petru, un caz disperat pe care El l-a vindecat. Marele Doctor, adică Iisus, a venit într-un ținut plin de bolnavi și, voind să se facă cunoscut pentru puterea sa, a ales spre vindecare un bolnav a cărui stare era deznădăjduită’, a arătat Frederic Manns, de la Facultatea de științe biblice și arheologie din Ierusalim. În cadrul sesiunii a mai fost prezentat un referat de către părintele Nicolae Necula despre practici necanonice și liturgice la săvârșirea Tainei Sfântului Maslu. Cu ocazia simpozionului a fost lansat și volumul 11 din Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din București pe anul 2011. A doua sesiune a simpozionului s-a desfășurat ieri în Amfiteatrul ‘Dumitru Stăniloae’ al Facultății de Teologie din București.

Comentarii Facebook


Știri recente