Taina Euharistiei dăruiește omului comuniune cu Hristos

Hristos este prezent în Biserică în chip adevărat, real, prin prefacerea pâinii și a vinului în Însuși Trupul și Sângele Său, în timpul Sfintei Liturghii. Prin împărtășirea euharistică, credincioșii se unesc în mod deplin cu Iisus Hristos. Despre acestea și alte înțelesuri ale Sfintei Taine a Euharistiei ne-a vorbit pr. prof. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.

Părinte profesor, vă rugăm să ne vorbiți despre Cina cea de Taină ca moment al instituirii Tainei Sfintei Împărtășanii și ca anticipare tainică a jertfei lui Hristos de pe Golgota și a Învierii Sale, actualizate continuu în Jertfa Euharistică.

Sfânta Euharistie a fost instituită de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină, ca lucrare sau Taină sfântă prin care El Însuși să fie cu noi oamenii până la sfârșitul veacurilor. Înaintea Patimilor Sale, Hristos Domnul a pregătit cea din urmă Cină cu ucenicii Săi. Sfintele Evanghelii ne relatează că Iisus Hristos, „luând pâine și binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: Beți dintru acesta toți. Că acesta este Sângele Meu al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28; Luca 22, 19-23; Marcu 14, 22-24; Ioan 6, 53). La Cina cea de Taină, Iisus Hristos Își retrăiește, anticipat, cu ucenicii Săi, întregul drum al suferințelor, pătimirilor, jertfei, morții și Învierii Sale, pentru ca aceștia să învețe din ceea ce Domnul le-a dat ca pildă, pe de o parte, dar, în același timp, ei să știe că, după moartea și Învierea Sa, El va fi prezent cu ei în alt mod, tainic, sacramental, prin puterea Duhului Sfânt, extinzând, întărind și constituind Biserica, ca Trup al Său. În felul acesta, accesul la Hristos și la lucrarea Lui mântuitoare nu poate avea loc în mod direct altundeva decât în Biserică – Trupul Său.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente