Studii și articole în revistele Patriarhiei Române

„Sfânta Scriptură în formulările doctrinare ale primelor două sinoade ecumenice” este unul dintre articolele de referință apărute în Revista Patriarhiei Române „Ortodoxia”, nr. 2/ 2011. Autorul, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, suprinde în cadrul articolului faptul că Sfânta Scriptură a stat la temelia formulărilor dogmatice ale sinoadelor ecumenice, dar și că a dat pricină de răstălmăciri celor care nu o cunoșteau duhovnicește, ci doar în spiritul filosofiei grecești, informează TRINITAS TV.

Un alt studiu de referință, în același număr al revistei Patriarhiei Române, este un valoros material semnat de regretatul academician Virgil Cândea și care poartă titlul „Textele liturgice ca izvor de învățătură”. Demersul autorului dorește să evidențieze că textele liturgice au fost și rămân un nesecat izvor de învățătură pentru creștinii ortodocși. Ele sunt însă insuficient studiate sau tâlcuite și, ca atare, puțin trăite sau interiorizate.

Două articole care merită semnalate se găsesc și în Revista „Studii Teologice”, revista facultăților de teologie din Patriarhia Română, fondată în anul 1929 de către Prof. Dr. Teodor M.Popescu. Domnul Daniel Lemeni, contribuie în nr. 2/ 2011 al revistei cu un studiu care se încadrează în tema spiritualității Părinților pustiei: „Dinamica îndrumării spirituale în tradiția pustiei egiptene din secolul al IV-lea”. Aici se demonstrează că avva, părintele duhovnicesc, îi predă ucenicului învățătura într-un mod practic, prin împărtășirea experienței de viață duhovnicească, nu ca un set de doctrine abstracte.

Un alt studiu ce face trimitere la istoria Țărilor Române și a relațiilor din secolul al XVIII-lea dintre Biserică și Stat este „Biserica și regimul fanariot. Politica reformatoare a lui Constantin Mavrocordat în Țările Române”. Materialul, realizat de Raul-Constantin Tănase, analizează în amănunt reformele din timpul domnitorului fanariot, precum și influența asupra vieții bisericești.

Revistele „Ortodoxia” și „Studii teologice” pot fi achiziționate de la magazinele bisericești precum și de la pangarele lăcașurilor de cult din Patriarhia Română.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…