Spiritualitate și speranță în vreme de criză

În Sala Conventus a Palatului Patriarhiei a avut loc ieri Sinaxa stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, întâlnire prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, informează „Ziarul Lumina”. Fiecare schit și mănăstire din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor a transmis către Sectorul Exarhat al Centrului eparhial București o diagramă cu principalele activități și probleme din anul 2011. Vă prezentăm în continuare o sinteză a întregii situații.

În mănăstirile și schiturile din Arhiepiscopia Bucureștilor viețuiesc 756 de monahi (251 de călugări și frați și 505 călugărițe și surori). În ceea ce privește studiile personalului monahal, situația este următoarea: șase doctori în teologie, un doctor în filologie clasică, un doctor în filologie, un doctor în istoria artei, unul în istorie; nouă doctoranzi (teologie, istorie, filosofie și jurnalism); trei monahi cu trei licențe; 14 monahi și monahii cu două licențe; 141 monahi și monahii cu licență în teologie; 11 monahi și monahii cu licență în ASE; 11 monahi și monahii cu licență în medicină; cinci monahi cu licență în fizică; patru monahi cu licență în drept; patru monahi cu licență în filologie; trei monahi cu licență în limbi străine; trei monahii cu licență în contabilitate; alți monahi au licențe eliberate de facultățile de: instalații, arhitectură, TCM, Institutul de Fotografie, muzicologie, Politehnica, sociologie, psihologie, chimie, geodezie, geologie, energetică, electromecanică, agronomie, finanțe-bănci, marketing și afaceri economice internaționale, arte.

Au avut loc 15 tunderi în monahism

În 2011 au avut loc 15 tunderi în monahism: o călugărie la Mănăstirea Antim, o călugărie la Mănăstirea Caraiman, două la Mănăstirea Radu Vodă, două călugării la Mănăstirea Christiana, una la Ghighiu, una la Plumbuita, trei la Țigănești, una la Jercălăi, două la Pasărea. Au loc, de asemenea, 9 rasoforii: trei la Mănăstirea Cornu, una la Mănăstirea Duminica Sfinților Români, una la Mănăstirea Ghighiu, una la Schitul Măgureanu, una la Mănăstirea Suzana și două la Mănăstirea Parepa. În 2011 au fost primiți în viața monahală noi viețuitori: doi frați la Mănăstirea Căldărușani (în perioada de cercetare canonică); trei frați la Mănăstirea Antim; un frate la Mănăstirea Cernica; trei frați la Mănăstirea Crasna; trei frați la Mănăstirea Sitaru; un frate la Mănăstirea Caraiman; două novice la Mănăstirea Pasărea; cinci surori novice la Mănăstirea Cornu; un frate la Mănăstirea Duminica Sfinților Români; un frate la Schitul Darvari (în perioada de cercetare canonică); un ieromonah la Schitul Sfânta Ana – Cota 1400 de la Sinaia (în perioada de cercetare canonică).

Cinci călugări hirotoniți

În privința hirotoniilor din 2011 în cadrul așezămintelor monahale din Arhiepiscopia Bucureștilor, au avut loc cinci: monahul Casian Ciocan de la Mănăstirea Căldărușani a fost hirotonit ieromonah și numit preot slujitor la Mănăstirea Țigănești; ierodiaconul Nectarie Dumitrescu de la Mănăstirea Cernica a fost hirotonit ieromonah și a slujit temporar la Mănăstirea Pissiota; părintele Hrisant Bache a fost hirotonit întru ieromonah pe seama Mănăstirii Radu Vodă; părinții Policarp Pârvuloiu și Antim Secăreanu au fost hirotoniți întru ieromonahi pe seama Mănăstirii Antim.

Ranguri și distincții acordate

Pentru merite deosebite, unii monahi și unele monahii au primit ranguri și distincții. Situația este următoarea: părintele Lucian Bujor a primit rangul de protosinghel administrator Reședința patriarhală; arhimandritul Teofil Anăstăsoaie de la Schitul Darvari a primit Ordinul Sanctus Stefanus Magnus; Diploma de vrednicie ‘Sfântul Cuvios Dimitrie’ a primit-o protosinghelul David Petrovici, exarh de zonă, aceeași diplomă primind-o și monahia Atanasia Văetiși de la Mănăstirea Stavropoleos.

Monahi plecați la Domnul

În anul 2011 au trecut la Domnul 18 monahi și monahii: protos. Nicodim Bujor de la Mănăstirea Cernica; cinci monahii de la Mănăstirea Pasărea; protos. Martinian Ruxandra și o monahie de la Mănăstirea Samurcășești; o monahie de la Mănăstirea Ghighiu; stavrofora proinstareță Singlitichia Marin și trei monahii de la Mănăstirea Suzana și cinci monahii de la Mănăstirea Țigănești.

Viața liturgică și duhovnicească

În toate mănăstirile și schiturile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor se săvârșesc cele șapte Laude zilnic, în mănăstirile de călugări Sfânta Liturghie se săvârșește zilnic, iar în cele de maici, unde există doar un singur preot slujitor, Sfânta Liturghie este săvârșită miercurea, vinerea, sâmbăta și în duminici și sărbători. Predica (Omilia) este ținută de preoții slujitori. Spovedania viețuitorilor mănăstirii se face regulat în cele patru posturi de peste an și pentru cei mai râvnitori la 40 de zile. În ceea ce privește situația bibliotecilor, s-a constatat că biblioteca cea mai ordonată este cea a Mănăstirii Stavropoleos, care cuprinde 9.000 de volume, iar la Schitul Darvari a fost amenajată biblioteca în noul imobil inaugurat la sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Toate mănăstirile sunt abonate la revistele bisericești, ‘Ziarul Lumina’ și săptămânalul ‘Lumina de Duminică’.

Lucrări apărute în Anul omagial al Botezului și al Tainei Sfintei Cununii

În cadrul Anului omagial al Botezului și al Tainei Sfintei Cununii au fost susținute o serie de cateheze tematice la Mănăstirile Antim, Radu Vodă, Stavropoleos și Schitul Darvari. În colaborare cu academicianul Gabriel Ștrempel, Mănăstirea Antim a editat lucrarea ‘Didahii’ a Sfântului Mitropolit Antim Ivireanul, iar mănăstirile Radu Vodă, Stavropoleos și Schitul Darvari au editat calendare bisericești cu icoane din patrimoniul mănăstirii. La Mănăstirea Stavropoleos din București au fost editate lucrările ‘Sfântul Justin, filosoful martir, dosarul autobiografic, hagiografic și liturgic’ în colaborare cu Editura Deisis, ‘Comuniune și contemplație. Despre creștinismul patristic și bizantin și Arhangheli și Îngeri’.

Vizite pastorale ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Pe parcursul anului 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit slujbe și vizite pastorale la următoarele mănăstiri: Catedrala patriarhală, Catedrala mitropolitană, mănăstirile Antim, Bușteni (sfințirea paraclisului), Cernica, Ghighiu, Caraiman, Sinaia, Snagov, Țigănești, Techirghiol, Jercălăi, Dragoslavele și la Schitul Darvari (resfințirea bisericii). Cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost organizată aducerea din Patras, Grecia, a cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei, prin bunăvoința Înalt Preasfințitului Mitropolit Hrisostom de Patras.

Activități filantropice

Mănăstirile Antim, Christiana, Stavropoleos, Duminica Sfinților Români, Plumbuita, Turnu, Ghighiu și Țigănești au fost cooptate în programul Masa Bucuriei prin colaborare cu Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La Mănăstirea Caraiman au fost organizate în timpul verii tabere pentru elevii proveniți din familii modeste prin Programul ‘Alege școala!’ (12 serii). S-au acordat burse pentru elevii și studenții săraci. Mănăstirea Stavropoleos acordă opt burse anuale, Schitul Darvari oferă trei burse sociale unor copii orfani, Mănăstirea Radu Vodă oferă patru burse de studiu unor elevi seminariști săraci. Asistență medicală gratuită pentru cazurile sociale oferă Mănăstirea Turnu prin cabinetul medical de medicină generală și cel stomatologic. Mănăstirile Pasărea, Cernica, Căldărușani, Ghighiu și Țigănești au răspuns solicitărilor Asociației ‘Nicolae Bălcescu’, care a organizat pelerinaje la mănăstiri cu grupuri de copii seropozitivi, dăruindu-le pachete cu hrană, iconițe și cruciulițe. În mănăstirile Pasărea și Christiana funcționează cămine de îngrijire a persoanelor vârstnice și bolnave.

Construcții, restaurări, reparații

La Paraclisul ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’ și ‘Sfânta Cuvioasă Parascheva’ din Reședința patriarhală a avut loc restaurarea catapetesmei și a picturii (resfințită la 22 iulie 2011). La Mănăstirea Cernica, la biserica ‘Sfântul Nicolae’ din Ostrov, s-a continuat restaurarea. La Mănăstirea Caraiman s-a amenajat incinta prin realizarea unui gard de fier forjat și s-au continuat lucrările de construcție la Centrul Social Pastoral și Centrul pentru ghizi și muzeografi. La Mănăstirea Radu Vodă au avut loc lucrări la zidul împrejmuitor al mănăstirii și la amenajarea unui cămin pentru pelerini, iar la Mănăstirea Christiana s-au continuat lucrările de zidire la noua biserică și la corpul principal de chilii. La Mănăstirea Samurcășești s-a construit un nou arhondaric și s-a reparat zidul împrejmuitor (380 m). La Mănăstirea Zamfira au fost continuate lucrările de amenajare a stăreției și a unei trapeze cu bucătărie și dependințe. La Mănăstirea Sinaia s-a restaurat pictura la pridvorul Bisericii ‘Adormirea Maicii Domnului’ (1690-1695). Tot acolo s-au desfășurat lucrări de reamenajare a fostului apartament arhieresc de protocol, a chiliilor din incinta veche (corpul de vest) și s-a realizat un nou branșament. S-a reamenajat casa arhierească la Mănăstirea Suzana, prin recompartimentarea spațiului și s-au făcut și alte modernizări. La Mănăstirea Ghighiu au fost finalizate lucrările de pictură la biserica din cimitir și se lucrează la ridicarea noii stăreții (terminată la roșu). La Mănăstirea Turnu s-au început lucrările de construire a corpului de chilii și a stăreției. La Mănăstirea Țigănești s-au finalizat lucrările de schimbare a acoperișului la biserica mare cu tablă de cupru și s-au turnat alei noi în curtea mănăstirii. La Mănăstirea Cornu se lucrează la un nou corp de chilii. Mănăstirea ‘Sfânta Treime’ din Bușteni are un nou paraclis din lemn care a fost sfințit în ajunul sărbătorii Sfintei Treimi. La Mănăstirea Chiajna se lucrează la amenajarea unui paraclis provizoriu și a unui corp de chilii cu trapeză. La Schitul Darvari au fost finalizate lucrările de construcție la corpul B de chilii care a fost inaugurat de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

În cursul anului 2011 a fost finalizată pictura la biserica din cimitirul Mănăstirii Ghighiu și este pregătită pentru pictură biserica mare a Mănăstirii Caraiman, unde a fost întocmit proiectul și a fost aprobat de Comisia de Pictură Bisericească. Mănăstirea Parepa a primit un ajutor financiar în valoare de 7.000 lei din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor din Fondul ‘Frăția monahală’, cu care s-a demarat întocmirea proiectului de pictură pentru biserica mare. În 2011 s-au restaurat catapeteasma și pictura Paraclisului ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’ și ‘Sfânta Cuvioasă Parascheva’ din Reședința patriarhală. Au fost continuate lucrările de restaurare a picturii lui Pârvu Mutu de la biserica veche a Mănăstirii Sinaia. Mănăstirea Techirghiol are un atelier de pictură unde sunt executate icoane la comandă.

Bogate activități economice

În privința activităților agricole, viticole și pomicole, legumicole și zootehnice desfășurate în 2011, situația este următoarea: Mănăstirea Căldărușani a cultivat: 17 ha porumb, 17 ha grâu, 6,5 ha lucernă și 3 ha viță-de-vie nou plantată cu butași aduși din Italia; Mănăstirea Ghighiu: 6 ha teren a fost însămânțate cu grâu, 5 ha au fost însămânțate cu porumb, 3 ha cu lucernă, iar în gospodăria mănăstirii sunt 7 vaci cu lapte, 11 porci, 25 purcei și 120 păsări, în timp ce grădina de zarzavat se întinde pe 1 ha, de asemenea și livada de pruni, cireși și meri. Mănăstirea Turnu a cultivat cele 62,7 ha pe care le deține cu grâu, porumb și lucernă. A realizat un lac artificial de pește și a fost înființată aici societatea Turnu Apiplant SRL, asociat unic Mănăstirea Turnu. Mănăstirea Turnu deține 280 de familii de albine, Mănăstirea Sitaru deține 60 de familii de albine; Mănăstirea Cernica are 21 de familii de albine, iar Mănăstirea Crasna, 30 de familii de albine.

Nevoile actuale

Mănăstirile au și anumite nevoi pentru desfășurarea activităților lor. Mănăstirea Căldărușani are nevoie de o combină de treierat grâul și de un sistem de irigații folosind apa din lac. Starețul mănăstirii amintește că în perioada interbelică se organiza anual o expoziție cu vânzare de produse cultivate sau obiecte manufacturate de către mănăstiri și se stabileau contracte de troc între acestea. Mănăstirea Ianculești: sprijin pentru întocmirea proiectului de la biserica nouă pe care doresc să o ridice; Mănăstirea Sinaia: sprijin concret din partea Sectorului Juridic pentru recuperarea fondului forestier; Mănăstirea Plumbuita: mobilier nou pentru muzeu și proiect pentru reamenajarea curții interioare; la Mănăstirea Țigănești, biserica cimitirului, construită în anul 1817 (monument de categoria B), necesită reparații generale; Mănăstirea Snagov: sistem de încălzire pentru biserica mare; Mănăstirea Suzana: sprijin pentru realizarea proiectului de restaurare a bisericii mari; Mănăstirea Crasna: un camion pentru aprovizionare.

Proiecte pentru anul 2012

Mănăstirea Căldărușani a depus un proiect de restaurare integrală la biserica mare a mănăstirii, la Ministerul Afacerilor Europene; Mănăstirea Snagov a întocmit un proiect pentru ridicarea unui centru de întâlniri și a unui corp de chilii și atragerea de fonduri structurale pentru realizarea proiectului; Mănăstirea Radu Vodă – obținerea finanțării de la Ministerul Turismului și Dezvoltării Teritoriului în vederea realizării proiectului Casa Pelerinului; Mănăstirea Turnu – continuarea lucrărilor la corpul de chilii și stăreție; Mănăstirea Ghighiu – obținerea finanțării europene pentru restaurarea bisericii mari și finalizarea corpului de clădire destinat stăreției; Mănăstirea Suzana – întocmirea de către specialiști a studiilor necesare consolidării bisericii mari a mănăstirii aflată în iminent pericol de prăbușire și identificarea celor mai bune soluții.

Aniversări și comemorări pentru anul 2012

În anul 2012, vor avea loc numeroase aniversări: Mănăstirea Crasna va aniversa 45 de ani de la redeschidere; Mănăstirea Țigănești va sărbători 200 de ani de la ctitorirea bisericii mari; Mănăstirea Snagov va aniversa 500 de ani de la înscăunarea Sfântului Voievod Neagoe Basarab.

Între comemorările ce vor avea loc la Mănăstirea Antim din București amintim: 10 ani de la mutarea la Domnul a arhim. Sofian Boghiu (14.09.2012); Simpozion închinat Sfântului Antim Ivireanul (27.09.2012); Simpozion: 100 de ani de la nașterea arhim. Sofian Boghiu (07.10.2012); 50 de ani de la moartea ieroschimonahului Daniil Sandu Tudor (17.11.2012).

Alte evenimente

Pentru anul 2012 sunt propuse următoarele evenimente: resfințirea bisericii mari a Mănăstirii Snagov; resfințirea bisericii Mănăstirii Stavropoleos (la încheierea lucrărilor de restaurare); sfințirea Bisericii ‘Sfântul Lazăr’ din cimitirul Mănăstirii Ghighiu (recent a fost realizată recepția picturii); sfințirea Bisericii ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’, din cimitirul Mănăstirii Samurcășești; la Schitul Găneasa se va sfinți pictura Bisericii ‘Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil’.

Concluzii

Viața mănăstirilor și a schiturilor din Arhiepiscopia Bucureștilor continuă tradiția ortodoxă românească. Criza economică actuală afectează și viața mănăstirilor și a schiturilor, acestea fiind tot mai solicitate să ajute oameni săraci mireni, paralel cu persoanele vârstnice și bolnave din mănăstiri. Deci trebuie să ajutăm mănăstirile și schiturile pentru ca și ele să ajute alți oameni mai săraci material. Totuși, principala activitate a mănăstirilor rămâne viața liturgică și îndrumarea duhovnicească și pastorală a credincioșilor pelerini.

O dinamică îmbucurătoare a vieții monahale

‘În Arhiepiscopia Bucureștilor, deși nu are o tradiție monahală atât de intensă ca în Moldova, viața mănăstirilor și a schiturilor cunoaște o anumită dinamică. Peste tot există multe lucrări în desfășurare și avem bucuria să vedem că în anul 2011 au fost mai multe intrări în viața monahală, mai multe rasoforii și mai multe tunderi în monahism, atât în mănăstirile de călugări, cât și în cele de maici. Această dinamică, deși nu este la fel de spectaculoasă ca în urmă cu 15-20 de ani, este totuși o binecuvântare de la Dumnezeu care ne îndreptățește să avem speranță’, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în deschiderea sinaxei.

Aceste întâlniri ale tuturor reprezentanților mănăstirilor și schiturilor din eparhie permit o mai bună cunoaștere a activităților și a problemelor pe care le au mănăstirile și schiturile. În același timp, sinaxele monahale permit o consultare și o reflecție comună asupra unei teme anuale pe care o fixează Sfântul Sinod. Unul din subiectele abordate în cadrul sinaxei a fost ‘Mănăstirea, familie spirituală, luminată de botezul pocăinței’, întrucât 2011 a fost Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii. Referatul amintit a fost prezentat de stavrofora Mihaela Luchian, stareța Mănăstirii Stavropoleos. Noua apariție editorială ‘Mănăstirea Snagov. Istorie și artă’ a fost prezentată de părintele arhim. Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale și Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar părintele arhim. Teofil Anăstăsoaie, Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, a punctat câteva aspecte privind disciplina monahală. Despre principiile de întrajutorare a săracilor a vorbit protos. David Petrovici, exarhul zonei de munte a județului Prahova, iar protos. Valentin Mâțu, exarh pentru zona de câmpie a județului Prahova, a prezentat metodele de asigurare a hranei și încălzirii în mănăstiri. Arhitectul Gheorghe Goiciu, consilier coordonator al Sectorului Monumente și construcții din Arhiepiscopia Bucureștilor, a prezentat un referat despre modernizarea căilor de acces către mănăstiri. Înainte de întrunirea sinaxei, la Catedrala patriarhală a fost săvârșită Sfânta Liturghie.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…