Slujiri arhierești în bisericile oltene

Duminica Lăsatului sec de brânză sau a Izgonirii lui Adam din Rai a fost întâmpinată de credincioșii din Mitropolia Olteniei în catedralele, mănăstirile și parohiile oltene, unde s-au rugat alături de ierarhii și preoții lor.

După cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Oltenia, Înaltpreasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala mitropolitană din Craiova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, tâlcuind celor prezenți învățăturile ce reies din pericopa evanghelică duminicală.

‘Duminica aceasta ne amintește despre Izgonirea lui Adam din Rai. Este pentru noi un prilej de a ne reaminti că Adam cel nou, Mântuitorul Iisus Hristos, ne așteaptă, la sfârșitul acestei perioade de post și rugăciune, pentru a ne face părtași la Dumnezeiasca Sa Înviere. Dacă în Adam cel vechi suntem chemați să ne curățim sufletele și trupurile, să ne ostenim pentru a dobândi ‘partea cea bună’, despre care ne vorbește Mântuitorul, în Adam cel nou, care este Însuși Fiul lui Dumnezeu Înomenit, suntem chemați să moștenim Împărăția cerurilor, pregătită nouă de Tatăl Ceresc’, a arătat Mitropolitul Olteniei. În continuare, IPS Irineu i-a îndemnat pe credincioși să se pregătească duhovnicește pentru primirea marelui praznic al Învierii.

‘Prin post ne smerim trupul, punem simțirea ca să cugete și să dorească numai cele duhovnicești și îndreptăm voința spre fapta cea bună, iar prin rugăciune înălțăm neîncetat cugetul nostru spre Dumnezeu și cerem să ne curățească de toată întinăciunea și să mântuiască sufletele noastre. Așadar, să stăruim în rugăciune, în post și nevoință și vom constata, zi după zi, cum cresc bucuriile și satisfacțiile duhovnicești, pentru ca, în ziua praznicului Învierii, să ne simțim cu totul ușurați și liberi de patima păcatului’, a mai arătat IPS Irineu.

PS Nicodim, în Parohia Șimian – Mehedinți

Credincioșii parohiilor Șimian I și II – Mehedinți l-au primit cu bucurie în mijlocul lor pe Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. După ce a oficiat Sfânta Liturghie la altarul bisericii parohiale cu hramul ‘Adormirea Maicii Domnului’, Preasfinția Sa a ținut un cuvânt de învățătură despre importanța și foloasele postului.

‘Fiecare dintre noi ne dorim mântuirea, dorim să fim în Rai împreună cu toți cei apropiați ai noștri, care au plecat din lumea aceasta, dar mai ales cu Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie ca să ducem o viață bineplăcută lui Dumnezeu, după învățătura Sfintei noastre Biserici. În primul rând trebuie să avem credință, dar a avea credință nu este destul, căci și diavolii cred. Este nevoie și de faptele noastre bune. Suntem datori să facem milostenie și să ne rugăm, și să postim, căci rugăciunea și postul sunt arme tari împotriva săgeților diavolului. Să ne învrednicească Bunul Dumnezeu să trecem cu bine această vreme binecuvântată a postului și să ne mântuim toți!’ Totodată, PS Părinte Episcop a îndemnat credincioșii să ajute la construirea și împodobirea sfintelor lăcașuri de închinare, mai ales la construirea Catedralei Mântuirii Neamului, întrucât aceste fapte bune sunt cu atât mai bineplăcute lui Dumnezeu, cu cât de aceste lăcașuri se bucură mai multe suflete.

PS Emilian prezent în Parohia Predești – Vâlcea

În Arhiepiscopia Râmnicului, Preasfințitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al eparhiei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea vâlceană Pesceana. Cu acest prilej, Preasfinția Sa, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica ‘Adormirea Maicii Domnului’ de la Parohia Predești, Protopopiatul Drăgășani, județul Vâlcea.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Emilian a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit pericopa evanghelică în care Mântuitorul ne arată ce fapte trebuie împlinite pentru a câștiga Împărăția cerurilor, îndemnându-i pe credincioși la pocăință și iertare pentru dobândirea mântuirii.

‘Din Evanghelia de astăzi se desprind trei învățături principale, și anume: învățătura despre iertarea păcatelor, iertarea între noi și iertarea primită de la Dumnezeu; învățătura despre post, postul rânduit de Dumnezeu și de Biserică și învățătura despre atașamentul de lucrurile netrecătoare, și nu de comorile pământești. Este important ca să intrăm în post împăcați unii cu alții, adică să ne iertăm unii pe alții, să iertăm celor care ne-au greșit, indiferent dacă greșeala a fost mare sau mică. Având sufletul și conștiința împăcată că nu suntem certați cu nimeni, că suntem în armonie cu toată lumea, mai ales cu familia, cu cei din comunitate, cu cei din sat, atunci putem să ne rugăm liniștiți și rugăciunea are folos. Atunci putem să postim și postul are roade bogate’, a spus Preasfințitul Emilian Lovișteanul.

Pentru activitatea pastorală și misionară desfășurată în cadrul parohiei, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul i-a conferit părintelui paroh Nicolae Adrian Păușescu rangul onorific de iconom, iar părintele a mulțumit pentru vizita și binecuvântarea arhierească oferită de părintele ierarh credincioșilor Parohiei Predești.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a citit mai multe rugăciuni de dezlegare la început de post pentru credincioșii prezenți.

PS Sebastian a slujit în Episcopia Slatinei și Romanaților

În Episcopia Slatinei și Romanaților, Preasfințitul Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în Parohia Osica de Sus I. Cu acest prilej, tânărul teolog Dragoș Pârvănescu a fost hirotonit diacon.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a arătat că postul nu înseamnă doar abținerea de la anumite mâncăruri, ci ‘el trebuie să fie deplin, incluzând și iertarea și milostenia, ca expresii ale înfrânării și jertfei, deopotrivă. Dincolo de postul de mâncare, cu care ne-am obișnuit și pe care-l ținem din copilărie, această Evanghelie ne provoacă la postul desăvârșit, nu doar al stomacului, ci și al minții, al simțurilor, al voinței, al faptelor și al tentațiilor păcătoase, adică al omului întreg. Postirea înseamnă în primul rând iertarea celor de lângă noi, ca remediu al răutății. Iertarea cu care debutează Evanghelia de astăzi vrea să ne arate că, dacă voim să postim cu adevărat, suntem chemați mai întâi la îndreptare, la pocăință, la recuperare și reabilitare, fără de care nu există mântuire’.

Comentarii Facebook


Știri recente