Slujire arhierească la Oradea în Duminica Fiului Risipitor

Clerul și credincioșii noii Catedrale Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea au avut parte, în Duminica a XXXIV-a după Rusalii, a Fiului risipitor, de o zi plină de bucurii și binecuvântări, prin prezența a doi ierarhi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie: Preasfințitul Părinte Sofronie, Chiriarhul locului, care a primit vizita frățească a Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, după cum ne informează episcopiaoradiei.ro.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt de învățătură prezentând bogăția de înțelesuri ce se desprind din pilda Fiului risipitor

„Această pildă rostită de Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este o pildă care ne vorbește despre frumusețea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece cheia întregii pilde nu stă în fiul risipitor, așa cum am crede, ci în tatăl cel primitor. Pilda ni-L descoperă pe Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul Său, Cel Unul-Născut, chipul ipostasului Tatălui, ca un tată primitor și iubitor, dar ea ne vizează pe fiecare dintre noi, căci cu toții suntem în această viață fie în postura fiului risipitor, fie în cea a fratelui fiului risipitor. De aceea, suntem chemați să nu deznădăjduim, căci urcușul postului este și o cale a pocăinței, a plângerii pentru păcatele noastre, ce este animată în cursul postului de foarte frumoase rugăciuni de pocăință, cum este cea a Sfântului Efrem Sirul. Această pildă este relatarea unei călătorii duhovnicești, a unui excurs spiritual pe care îl parcurgem fiecare dintre noi: omul, fiul risipitor, Adam, pleacă din casa tatălui, din Paradis, din Eden, cu darurile pe care le-a primit și, ajungând în lumea cea largă, plină de multe desfătări, de oferte, de ispite, își cheltuie averea, zestrea, puterile sufletești și trupești, și ajunge sărac lipit, fiind nevoit să crească porcii, socotite animale impure. În această stare de mocirlă a păcatului, omului i se trezește conștiința, își vine în sine, își dă seama că a greșit și vrea să se întoarcă la tatăl său, să își ceară iertare. Această trezire a conștiinței este o etapă fundamentală în viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi. Este momentul în care ne dăm seama că avem nevoie să recunoaștem că am greșit și să ne mărturisim păcatul, pentru a primi iertare. Starea de venire în sine este starea de început a pocăinței, de aceea, acum, la începutul călătoriei intense a pocăinței noastre, a întregii Biserici, în cursul Sfântului și Marelui Post, ne aducem aminte de pilda Fiului risipitor’, a spus Ierarhul Oradiei.

La finalul Sfintei Liturghii, a avut loc hirotesia întru arhimandrit a Preacuviosului Părinte Protosinghel Dr. Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor din Episcopia Oradiei și starețul Mănăstirii Izbuc, ca urmare a aprobării, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a ridicării la rangul de arhimandrit a preacuvioșiei sale.

După oficierea hirotesiei întru arhimandrit a Preacuviosului Părinte Mihail Tărău, de către Preasfințitul Sofronie, Preasfințitul Părinte Siluan, a rostit un cuvânt de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru „binecuvântata zi de duminică, în pregătirea Marelui Post, pe care am petrecut-o împreună, aici, în noua catedrală a Eparhiei Oradiei, sfânt lăcaș ce se ctitorește zi de zi, duminică de duminică și care, într-o bună zi, va străluci în toată măreția sa. Este o zi de sărbătoare și pentru noi, românii din Ungaria, cum și pentru dumneavoastră, dreptcredincioșii Episcopiei Oradiei, pentru că am venit cu multă bucurie în mijlocul dumneavoastră, la invitația Preasfințitului Sofronie, pentru a fi părtaș la sărbătoarea aceasta frumoasă. Vă felicit pentru că participați în număr așa de mare la sfintele slujbe în noua catedrală orădeană, zidindu-vă sufletește unii pe alții, ca și trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Bucuria noastră este mare pentru că în această duminică am asistat cu toții la hirotesia întru arhimandrit a Preacuviosului Părinte exarh și stareț Mihail Tărău, potrivit aprobării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ceea ce înseamnă o recunoaștere și o cinstire adusă Episcopiei Oradiei, dar și un îndemn sporit pentru noul hirotesit pentru ca râvna și dragostea sa pentru Sfânta Biserică să se înmulțească. Bunul Dumnezeu să îl păzească în această slujire sfântă, iar pe dumneavoastră să vă întărească în credință și să vă dăruiască sănătate, bucurie și întru toate bună sporire”, a spus Preasfințitul Părinte Siluan.

Noul hirotesit întru arhimandrit, Preacuviosul Părinte Mihail Tărău, a mulțumit Milostivului Dumnezeu pentru toate darurile pe care i le-a dăruit, și-a exprimat gândurile de prețuire, respect și atașament necondiționat pentru Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, și membrii Sfântului Sinod, care au aprobat propunerea Preasfințitului Părinte Sofronie de ridicare în rangul de arhimandrit. Nu în ultimul rând, Părintele Mihail și-a exprimat dragostea, prețuirea și supunerea Ierarhului Oradiei, mulțumindu-i pentru întreaga purtare de grijă și încrederea acordată. De asemenea, a adus mulțumiri Preasfințitului Părinte Siluan pentru jertfa de a se afla în paraclisul de la demisolul noii catedrale episcopale la Sfânta Liturghie și la aceste momente festive.

În cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a explicat importanța gradelor monahale în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, felicitând pe Preacuviosul Părinte Mihail Tărău pentru marea binecuvântare, cinste, onoare dar și responsabilitate ce le-a primit prin înălțarea la rangul de arhimandrit, bucurie duhovnicească ce se răsfrânge nu numai asupra persoanei sale dar și asupra obștii monahale de la Mănăstirea Izbuc, pe care o conduce, și asupra tuturor mănăstirilor și schiturilor din Eparhia Oradiei, a căror exarh este.

„Bucuria aceasta de astăzi a fost cu putință prin puterea lui Dumnezeu și prin rugăciunile Sfintei Fecioare Maria, care are la Mănăstirea Izbuc o icoană făcătoare de minuni. Totodată, trebuie să arătăm dragostea, prețuirea și recunoștința noastră față de Sfântul Sinod al Bisericii noastre dreptmăritoare și, în special, față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, păstorul nostru luminat, înțelept, providențial, ales de Dumnezeu să conducă Biserica Ortodoxă Română în aceste vremuri grele”, a spus Preasfinția Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente