Slujire arhierească la Mănăstirea Căluiu

Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat duminică, 22 ianuarie, Sfânta Liturghie în Biserica ‘Adormirea Maicii Domnului’ a Mănăstirii Căluiu, județul Olt, informează Ziarul Lumina, Ediția de Oltenia.

În biserica nouă a Mănăstirii Căluiu, la slujba arhierească au fost prezenți mulți credincioși, care au ascultat cu interes predica ținută de episcopul locului. În tâlcuirea Evangheliei Duminicii a XXXII-a după Rusalii, a lui Zaheu, PS Sebastian a pus accentul pe importanța și pe actualitatea ei în viețile noastre: ‘Trei sunt lucrurile care ne impresionează în Evanghelia aceasta: atitudinea lui Hristos față de Zaheu, pocăința acestuia și mântuirea adusă de Domnul casei lui. Care este atitudinea Domnului față de Zaheu? Iisus, înfruntând mentalitatea iudeilor și neluând în seamă vociferările celor de afară, care-l aveau pe Zaheu de mare păcătos, l-a ales tocmai pe el de gazdă. Ce face Zaheu? Se convertește cu o bărbăție și o vitejie care ne uimesc pe toți. Trece peste toate etapele, de multe ori plângăcioase și la care, din nefericire, ne limităm mulți dintre noi, mai mult afișându-ne păcătoșenia decât să ne-o luăm în serios! Iată-l însă pe Zaheu asumându-și păcătoșenia cu o uimitoare finalitate. Nici nu o mai afirmă. Și-o resimte direct, până în străfundul ființei lui. Nu varsă lacrimi de lamentare și de dezmierdare, ci, trecând peste toate, țintește transformarea direct. Trece la fapte: ‘Jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit’. ‘Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia’, a căzut ca un trăsnet sentința Mântuitorului Hristos, spre uluirea celor de afară, care nu încetaseră să-l ponegrească pe vameș. Am putea spune astfel că Mântuitorul Și-a făcut drum astăzi prin Ierihon, special pentru Zaheu, așa cum își face drum de multe ori și către inima noastră’.

Șapte viețuitori la Căluiu

Construcția Mănăstirii Căluiu, cu hramul Sfântului Nicolae, a început în 1515, în timpul domniei Voievodului Neagoe Basarab (1512-1521), ctitori fiind Vlad Banul (bunicul celor trei frați Buzești), Dumitru Pârcălabul și Balica Spătarul. Lucrările de zidire au fost reluate către sfârșitul secolului al XVI-lea de către frații Buzești, Radu Clucerul, Preda Banul și Stroe Stolnicul, finalizându-se la 8 iunie 1588, după cum reiese din pisania dăltuită în piatră. Biserica a fost pictată de Mihnea Zugravul, în jurul anului 1600 și repictată de postelnicul Barbu Coșoveanu Zugravul, în 1834.

La începuturi, la Căluiu au viețuit călugări greci, urmați mai târziu de călugări români și apoi de maici, până în 1986, când au revenit călugării, avându-l stareț pe arhimandritul Corneliu Miroslav, care este stareț și în prezent, fiind în vârstă de 92 de ani. Crescând foarte mult numărul închinătorilor, s-a construit aici între anii 1997 și 2004 o biserică nouă. Ansamblul monastic a fost restaurat în anul 2008. În prezent aici viețuiesc șapte monahi și frați.

Comentarii Facebook


Știri recente