Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Timișoara în miercurea din săptămâna a V-a a Postului Mare

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit miercuri, 6 aprilie, începând cu ora 18:00, Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Cretanul în catedrala mitropolitană din Timișoara, după cum ne informează mitropolia-banatului.ro.

Canonul cel Mare este in primul rând o meditație biblică și o rugăciune de pocăință și a fost alcătuit de Sfântul Andrei, Arhiepiscopul Cretei, trecut la cele veșnice in anul 740. Acesta cuprinde 250 de tropare sau strofe, structurate in nouă serii de cântări, compuse, la rândul lor, din stihiri scurte de pocăință, urmate de stihul „Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă!”. În încheiere, fiecare cântare conține câte două tropare de mare importanță dogmatică, una închinată Preasfintei Treimi, iar cealaltă Maicii Domnului.

„Așezat în perioada Postului Mare, Canonul Sfântului Andrei Cretanul are în vedere lucrarea duhovnicească a tuturor credincioșilor, atât prin anamneza biblică de tip veterotestamentar și neotestamentar, cât și prin rugăciunea plină de umilință. Rolul acestuia este de a crea exercițiul de pocăință, de conștientizare, de angajare și de conlucrare în spațiul Trupului Ecclesial, integrând creștinul în ordinea viață hristică. Integrat secvențial în zilele primei săptămâni a Postului Mare, Canonul cel Mare dorește să pună un început bun în călătoria duhovnicească spre Înviere.Tradiția ascetică a Bisericii a evidențiat întotdeauna faptul că pentru a ajunge la îndumnezeire trebuie străbătută calea anevoioasă a despătimirii. Tot în același cadru, Canonul cel Mare se săvârșește intregral în miercurea din săptămâna a cincea a Postului Mare, dat fiind faptul că în Duminica a patra este pomenit Sfântul Ioan, cel ce a scris ” Scara”, iar în Duminica a cincea este pomenită Sfânta Maria Egipteanca, două paradigme ale lucrării ascetice despătimitoare.Astfel, Biserica răspunde unei nevoi duhovnicești de a cultiva pocăința ca lucrare despătimitoare și iluminatoare a fiecărui om”, a specificat Arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei.

Comentarii Facebook


Știri recente