Slujire arhierească la Catedrala episcopală din Oradea

6 decembrie este o zi de mare sărbătoare pentru întreaga Eparhie a Oradiei, unde 47 de biserici și paraclise își sărbătoresc hramul. Catedrala episcopală ‘Învierea Domnului’ din Oradea s-a bucurat de prezența PS Sofronie, Episcopul Oradiei, la Sfânta Liturghie arhierească, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania.

La inițiativa Preasfințitului Sofronie, paraclisul de la demisolul Catedralei episcopale a primit ca ocrotitori pe Sfinții Ierarhi Taumaturgi: Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie al Pentapolei. Catedrala episcopală ‘Învierea Domnului’ din Oradea s-a înnoit și prin venirea a doi noi preoți slujitori și s-a bucurat de prezența Întâistătătorului Episcopiei Oradiei la Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi în paraclisul de la demisol. În cadrul slujbei, absolventul de teologie ortodoxă Lucian Bîrneț a fost hirotonit diacon pe seama metocului ‘Sfântul Arhidiacon Ștefan’, din Ursești, dependent de Mănăstirea Izbuc.

Sfântul Nicolae, dascăl al viețuirii creștine

După momentul citirii pericopei evanghelice rânduite, chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de învățătură, în care a scos în evidență frumusețea vieții și activității Sfântului Nicolae, subliniind legătura tainică dintre acestea și textul evanghelic citit, de la Sfântul Evanghelist Luca: ‘Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, prilejuiește creștinilor ortodocși, pe lângă marea bucurie a praznicului, reîntâlnirea, în cadrul Sfintei Liturghii, cu pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca în care sunt amintite Fericirile, un adevărat imn al Bisericii, al Împărăției cerurilor, în care se arată că toți cei necăjiți ai lumii acesteia, toți cei care suferă și se întristează după Domnul, însetați fiind după dreptatea Sa, au mare nădejde în moștenirea vieții celei veșnice, în intrarea în Împărăția cea netrecătoare’.

PS Sofronie a arătat că ‘în această împărăție locuiesc sfinții lui Dumnezeu, care sunt cu adevărat fericiți’.

Despre Sfântul Nicolae se arată, în troparul închinat acestuia, că ‘el a fost îndreptător al credinței, pentru că a luat parte la cel dintâi Sinod ecumenic de la Niceea, combătând erezia preotului Arie și pălmuindu-l pe acesta în plenul sinodului, apărând dreapta credință care învață că Fiul este de o ființă cu Tatăl. El este și chip al blândețelor, deoarece a ajutat foarte mult pe săraci, multor bolnavi le-a adus vindecare, pe mulți lipsiți i-a îndestulat și pe mulți i-a salvat de la pierzare. Prin mulțimea darurilor sale, Sfântul Nicolae a rămas în memoria Bisericii, fiind foarte iubit atât în Răsărit, cât și în Apus, în special de copii, cărora le aduce daruri’, a spus chiriarhul Oradiei.

‘Așadar, îl vedem pe Sfântul Ierarh Nicolae ca icoană a bunătății lui Dumnezeu față de om. Un sfânt care, ajutându-i pe săraci, a fost și este foarte iubit, mulți dintre creștini purtând numele sfântului, nume de origine greacă, iar în traducere românească înseamnă ‘biruința poporului’. Tainic vorbind, potrivit etimologiei cuvântului, este vorba de biruința poporului lui Dumnezeu în lupta cu ispitele, cu greutățile și răutățile din lumea aceasta’. Astfel, ‘la sărbătoarea Sfântului Nicolae se citește pericopa evanghelică legată de fericiri, care asigură biruința poporului credincios și intrarea în Împărăția cerurilor. La această biruință se ajunge prin multă înfrânare față de bunătățile și ofertele pierzătoare ale lumii acesteia. De aceea, Sfântul Nicolae este și învățător al înfrânării, dascăl al cumpătării, al viețuirii creștine’, a mai arătat Preasfințitul Sofronie.

După Sfânta Liturghie, PS Sofronie i-a prezentat credincioșilor pe cei doi noi preoți slujitori ai Catedralei episcopale ‘Învierea Domnului’ din Oradea, pr. Nicolae Alexandru Pop și pr. Violin Mureșan. Ierarhul Oradiei a adus mulțumiri Bunului Dumnezeu, i-a felicitat pe cei doi părinți, iar credincioșilor le-a urat multă sănătate, mult spor duhovnicesc și bucurii sfinte, pentru a întâmpina Nașterea Domnului cu inimile deschise și sufletele pline de lumină.

Proclamarea noului hram al paraclisului

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc solemnitatea proclamării noului hram al paraclisului de la demisolul noii Catedrale episcopale ‘Învierea Domnului’ din Oradea, prin citirea Actului Chiriarhal în care se arată că hramul ‘Sfinții Trei Ierahi Taumaturgi: Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, prăznuit la 6 decembrie, Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, prăznuit la 12 decembrie și Sfântul Ierarh Nectarie al Pentapolei, prăznuit la 9 noiembrie, nu a fost ales întâmplător. Astfel, după ce Catedrala cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea a fost retrocedată catolicilor de rit bizantin, Paraclisul de la demisolul Catedralei episcopale a fost amenajat pentru credincioșii vechii catedrale retrocedate, care aveau nevoie de mângâiere sufletească și care este căutat de aceștia atât în zile de sărbătoare, cât și în zilele obișnuite, participând activ la Sfânta Liturghie, la sfintele slujbe, la cele șapte laude zilnice, dar mai ales la Sfânta Taină a Maslului. Pe de altă parte, cel de-al doilea episcop al reînființatei Episcopii a Oradiei, Nicolae Popovici, a purtat și el numele marelui Ierarh al Mirelor Lichiei, așa încât prin acest act aducem și un prinos de cinstire vrednicului nostru înaintaș, episcop de vie amintire și martir’.

De asemenea, se mai arată în actul chiriarhal că ‘anul 2010 este și Anul jubiliar al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești în Patriarhia Română’ și ‘dorim să marcăm acest eveniment și prin așezarea acestui nou hram, deoarece Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, și Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, au fost participanți activi ai primului Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, fiind numărați între cei 316 Sfinți Părinți ai Soborului’. De asemenea, se arată că ‘Sfântul Ierarh Spiridon este pentru Biserica Ortodoxă Română și un simbol al renașterii ei de sub stăpânirea atee și ideologia materialismului dialectic, în București existând două biserici care îi poartă numele: Biserica Sfântul Spiridon Vechi, reconstruită în anii 90 în locul celei demolate de regimul comunist, și Biserica Sfântul Spiridon Nou, amenințată cu demolarea, dar salvată, în chip providențial, de către vrednicul de pomenire patriarh Teoctist’.

‘Sfântul Ierarh Nectarie, cel de-al treilea Ierarh Taumaturg, așezat ca hram astăzi, este și el mare făcător de minuni și vindecător de boli, cu o mare evlavie în rândul credincioșilor noștri’, iar ‘în timpul vieții sale, Marele Ierarh a fost prigonit și scos din scaunul vlădicesc, așa cum vrednicii noștri înaintași, Nicolae Popovici și Valerian Zaharia, au fost scoși din scaun și au pătimit, prigoniți fiind pentru apărarea dreptei credințe, ca și întâiul episcop al reînființatei Episcopii a Oradiei, Roman Ciorogariu’, după cum se arată în actul semnat de PS Sofronie, Episcopul Oradiei.

Comentarii Facebook


Știri recente