Slujire arhierească la Catedrala Episcopală din Oradea

În Duminica a XXIV-a după Rusalii, 6 noiembrie 2011, sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, în paraclisul „Sfinții Ierarhi Nicolae, Spiridon și Nectarie” de la demisol, a precizat părintele Cristian Rus.

Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit și un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat iubirea de oameni pe care Domnul Iisus Hristos a arătat-o prin vindecarea femeii care avea de doisprezece ani curgere de sânge și învierea din morți a fiicei lui Iair, mai marele sinagogii: „Evanghelia de astăzi ne pregătește pe toți, duhovnicește, ca să înțelegem că Acela Care a înviat-o pe fiica lui Iair ne va învia și pe noi, că El este Dumnezeu adevărat și Om adevărat, Împăratul universului, Cel prin Care toate s-au făcut, Cel Care a venit nu ca să osândească lumea ci ca să se mântuiască prin El lumea, ca să scoată pe om din moarte la Viață. […] Învierea fiicei lui Iair, la care au fost martori Sfinții Apostoli Petru, Iacov și Ioan, prevestește învierea Mântuitorului Iisus Hristos din morți, început al învierii noastre, prin puterea lui Dumnezeu, în cel mai grandios eveniment ce se va avea loc pe pământ la sfârșitul veacurilor, anume învierea din morți a tuturor oamenilor și înfățișarea înaintea Dreptului Judecător. Ceea ce s-a petrecut în casa lui Iair, prin învierea fiicei sale, se va petrece la scară planetară la sfârșitul veacurilor, când noi toți, urmașii lui Adam, vom învia. […] Minunile învierilor din morți săvârșite de Hristos Domnul, și mai ales propria Sa înviere, sunt dovada de netăgăduit, dovada irezistibilă, a dumnezeirii Mântuitorului Hristos Iisus. El este Om adevărat în toate, asemenea nouă, afară de păcat, și Dumnezeu adevărat, deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, egal în cinstire, în demnitate, în putere, în strălucire, în lumină, în har cu celelalte două Persoane ale Sfintei Treimi”.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Corneliu Florin Pele a fost hirotonit diacon misionar, pentru Protopopiatul Beiuș, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Cociuba Mică, urmând ca de praznicul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” să fie hirotonit în treapta preoției.

Comentarii Facebook


Știri recente