Slujire Arhierească în Biserica Mănăstirii Comana

Pe 11 martie 2012 creștinii ortodocși s-au aflat în Duminica a II-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama), prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru obștea Mănăstirii Comana, care și-a primit arhipăstorul, pe Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

Cu această ocazie, Preasfinția Sa, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica mănăstirii. În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul a hirotonit întru ieromonah pe părintele ierodiacon Iacob Stere, pe seama bisericii Mănăstirii Comana, după cum informează site-ul episcopiagiurgiului.ro.

În cuvântul de învățătură adresat numeroșilor credincioși prezenți, ierarhul a explicat sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată Vindecarea slăbănogului din Capernaum, subliniind credința și dragostea pe care au avut-o prietenii celui aflat în suferință. Iubirea nu poate fi părtinitoare, ea se dăruiește fiecăruia în mod egal, pentru că cel ce iubește curat vede în fiecare om pe Hristos. „Cel ce vede în inima sa vreo urmă de ură față de un om oarecare – spune Sf. Maxim – pentru o anumită greșeală, e cu totul străin de dragostea lui Dumnezeu, deoarece iubirea de Dumnezeu nu suferă câtuși de puțin ura față de om’.

Totodată, a vorbit și despre complexitatea teologică a învățăturii Sfântului Grigorie Palama care învață că nu este imposibil de a vedea lumina Dumnezeirii, necreată, imaterială și incoruptibilă, identică luminii Taborului, ea fiind numai o lucrare, o energie și o putere a lui Dumnezeu, care iradiază din ființa Sa nevăzută fără a fi însă identică cu Aceasta.

Ființa cea nevăzută a lui Dumnezeu, în adâncurile ei insondabile, rămâne în veci inaccesibilă rațiunii omenești, iar energiile sau lucrările Dumnezeirii Sale, care se revarsă din ființa Sa cea mai presus de fire, ca energii necreate, sunt accesibile și minții omenești și prin ele omul poate să ia cunoștință de Dumnezeu și să ajungă la sfințire și îndumnezeire, a încheiat Preasfinția Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente