Singura biserică închinată „Adormirii Maicii Domnului” pe malul Dunării

Istoria Bisericii ‘Maioreasa’ se confundă aproape cu cea a orașului Drobeta-Turnu Severin. Este singura biserică din oraș care poartă hramul ‘Adormirii Maicii Domnului’ și printre puținele din județ. Ctitorită de familia maiorului Ciupagea, a suferit numeroase modificări de-a lungul vremii, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Oltenia. Astăzi, cei trei preoți slujitori se străduiesc să păstreze nealterată tradiția și moștenirea înaintașilor.

După ce orașul Turnu Severin a fost reproclamat reședință de județ, la 23 aprilie 1833, maiorul Ion Ciupagea s-a stabilit aici împreună cu soția sa, jupâneasa Dumitrana. De numele lor se leagă și temeluirea Bisericii ‘Maioreasa’. A fost ridicată la sfatul părintelui Mitrică din Cerneți, pe atunci protoiereu. Deoarece avea o deosebită evlavie la Sfânta Fecioară, maiorul a hotărât ca biserica sa să fie sfințită cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’. A devenit astfel prima biserică și singura din orașul Turnu Severin care a fost închinată acestui mare praznic. Datorită tradiției populare, biserica este cunoscută și cu numele de ‘Maioreasa’, de la funcția pe care o avusese ctitorul ei.

Ctitoria maiorului Ciupagea

Biserica a fost ridicată în perioada 1842-1846 din dorința și cu cheltuiala maiorului Ciupagea și a soției sale. La sfințire a fost prezent mitropolitul Nifon al Țării Românești, pe atunci și locțiitor de episcop la Râmnicu Vâlcea. Primul preot slujitor al bisericii a fost protopopul Mitrică din Cerneți, prieten și sfetnic apropiat al familiei de ctitori. Arhitectura inițială a Bisericii ‘Maioreasa’ avea trei turle: una mare deasupra naosului și două laterale mai mici la pronaos, catapeteasma era de zid și era împrejmuită cu un gard solid de cărămidă. Toate aceste lucruri s-au schimbat cu timpul. Așa se face că în perioada 1871-1872 s-a desfăcut tâmpla și s-a dărâmat zidul care separa naosul de pronaos. Vechea catapeteasmă a fost înlocuită cu una din tei, cu icoane frumos pictate de meșteri pricepuți.

Lucrări de restaurare și înfrumusețare

Între anii 1881 și 1884 s-a consolidat construcția prin suprimarea celor trei turle, prin refacerea temeliei și prin legarea cu cercuri de fier a întregii zidiri. În locul turlei centrale s-a făcut o boltă joasă, iar în locul celor două turle laterale s-a făcut o clopotniță în stil gotic, susținută pe patru coloane de zid masiv, în formă pătrată. În 1906, sub purtarea de grijă a preotului Iorgu Stănescu, s-a construit actualul pronaos pentru a servi serviciilor liturgice, capacitatea bisericii fiind neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioși care îi treceau pragul. Tot în această perioadă a fost construită și casa parohială a bisericii. Pictura originală a fost executată în stil bizantin de vestitul zugrav Alexie din Câmpulung. În 1902, după ce sfântul lăcaș a fost restaurat radical, pictura de la ‘Maioreasca’ a căpătat o altă formă. Noua frescă a fost executată de pictorul Gheorghe Ioanid, unul dintre ucenicii marelui maestru zugrav Gheorghe Tattarescu, cel care pictase în anul 1872 Biserica Grecescu din Turnu Severin. Scenele biblice și sfinții din pronaos îi aparțin preotului-pictor Constantin Petrescu din Craiova. Icoanele împărătești (Domnul Iisus Hristos și Maica Domnului) din pronaos și din naos sunt anterioare picturii existente. După părerile cunoscătorilor sunt adevărate piese de patrimoniu, de o inestimabilă valoare pentru Biserica ‘Maioreasa’ și pentru Episcopia Severinului și Strehaiei.

Repictată de maestrul zugrav Iosif Keber

Din încredințarea mitropolitului Firmilian al Olteniei, pictura Bisericii ‘Maioreasa’ a fost restaurată în anul 1957 de pictorul Iosif Keber din Târgu Jiu, cel care a zugrăvit și icoanele de pe tâmpla Catedralei mitropolitane ‘Sfântul Dumitru’ din Craiova. În 1974 biserica a fost din nou restaurată, pictura fiind recondiționată de zugravul Nicolae Glăvan din Novaci-Gorj. Ultima restaurare a picturii a avut loc în anul 1992 și a fost făcută de familia de pictori severineni Florica și Eugen Papici.

Cea mai veche biserică a urbei

Biserica ‘Adormirea Maicii Domnului’ – ‘Maioreasa’ a fost primul așezământ de cult ridicat în Turnu Severin, după restabilirea orașului ca reședință de județ, la data de 23 aprilie 1833. Sunt păreri ce afirmă că ‘Maioreasa’ ar putea fi cea mai veche biserică a urbei de pe malurile Dunării. Un lucru este cert: este singura ce poartă ca hram praznicul ‘Adormirii Maicii Domnului’. Raportat la numărul de locuitori, Severinul nu a avut niciodată îndeajuns de multe biserici. Așa se face că în anul 1990, la o populație de peste 120.000 de locuitori, aici funcționau doar patru biserici. Odată cu reînființarea Episcopiei Severinului și Strehaiei s-a luat serios în calcul această problemă care a devenit una din prioritățile majore ale activității pastoral-misionare. Este mai mult necesar ca fiecare cartier al orașului să-și aibă propriul lăcaș de închinare.

15 august – zi de prăznuire și pelerinaj

Fiind singura biserică din oraș ce poartă hramul ‘Adormirii Maicii Domnului’, în fiecare an, la 15 august, ‘Maioreasa’ devine un adevărat loc de pelerinaj pentru credincioșii severineni. Pe timpul postului Sfintei Marii, cei trei preoți slujitori ai parohiei, Aurel Gheorgheosu, Vasile Ghinea și Gheorghe Pace, săvârșesc zilnic slujba Paraclisului Sfintei Fecioare. În ajunul sărbătorii, pe 14 august seara, se săvârșește slujbă de Priveghere, urmată de cântarea Prohodului înaintea Sfântului Epitaf al Maicii Domnului, așezat pe o masă în mijlocul bisericii. Momentul liturgic se încheie, ca și în Vinerea Paștelui, cu o procesiune în jurul sfântului lăcaș, la care participă sute de credincioși cu făclii aprinse. În 15 august, de ziua hramului, se săvârșește slujba Acatistului Născătoarei de Dumnezeu, urmată de Sfânta Liturghie. La final, după ce și-au alinat sufletul, toți cei prezenți primesc din partea parohiei câte un mic dar.

Biserica ‘Maioreasa’ astăzi

Alături de Biserica ‘Maioreasa’ din Drobeta – Turnu Severin, în județul Mehedinți mai există 16 biserici închinate ‘Adormirii Maicii Domnului’, în parohiile: Prejna, Șovarna de Sus, a Gruia, Piatra Albă, Șimian, Jupalnic din Orșova, Crăguiești, Eșelnița, Godeanu, Ilovița, Parohia Bâcleș, Coșovăț, Gârbovăț, Stângăceaua și Traian. Anul acesta, începând cu 16 august 2010, la Parohia ‘Adormirea Maicii Domnului’ – ‘Maioreasa’ din Turnu Severin au fost demarate ample lucrări de restaurare și recondiționare la acoperișul bisericii.

Comentarii Facebook


Știri recente