Simpozionul Internațional de Drept Canonic Ortodox

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte TIMOTEI SEVICIU, Episcopul Aradului, în zilele de 10-12 Septembrie 2008 s-au desfășurat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ‘Aurel Vlaicu’ din Arad, lucrările Simpozionului Internațional de Drept Canonic sub genericul:

„LOCUL PRINCIPIILOR CANONICE ÎN ORGANIZAREA ȘI LUCRAREA BISERICILOR ORTODOXE AUTOCEFALE”.

Simpozionul a fost organizat de Centrul de Studii Teologice – Istorice și de Prognoză Pastoral – Misionară al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ‘Aurel Vlaicu’ din Arad.

La lucrările acestui Simpozion internațional au participat profesori de Drept Canonic din cadrul Facultăților de Teologie Ortodoxă din țară și străinătate.

În deschiderea acestui eveniment științific, miercuri 10 Septembrie a.c., ora 9. 00, s-a oficiat un Te-Deum în capela Facultății la care au participat oaspeții invitați la Simpozion, avându-l în frunte pe Preasfințitul Episcop Timotei.

Sesiunea inaugurală a fost prezidată de către Preasfințitul Părinte Episcop Timotei Seviciu și moderată de organizatori. Au fost prezentate mesaje din partea Președintelui și Rectorului Universității „Aurel Vlaicu”, D-na Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuț, a Decanului Facultății, P. C. Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan și din partea inițiatorului acestei întâlniri, P. C. Părinte Prof. univ. dr. Constantin Rus, care au salutat pe oaspeții prezenți, arătând importanța acestui eveniment.

În continuare, Decanul Facultății de Teologie arădene, PC Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, a arătat importanța evenimentului în plan local și universal precum și a tematicii ample ce urmează a fi dezbătută cu acest prilej. S-au reliefat câteva dintre aspectele generale ale principiilor canonice fundamentale de organizare bisericească în Ortodoxie astăzi.

În prima sesiune de lucru, moderată de Pr. Conf. univ. dr. Irimie Marga, a fost prezentat următorul referat:

The Relationship Between Canonical Principles and Church Mission

Pr. Lect. univ. dr. Patriciu Vlaicu ( Facultatea de Teologie a Universității Babeș-Boylai din Cluj-Napoca/ România)

În a doua sesiune de lucru, moderată de Pr. Lect. univ. dr. Patriciu Vlaicu, a fost prezentat următorul referat:

The Jurisdictional Principles in Orthodox Church

Pr. Conf. univ. dr. Irimie Marga (Facultatea de Teologie a Universității Lucian Blaga din Sibiu/ România)

Cea de-a treia sesiune, desfășurată în Aula Facultății de Teologie în data de 11 septembrie a. c., a fost consacrată unui eveniment academic deosebit, prin decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. PANAGIOTIS CHRISTINAKIS de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena.

În Laudatio, Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus a prezentat personalitatea Prof. univ. dr. Panagiotis Christinakis, evidențiind reperele bio-bibliografice și științifice care justifică acordarea acestei înalte distincții academice.

A urmat ceremonia de înmânare a titlului, acesta fiind acordat de Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, Prof. univ. dr. Lizica Mihuț, într-un cadru festiv.

Prof. univ. dr. Panagiotis Christinakis a susținut, apoi, o disertație în care a prezentat o comunicare cu tema: Bisericile ca și corporații ale dreptului public în Europa.

În cadrul celei de-a patra sesiuni, moderată de Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus, a fost prezentat următorul referat:

The Autonomous and Semi-Autonomous Regime of the Orthodox Church of Crete

Prof. Dr. Irini Christinakis-Glaros ( Facultatea de Teologie din Atena/ Grecia)

În cadrul celei de-a cincea sesiuni, moderată de Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, au fost prezentate următoarele referate:

The Fundamental Principles of Church Autocephaly & Autonomy in the Romanian Orthodox Church Statute

Ierom. dr. Veniamin Goreanu ( Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române)

Unity and Autochephaly: Reality or Illusion?

Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus ( Theology Faculty of Aurel Vlaicu University, Arad/ Romania)

Referatele au fost urmate de ample discuții și dezbateri în urma cărora au fost formulate numeroase propuneri cu privire la tematicile abordate.

Din numeroasele probleme abordate în timpul dezbaterilor au fost reținute următoarele observații, accente, propuneri și chiar perspective de ordin general și special.

1. Dreptul Canonic este una dintre disciplinele practice din cadrul Teologiei Ortodoxe cu implicații directe în viața Bisericii. De asemenea, Dreptul Canonic are o relevanță practică fundamentală în ceea ce privește misiunea Bisericii în lume și relațiile interortodoxe precum și relația Bisericii cu puterea seculară.

2. Acest simpozion a constituit un prilej de reflecție teologică, în special, asupra principiilor canonice și a rolului lor în organizarea și lucrarea Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Totodată, în cadrul acestei manifestări s-au luat în discuție viabilitatea și aplicabilitatea concretă a principiilor canonice în noul context panortodox, cu referire specială la relațiile dintre Bisericile Ortodoxe Autocefale și la problematica diasporei.

3. Principiile Canonice, în perspectiva Dreptului Canonic ortodox se găsesc în cuprinsul Revelației și derivă din ea, având rădăcini adânci atât în Sfânta Scriptură cât și în Sfânta Tradiție. În acest sens, principiile canonice, ca rod al întâlnirii dintre conștiința doctrinară și conștiința canonică, constituie elemente esențiale ale unității ecumenice a Ortodoxiei, înțeleasă ca unitate dogmatică, cultică, liturgică și canonică.

4. Biserica este o realitate eshatologică și o entitate socială structurată și organizată instituțional, dar caracterul instituțional este un mijloc de manifestare care asigură Bisericii o receptare într-o lume cu o mentalitate instituțională. Din această perspectivă, dreptul canonic are și menirea de a facilita înțelegerea și a identifica mijloacele pentru articularea adecvată a acestor realități în slujba misiunii Bisericii.

5. Explicitarea rolului principiilor canonice, în organizarea și lucrarea Bisericilor Ortodoxe Autocefale, presupune un efort de comuniune și reflecție teologică interdisciplinară continuă, asupra posibilităților și funcționalității acestora în noul context panortodox, o angajare concretă a fiecărei Biserici în păstrarea nealterată a premiselor, perspectivelor și manifestărilor pe care ele le implică, în demersul Ortodoxiei ecumenice astăzi.

6. În urma susținerii referatelor și a discuțiilor care au avut loc a reieșit faptul că în Ortodoxie este nevoie de o viziune unitară asupra principiilor canonice fundamentale, motiv pentru care unele dintre ele au fost incluse pe agenda viitorului Sinod Panortodox. Acest fapt a justificat deplin necesitatea simpozionului nostru, oferindu-ne perspective mai clare pentru o conlucrare academică viitoare. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop TIMOTEI SEVICIU, participanții au luat inițiativa înființării unei reviste de specialitate, intitulate „Nomocanonica”, coordonatorul colegiului de redacție fiind Pr. Prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS.

7. Timpurile pe care le trăim, cu întreaga lor complexitate reclamă necesitatea unei manifestări unitare a Ortodoxiei și a unei comuniuni practice tot mai vizibile, fapt realizabil prin observarea ecumenicității externe a Bisericii ca și concretizare a ecumenicității interne, fără ca aceasta să poată fi epuizată. Ecumenicitatea internă și externă reprezintă o unică și nedespărțită ecumenicitate a Bisericii, aceasta fiind însăși viața lui Iisus Hristos, însăși acțiunea Lui mântuitoare, ce se continuă în viața Bisericii, prin lucrarea Duhului Sfânt.

Participanții la acest Simpozion internațional apreciază importanța și utilitatea unor astfel de întruniri pentru învățământul teologic universitar ortodox, pentru viața și misiunea Bisericii.

†Preasfințitul Părinte TIMOTEI SEVICU

Episcopul Aradului, Ienopolei, Hălmagiului și Hunedoarei

Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan

( Dean of Theology Faculty of Aurel Vlaicu University, Arad/ România)

Pr. prof. univ. Dr. Constantin Rus,

( Theology Faculty of Aurel Vlaicu University, Arad/ România)

Rev. Ph. D. Patriciu Vlaicu

( Facultatea de Teologie a Universității Babeș-Boylai din Cluj-Napoca/ România)

Rev. Ph.D. Irimie Marga

(Facultatea de Teologie a Universității Lucian Blaga din Sibiu/ România)

Ph. D. Panagiotis Christinakis

( Facultatea de Teologie din Atena/ Grecia)

Ph. D. Irini Christinakis-Glaros

( Facultatea de Teologie din Atena/ Grecia)

Arhim. Ph. D. Grigorios Papathomas

( Institutul Teologic Saint Serge, Paris/ France)

Ierom. Ph. D. Veniamin Goreanu

( Departamentul de Relații Externe al Patriarhiei Române)

Ph.D. Krstic Zoran

( Theology Faculty of Beograd University / Serbia)

Comentarii Facebook


Știri recente